StatCounter

miercuri, 6 octombrie 2010

Conferinţa internaţională „Societatea românească între frontiere imperiale”

Între 8-9 octombrie 2010 are loc la Chişinău Conferinţa internaţională „Societatea românească între frontiere imperiale”. 
Organizatorii evenimentului sunt: Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universitatăţii de Stat din Moldova, Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni
La eveniment participă istorici din Republica Moldova, România, Germania, Franţa, Elveţia, Ucriana. În total urmează a fi prezentate peste 60 de comunicări în două secţiuni: 1. Anul 1940 în destinul colectiv al românilor şi 2. Centru şi periferie în istoria românilor: modele, transferuri, interacţiuni.
 

Programul conferinţei mai jos:


Program Conferinţă
Societatea românească între frontiere imperiale
7-9 octombrie 2010

Secţiunea:
Anul 1940 în destinul colectiv al românilor
8 octombrie 2009
Sala 222, corp 4, etaj 2, Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexe Mateevici, 60

8.30-9.00 Înregistrarea participanţilor

9.00-9.40 Deschiderea Conferinţei

Mesaj de salut: Igor Şarov, decan, Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM
Ion Negrei, Viceprim-ministru
Leonid Bujor, Ministru al Educaţiei
Gheorghe Postică, Viceministru al Culturii
Mihai Godea, Parlamentul Republicii Moldova
Barbu Ştefănescu, Prorector, Universitatea din Oradea
Mihai Revenco, Prorector, Universitatea de Stat din Moldova
Mesaj de salut din partea domnului Eugen Tomac, Secretar de Stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

9.45.00-11.00
Panel 1, sala 511
Istoriografie şi reprezentări
Moderator: Igor Caşu
1. Stelian Mândruţ (Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca), Istoriografia româneasca „postdecembristă”(1990-2007/8) despre anul 1940 în trecutul autohton
2. Igor Şarov (Universitatea de Stat din Moldova), Re-anexarea Basarabiei în istoriografia rusă postsovietică: interpretări noi
3. Dorin Dobrincu (Arhivele Naţionale ale României), Pentru o nouă reprezentare publică a cedării Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa: expoziţia organizată de Arhivele Naţionale ale României în 2010
4. Petru Vicol, (Arhiva Naţională a Republicii Moldova) Anii 1940-1941 reflectaţi în fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova

11.00-11.15  Pauză de cafea
11.15-12.30
Panel II, sala 511
Istorie şi memorie
Moderator: Laurenţiu Constantiniu
1.Iulian Ghercă (Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi), Realitate şi ficţiune. Anul 1940 la români
2Vasile Dumbravă (Moldova-Institut Leipzig), 28 iunie 1940 în memoria elitei politice şi culturale din Republica Moldova
3. Igor Niculcea (Universitatea de Stat „I. I. Mecinikov” din Odessa),Unele aspecte privind operaţiunea militară a Armatei Roşii  în Basarabia (iunie – iulie 1940)

11.15-12.30
Panel III, sala 533
Ultimatumul şi trasarea frontierei
Moderator: Stelian Mândruţ

1.  Dorin Cimpoeşu, Anul 1940 şi problema Basarabiei

2. Flavius Solomon (Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”, Iaşi) , Ultimatumul din 26 iunie 1940 şi preliminariile sale

3. Dorin Lozovanu (Universitatea de Stat din Moldova), RSSM - victima unor frontiere inventate

4. Ion Varta (Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM), Un rapt teritorial neelucidat în istoriografie. Cazul Palanca, anul 1947


12.30-13.00
Lansări de carte
Stefan Ihrig, Vasile Dumbrava, Dietmar Müller, Igor Şarov, eds., Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia, Chişinău, Editura Cartdidact, 2008 – prezintă Svetlana Suveică
Svetlana Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic, 1918-1928: modernizare prin reforme, Chişinău, Editura Pontos, 2010 – prezintă Gheorghe Palade

13.00-14.00 Prânz
14.00-16.00
Panel IV, sala 511
Represiuni politice şi relaţia basarabenilor cu puterea comunistă, 1940-1941
Moderator: Dorin Dobrincu
1. Ion Ţurcanu (Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM), Anul 1940 între cercetare şi politică. Câteva observaţii istoriografice
2.  Gheorghe Palade (Universitatea de Stat din Moldova), Reprimarea foştilor membri ai partidelor politice româneşti din Basarabia în primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941)
3. Sergiu Sârbu (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău), Relaţia dintre puterea sovietica şi populaţia Basarabiei în primul an de ocupaţie, 1940-1941

4. Igor Caşu (Universitatea de Stat din Moldova), De ce a trenat colectivizarea agriculturii în primul an de ocupaţie sovietică a Basarabiei ?

14.00-16.00
Panel V, sala 533
Ocupaţia Basarabiei şi reacţiile populaţiei
Moderator: Mihail Neamţu
1. Daniel Boboc (Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi), Starea de spirit a basarabenilor din ţinutul Prut în preajma anului 1940
2. Ovidiu Buruiană (Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi), Radiografia unui eşec. România şi cedarea Basarabiei (iunie 1940)
3. Nicolae Enciu (Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi), Consecinţe demografice şi economice ale raptului Basarabiei din iunie 1940

16.00-16.30 Pauză de cafea

16.30 – 18.30
Panel V, sala 511
Impactul anului 1940 asupra minorităţilor etnice şi grupurilor profesionale
Moderator: Ovidiu Buruiană
1. Adrian Cioflâncă (IICCMER, Institutul „A.D. Xenopol”, Iaşi), În numele lui 1940. Tema „răzbunării” în timpul pogromului de la Iaşi (iunie 1941)
2. Liviu Cărare (Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca):  Între „purificare etnică” şi „revizuire naţională”. Evrei şi ucraineni în Cernăuţi (1941-1942)

3. Petru Negură (Universitatea de Stat din Moldova), Scriitorii basarabeni şi puterea sovietică după 28 iunie 1940: premisele unei colaborări forţate

 16.30 – 18.30
Panel VI, sala 533
Diplomaţie şi reacţii internaţionale

Moderator: Adrian Cioflâncă
1. Laurenţiu Constantiniu (Universitatea Bucureşti), Locul Basarabiei în glacisul strategic al Uniunii Sovietice (1919-1940)”.
2. Bogdan Schipor (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi), Pierderile teritoriale româneşti din 1940. O perspectiva britanică.

3. Elena Şişcanu (Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală, Chişinău), Chestiunea Gurilor Dunării, 1939-1940
4. Dorin Matei (Magazin Istoric, Bucureşti) O tentativă puţin cunoscută de soluţionare a crizei româno-ungare din vara lui 1940

19.00 Cina


9 octombrie 2010
09.15 - 11.15
Panel VI, sala 511
Mărturii, politica de cadre, ideologie

Moderator: Iulian Ghercă
1. George Enache (Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi), Dimensiunea simbolică a anului 1940 pentru istoria românilor

2. Vladimir Iliescu (Universitatea din Aachen, Germania), Drama Bucovinei. Mărturiile unui refugiat de „meserie

3. Anatol Ţăranu (Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM), Amintirile Eufrosiniei Kersnosvski ca sursă de studiere a anului 1940

4. Lilia Crudu (Universitatea de Stat din Moldova), Politica de cadre în primul an al puterii sovietice în Basarabia, 1940-1941

5. Anatol Petrencu (Universitatea de Stat din Moldova), Trăsăturile specifice regimului totalitar sovietic către 1940 – anul raptului Basarabiei, Nordului Bucovinei şi ţinutului Herţei


11.15-11.30 Pauză de cafea

11.30 – 12.30
Discuţii generale, concluzii

12.30 – 13.30

Prezentarea Centrului de Studiere a Totalitarismului / Prezentare carte  

Kevin McDermott Matthew Stibbe, eds., Stalinist terror in Eastern Europe. Elite purges and mass repression, Manchester, Manchester University Press, 2010 – prezintă Dorin Dobrincu


13.30
Prânz

15.00 -18.00
Excursie Mănăstirea Hâncu – Mănăstirea CăprianaSecţiunea:
Centru şi periferie în istoria românilor:
modele, transferuri, interacţiuni
                                                                     
8 octombrie 2010
Sala 222, corp 4, etaj 2, Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexe Mateevici, 60

8.30-9.00 Înregistrarea participanţilor

9.00-9.40 Deschiderea Conferinţei

Mesaje de salut: Igor Şarov, decan, Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM
Ion Negrei, Viceprim-ministru
Leonid Bujor, Ministru al Educaţiei
Gheorghe Postică, Viceministru al Culturii
Mihai Godea, Parlamentul Republicii Moldova
Barbu Ştefănescu, Prorector, Universitatea din Oradea
Mihai Revenco, Prorector, Universitatea de Stat din Moldova
Mesaj de salut din partea domnului Eugen Tomac, Secretar de Stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

9.45-11.00
Panel I, sala 530
Reflecţii generale asupra fenomenului imperial: provocări şi perspective
Moderator: Ion Gumenâi
1.      Andrei Cuşco (Universitatea de Stat din Moldova), Tendințe istoriografice recente în domeniul ”studiilor imperiale”: de la analiza structurală la ”noua istorie imperială”
2.      Davide Zaffi (Universitatea din Veneţia, Italia), Simplifică şi stăpâneşte:societatea naţională vs. cea imperială
3.      Stella Ghervas (Institut d'Etudes Avancées, Paris), Lieux d’Europe: centre şi periferii

11.00-11.15  Pauză de cafea

11.15-12.30
Panel II, sala 530
Centre şi periferii în perioada antică
Moderator: Sorin Şipoş 
1.      Octavian Munteanu  (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”), Titlu rezervat
2.      Ion Niculiţă (Universitatea de Stat din Moldova), Imperiu şi Republică. Regimuri politice
3.      Sergiu Musteaţă (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”), Moneda şi imperialismul bizantin în regiunile de la Dunărea de Jos (secolele V-X)
4.      Florin Sfrengeu (Universitatea din Oradea), Biharea, centrul ducatului lui Menumorut şi primul centru al comitatului Bihor

11.15-12.30
Panel III, sala 518
Centre şi periferii în spaţiul românesc în perioada medievală şi modernă timpurie
Moderator: Virgil Pâslariuc
1.      Ion Eremia (Universitatea de Stat din Moldova), Demografie şi politică la Est de Carpaţi (secolul al XIV-lea). Aspecte istoriografice
2.      Barbu Ştefănescu (Universitatea din Oradea), Târgurile ca centre ale vieţii de relaţie: cazul celor din Bihor si Munţii Apuseni
3.      Emil Dragnev (Universitatea de Stat din Moldova), Imperiul şi discursul profetic în epoca medievală și la începuturile modernității

12.30-13.00
Prezentări / lansări de carte
Dorin Cimpoeşu, Republica Moldova între România şi Rusia, 1989-2009, Chişinău, Casa Limbii Române, 2010 – prezintă Anatol Petrencu şi Sergiu Musteaţă
Ion Eremia, Statutul juridic internaţional al Ţării Moldovei (de la origini până la începutul secolului al XVI-lea), Pontos, Chişinău, 2010 – prezintă Virgil Pâslariuc şi Valentin Arapu

13.00-14.00 Prânz

14.00-16.00
Panel IV, sala 530
Ipostaze ale modernizării în Imperiile Ţarist, Otoman şi Habsburgic
(secolele XVIII – XIX)
Moderator: Alin Ciupală
1.      Demir Dragnev (Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei), Începuturile modernizării în Ţara Moldovei  (sf. secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea)
2.      Valentin Arapu (Universitatea de Stat din Moldova), Impactul politicilor imperiale asupra raporturilor economice moldo-polone în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea
3.      Sorin Şipoş (Universitatea din Oradea), Morlacii din Dalmaţia într-un
memoriu al colonelului Antoine Zulatti din 1806
4.      Ion Varta (Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei), Disputa austro-ruso-franceză pentru supremaţie în Principatele Române la mijlocul secolului al XIX-lea
5.      Mircea Brie (Universitatea din Oradea), Modele familiale in nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolul al XIX-lea). Forme ale tradiţionalului şi expresii ale modernizării  

