sâmbătă, 24 septembrie 2016

Apariție editorială: Vadim Guzun, Valeriy Vlasenko (editori), Anchetat de SMERȘ: asul SSI și liderul emigrației ucrainene din România în dosarele SBU, 1944-1947


Volumul „reprezintă rezultatul continuării cercetării destinului tumultuos și tragic al unuia dintre cei mai importanți ofițeri de informații ai Armatei Române, în același timp lider al emigrației ucrainene de orientare naționalist-democrată din România – Hnat Ermilovici Porohivski. 

Apariție editorială: History of Communism in Europe, vol. 6/ 2015, cu tema (Dis)Embedding. The Institutionalization of the Social Memory of Totalitarian Pasts: Practices, Politics, Arts


„Europa secolului XX s-a confruntat cu diverse forme de regimuri autoritare sau chiar totalitare. Europa secolului XXI urmăreşte să construiască societăţi democratice şi să înveţe din luptele trecutului, un demers care implică, pe de o parte, o privire atentă şi sinceră asupra istoriei, precum şi o muncă dedicată instituţionalizării diverselor memorii colective din comunităţile europene, pe de altă parte. Întrebarea referitoare la modul în care să ne raportăm la memoria traumatică continuă să stârnească numeroase dezbateri.

Apariție editorială: Ana Enescu, Ideologie, propagandă și manipulare în revistele pentru copii din România (1948-1965)


„Cartea are la bază faptul că regimul comunist din România s-a folosit de revistele pentru copii, prin intermediul unor texte dedicate celor mici, pentru a manipula și falsifica o realitate. Scopul final era construirea omului nou, multiplicarea acestuia la nivelul întregii populații. Propaganda încerca să imprime în mințile copiilor anumite stereotipii, îndoctrinarea fiind asemănătoare cu cea din rândul adulților.”
Mai multe detalii despre volum pe site-ul editurii Universității din București, de unde am și preluat informațiile de mai sus.

Apariție editorială: Codruț Constantinescu, Viața și moartea în Gulag


„Cartea de față nu poate cuprinde decât o mică parte dintre mărturiile lăsate de supraviețuitorii Gulagului. Am preferat să prezentăm nu numai liniile directoare ale vieții și morții în Gulag (suferința, foamea, frânturi de normalitate, ideea de evadare etc.), ci și să-i împărtășim cititorului destinul individual al celor care au avut norocul să supraviețuiască.

vineri, 23 septembrie 2016

Film documentar în regia lui Radu Gabrea: Împărăteasa Roșie - Viața și aventurile Anei Pauker


Filmul cuprinde mărturii ale unor istorici și politologi cum ar fi Robert  Levy (istoric, autorul cărții Gloria și decăderea Anei Pauker), Vladimir Tismăneanu, Adrian Cioroianu, Gheorghe Onișoru, Liviu Rotman precum și materiale din Arhivele Naționale ale României, Arhiva Națională de Filme, Biblioteca Academiei Române.
Trailerul filmului poate fi vizionat aici.

New book: Francesco Zavatti, Writing History in a Propaganda Institute: Political Power and Network Dynamics in Communist Romania


This book is dedicated to the study of the Party History Institute, of the history-writers employed there, and of the narratives they produced. By studying the history-writers and their host institution, this study re-contextualizes the historiography produced under Communist rule by analyzing the actual conditions under which it was written: the interrelation between dynamics of control and the struggle for resources, power and positions play a fundamental role in this history.

Apariție editorială: Mihai Stelian Rusu, Memoria națională românească. Facerea și prefacerile discursive ale trecutului național


Lucrarea abordează, într-o manieră simultan comprehensiv-holistică și detaliat-analitică, fenomenul memoriei istorice românești, așezat de autor în centrul nervos al identității naționale. Interogând fenomenul pe care și-l fixează ca obiect de cercetare de pe poziții social-construcționiste, abordarea analitică propusă de Mihai Stelian Rusu reușește să surprindă, desfășurate în durata lungă a ultimelor două secole de existență istorică românească sub zodia ideii naționale, diferitele ipostaze sub care s-a alcătuit memoria istorică elaborată pentru a ține treaz trecutul românesc în conștiința colectivă.

Neues Buch: Martin Jung: In Freiheit. Die Auseinandersetzung mit Zeitgeschichte in Rumänien (1989 bis 2009)

Im Dezember 1989 fand die kommunistische Herrschaft in Rumänien ihr plötzliches und vor allem gewaltsames Ende. Der Umbruch eröffnete Spielräume und Handlungsmöglichkeiten, die zuvor undenkbar schienen. Die Menschen in Rumänien fanden sich plötzlich in Freiheit wieder. Fortan konnte all das offen angesprochen werden, was im Kommunismus nicht thematisiert werden durfte. Damit schuf der Umbruch auch die Möglichkeit, die jüngere Vergangenheit des Landes öffentlich neu zu diskutieren und zu bewerten.

New book: Thinking Through Transition. Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989, edited by Michal Kopeček and Piotr Wciślik

Thinking through Transition is the first concentrated effort to explore the most recent chapter of East Central European past from the perspective of intellectual history. Post-socialism can be understood as a period of scarcity and preponderance of ideas, the dramatic eclipsing of the dissident legacy (as well as the older political traditions), and the rise of technocratic and post-political governance.

duminică, 18 septembrie 2016

Lansare de carte: Andrei Bîrsan, „Anii ’80”

Miercuri 28 septembrie de la ora 18.30 la Muzeului Municipiului București (Palatu Sutu) va avea loc lansarea cărții lui Andrei Bîrsan, „Anii ’80”, un album cu poze alb-negru despre „generația” autorului. Cele 285 de fotografii surprind diverse aspect privind școală generală, liceul sau facultatea din Bucureștiul anilor ’80.
Albumul a apărut la Editura Muzeului Municipiului București în colecția Timpul Orașului și are 296 pagini.