StatCounter

sâmbătă, 16 ianuarie 2010

Comisia pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova


Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu a emis joi, 14 ianuarie, un decret prezidenţial privind constituirea Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova.

În document se menţionează: „Declaraţia de Suveranitate din 23 iunie 1990 şi Declaraţia de Independenţă din 27 august 1991 au însemnat pentru Republica Moldova nu doar înlăturarea regimului comunist totalitar, dar şi şansa edificării unei societăţi democratice. Deşi în aceste aproape două decenii Republica Moldova a înregistrat progrese pe calea edificării statului de drept şi integrării în Uniunea Europeană, ea rămîne şi astăzi un stat ce nu cunoaşte adevărul despre regimul comunist totalitar din istoria sa.

Informarea obiectivă şi multilaterală a societăţii despre aceasta este imperios necesară pentru ca generaţiile născute în perioada postcomunistă să cunoască esenţa totalitară a regimului comunist şi să nu admită instaurarea unor regimuri similare pe viitor.

Pornind de la prevederile Rezoluţiei nr.1096 (1996) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind măsurile de eliminare a moştenirii fostelor sisteme totalitare comuniste şi ale Rezoluţiei nr.1481 (2006) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind necesitatea unei condamnări internaţionale a crimelor regimurilor comuniste totalitare şi în temeiul art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art.1. - Se constituie Comisia pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova în următoarea componenţă:
Preşedinte:
Cojocaru Gheorghe - doctor în istorie
Vicepreşedinţi: Caşu Igor - doctor în istorie, Musteaţă Sergiu - doctor în istorie
Secretar: Taşcă Mihail - doctor în drept
Membri: Bahnaru Vasile - doctor habilitat în filologie; Beşleagă Vladimir – scriitor; Casian Ion – avocat; Chircă Sergiu - doctor habilitat în economie; Crudu Lilia – politolog; Cuşco Andrei - doctor în istorie; Dragnev Demir - doctor habilitat în istorie; Enciu Nicolae - doctor habilitat în istorie; Eşanu Andrei - doctor habilitat în istorie; Juc Victor - doctor în filozofie; Moşanu Alexandru - doctor habilitat în istorie; Negru Gheorghe - doctor în istorie; Negură Petru - doctor în sociologie
Olaru-Cemîrtan Viorica - doctor în istorie; Palade Gheorghe - doctor în istorie; Parasca Pavel - doctor habilitat în istorie; Petrencu Anatol - doctor habilitat în istorie; Postică Elena - doctor în istorie; Sîrbu Ion - doctor habilitat în filozofie; Smochină Andrei - doctor habilitat în drept; Stăvilă Veaceslav - doctor în istorie; Şarov Igor - doctor în istorie; Şişcanu Ion - doctor habilitat în istorie
Tihonov Ludmila - doctor în istorie; Ţicu Octavian - doctor în istorie; Varta Ion - doctor în istorie
Art.2. - Comisia:
a) va constitui grupuri de lucru în vederea realizării scopului propus;
b) va studia documentele şi materialele privind activitatea principalelor instituţii implicate în instaurarea şi menţinerea regimului comunist totalitar, prin prisma respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
c) va informa periodic societatea despre activitatea sa;
d) va elabora un studiu, o culegere de documente şi un raport analitic privind aprecierea istorică şi politico-juridică a regimului comunist totalitar;
e) va prezenta, pînă la 1 iunie 2010, Preşedintelui Republicii Moldova propuneri în problema de studiu.

Art.3. - Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale şi locale vor acorda comisiei asistenţa necesară.
Art.4. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.".

Niciun comentariu: