StatCounter

luni, 19 iulie 2010

Livia Sicoie-Coroi, Colectivizarea agriculturii în Raionul Brad între istorie şi memorie (1949-1962), Argonaut, Cluj-Napoca, 2009


Colectivizarea agriculturii este unul dintre cele ai importante şi complexe subiecte ale istoriei comunismului românesc. 
În ultimii 20 de ani s-au publicat studii de caz pe localităţi sau zone mai extinse, volume de documente sau tematice, dar nu există o lucrare de sinteză care să trateze subiectul. De altfel o astfel de întreprindere este, cred, încă destul de greu de realizat, în condiţiile în care numeroase arhive locale nu au fost văzute de istorici şi mii de victime ale colectivizării nu şi-au „spus” povestea.
Tocmai pentru a recupera „documentele” din această „arhivă” reprezentată de memoria colectivă, odată cu înfiinţarea Institutului de Istorie Orală în 1997, la Cluj, colectivizarea a început să fie un subiect tot mai des abordat, la nivel de licenţă, masterat şi, iată, cum e cazul Liviei Sicoie-Coroi, de doctorat.
Bazată pe documente de arhivă dar şi pe mărturii orale, cartea aduce o contribuţie însemnată la cunoaşterea perioadei 1949-1962 şi cred că poate reprezenta un model pentru abordări similare. Iar când mai multe astfel de lucrări or să fie publicate, va mai rămâne un pas, ce e drept nu tocmai mic şi uşor de făcut, până la o lucrare de sinteză privitoare la colectivizarea agriculturii în România

Cuprinsul:

Nota autorului.............................................................................
Cuvânt înainte – prof.univ.dr. Doru RADOSAV.........................
Introducere – Repere istoriografice şi metodologice....................

Partea I
Colectivizarea în România .....................................................
1. Modelul sovietic – de la teorie la practicǎ.........................
2. Prolog la colectivizare ......................................................
3. Etape în derularea colectivizǎrii.........................................
3.1. Declanşarea ..............................................................
3.2. Experimentele metodologice (1949-1953).................
3.3. Colectivizarea moderată (1953-1958).......................
3.4. Colectivizarea generalizată (1959-1962)....................
4. Chiaburii...........................................................................
5. Constrângerea economicǎ a gospodǎriei ţǎrǎneşti în contextul colectivizǎrii          

Partea a II-a
Colectivizarea agriculturii în raionul Brad între istorie şi memorie...........
Capitolul I
Coordonate fizico-geografice în raionul Brad.......................
Capitolul II
Constituirea unitǎţilor agricole socialiste în raionul Brad....
1. Reforma agrarǎ în zona Brad............................................
2. Tentative de colectivizare a agriculturii (1949-1954).........
3. Etapa întovǎrǎşirilor agricole (1954-1959).......................
4. Colectivizarea (1959-1962).............................................
Capitolul III
Strategiile colectivizǎrii...........................................................
1. Percepţii asupra comunismului în memoria colectivǎ.........
2. Propagandǎ şi contrapropagandǎ comunistǎ în debutul regimului.............
3. Coordonarea lucrǎrilor agricole în Raionul Brad – între politicǎ şi memorie          
4. Supravegherea respectǎrii restricţiilor comerciale..............
5. Cotele..............................................................................
6. Contractǎri şi achiziţii........................................................
7. Impozitele.........................................................................
8. Dislocǎrile.........................................................................
9. Aşa-zişii chiaburi...............................................................
10. Categorii-ţintǎ ale înscrierii în colectiv..............................
11. Munca de lǎmurire între propagandă şi constrângere.......
             11.1. Coordonate organizatorice....................................
                    11.1.a.Calitatea liderilor...........................................
                    11.1.b.Tipologia activistului......................................
                    11.1.c.Persoane-cheie în colectivizare......................
                    11.1.d.Activitatea comisiilor de colectivizare............

11.2.Impactul propagandei politico-ideologice – între oficial şi real........

11.3.Şcoala şi colectivizarea – de la o implicare formală, la una de    substanţă  
11.4.Implicarea bisericii în colectivizare – o implicare limitată................
11.5.Contribuţia tribunalului la colectivizare – una puţin regăsită în memoria colectivă....................
11.6.Contribuţia majoră a întreprinderilor industriale la colectivizarea raionului....................
11.6.a.Diversitatea economică a zonei – premisă a diversificării tacticilor....................
11.6.b.Munca de lămurire în întreprindere – de la „a sta de vorbă” cu muncitorii, la ultimatum....................
11.6.c.Necesarul de forţă de muncă implică eludarea „regulilor”......
11.7.Familia – instrument de şantaj privind înscrierea în colectiv............
11.8.Inducerea în eroare.................................................
12.Fenomenul contagiunii la înscrierea în colectiv...................
Capitolul IV
Rezistenţǎ şi constrângere privind colectivizarea.................
1. Forme de rezistenţă la impunerile comuniste......................
1.1. Contestaţiile.............................................................
1.2. Refuzul efectuării lucrărilor agricole impuse...............
1.3. Refuzul plătirii impozitelor.........................................
1.4. Rezistenţa faţă de sistemul cotelor............................
2. Respingerea fǎţişǎ a sistemului...........................................
3. Ameninţǎrile faţǎ de cei înscrişi în întovǎrǎşiri.....................
4. Forme de rezistenţǎ la colectivizare...................................
4.1. Fuga........................................................................
4.2. Evitarea cedǎrii animalelor.......................................
4.3. Divizarea proprietăţii...............................................
4.4. Sinuciderea.............................................................
4.5. Înfruntarea..............................................................
4.6. Rezistenţa de dupǎ înscrierea în colectiv..................
5. Opozanţii..........................................................................
6. Tipul opozantului...............................................................
7. Solidaritatea sǎtenilor........................................................
8. Represalii..........................................................................
8.1. Descinderea în timpul nopţii.....................................
8.2. Dusul cu maşina.......................................................
8.3. Acuzaţia privind deţinerea ilegalǎ de armǎ................
8.4. Persecuţiile la „centru”..............................................
9. Condamnǎri privative de libertate.......................................
10. Şicanarea opozanţilor.......................................................
11. Represaliile de dupǎ colectivizare.....................................

Capitolul V
Consecinţe ale colectivizǎrii în familie şi comunitate. Mărturii colective..
1. Consecinţe asupra familiilor de chiaburi..............................
2. Consecinţe pentru neînscrişi...............................................
3. Schimbarea modului de viaţǎ.............................................
3.1. Angajarea sǎtenilor în întreprinderile de stat..............
3.2. Noua imagine a satului..............................................
3.3. Ierarhia în satul colectivizat........................................
4. Caracteristici ale activitǎţii CAP-urilor................................
4.1. Implicarea întreprinderilor industriale în îndrumarea CAP-urilor......
4.2. Situaţia financiarǎ dificilǎ...........................................
4.3. Efectul negativ al impunerii planului de stat................
4.4. Produse agricole la preţuri mici.................................
4.5. Munca în CAP.........................................................
4.6. Deficitul de forţǎ de forţǎ de muncǎ- suprasolicitarea angajaţilor.....
4.7. Retribuţia în CAP.....................................................
4.8. Furtul de la colectiv..................................................
4.9. Necesitatea completǎrii veniturilor............................
4.10. Calitatea muncilor agricole.....................................
4.11. Rezultate pozitive ale colectivelor...........................
4.12. Pensiile de la colectiv.............................................
5. Desfiinţarea colectivului.....................................................
6. Tensiuni între sǎteni...........................................................
7. Perspectivele agriculturii în zonǎ........................................
8. Schimbarea mentalitǎţii.....................................................
9. Îmbǎtrânirea satelor..........................................................
10. Colectivul într-o percepţie generalǎ.................................

Concluzii ....................................................................................
Bibliografie..................................................................................
Abrevieri.....................................................................................
Anexa A ....................................................................................
Anexa B:
Tabele 1-20................................................................................
Hǎrţi 1-17...................................................................................
Indice de persoane......................................................................
Indice de locuri............................................................................

2 comentarii:

Anonim spunea...

Este mult mai comod sa cercetezi colectivizarea in arhive. Rezultatul? O imagine doar partial adevarata asupra colectivizarii, iar sub aspectul naturii strategiilor si tacticilor, precum si al rezistentei si represiunii(deci al naturii regimului comunist, pe care unii il regreta) - o imagine falsa. Uneori, ca o picatura de culoare sunt inserate si cateva marturii - prea putine pentru a formula conluzii pe aceasta categorie de surse. Lucrarea de fata are la baza 21 de fonduri arhivistice (arhive locale si judetene) si 171 de martori - precizarea in titlu ca este vorba despre colectivizare "intre istorie si memorie" nefiind o vorba goala. Au fost editate si marturiile despre colectivizare, la aceeasi editura.

Cosmin Budeanca spunea...

Cred, şi am spus-o de multe ori, un subiect cum e "colectivizarea agriculturii" trebuie să fie cercetat obligatoriu şi prin folosirea mărturiilor orale, altfel rezultatul final este mult prea departe de adevăr.