14.00-16.00
Panel V, sala 518
Funcţionarea modelului „centru-periferie” în secolul al XX-lea: continuitate şi inovaţie
Moderator: Svetlana Suveică
1.      Cătălin Turliuc (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi), Cadrul instituţional juridic al minorităţilor în România interbelică în paradigma modelului centru şi periferie
2.      Gabriel Moisa (Universitatea din Oradea), Condiţia "periferică" a românilor din Ungaria. Câteva aspecte istoriografice referitoare la perioada 1920-2010
3.      Octavian Ţâcu (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova), Sport, ideologie şi politică în RSS Moldovenească
4.      Viorica Ţâcu (Universitatea Liberă şi Independentă din Moldova), Locul Străinătăţii Apropiate în conturarea ambiţiilor neo-imperiale a Federaţiei Ruse în spaţiul post – sovietic16.00-16.30 Pauză de cafea

16.30 – 18.30
Panel VI, sala 530
Basarabia ca obiect al politicilor imperiale: de la Imperiul Otoman la Imperiul Ţarist
Moderator: Cătălin Turliuc
1.      Igor Bercu (Universitatea de Stat din Moldova), Politici imperiale otomane în „raialele” din spaţiul pruto-nistrean (sf. secolului al XV-lea – înc. secolului al XIX-lea)
2.      Tudor Candu (Arhiva Naţională a Republicii Moldova), Un document cu privire la paza marginii de apus a Ţării Moldovei de la începutul secolului al XIX-lea

3.      Virgil Pâslariuc (Universitatea de Stat din Moldova), Politicile conflictuale ale Centrului la periferiile imperiului: elitele locale şi birocraţia imperială în Basarabia (1812-1818)

4.      Ion Gumenâi (Universitatea de Stat din Moldova), Politica Imperiului Rus faţă de staroverii (lipovenii) din Basarabia, de la anexare până la Marile Reforme

5.      Gheorghe Negru (Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei), Politica autorităţilor imperiale ruse faţă de învăţământul din Basarabia în secolul al XIX-lea

9 octombrie 2010

09.15 - 11.15

Panel VII, sala 530

Basarabia în context imperial: politici şi percepţii

Moderator: Stella Ghervas

1.      Alin Ciupală (Universitatea Bucureşti), Basarabia în mentalul colectiv românesc al secolului al XIX-lea. Componente şi consecinţe

2.      Arthur Tuluş (Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi), Percepţii ale Basarabiei în manualele româneşti postdecembriste. Între destinul românesc şi vocaţia independenţei

3.      Oleg Bercu (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Cahul), Statutul juridic al coloniştilor din sudul Basarabiei (1812 - 1914)
4.      Valentin Tomuleţ (Universitatea de Stat din Moldova), Consideraţii de ansamblu privind includerea Basarabiei în sistemul pieţei interne ruse (anii 1812 - 1868)
5.      Svetlana Suveică (Universitatea de Stat din Moldova), Marii proprietari şi Unirea Basarabiei cu România: cazul Pantelimon Sinadino

11.15-11.30 Pauză de cafea


11.30 – 12.30
Discuţii generale, concluzii

12.30 – 13.30
Prezentarea Centrului de Studii Imperiale „Chişinău-Oradea” din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie
Prezentarea volumului Sorin Şipoş, Ioan Horga, Igor Şarov, Mircea Brie, Ion Gumenâi, eds., Politici imperiale în Estul şi Vestul spaţiului românesc, Oradea-Chişinău, Ed. Universităţii din Oradea/Editura Cartdidact, 2010 – prezintă Barbu Ştefănescu.   

13.30 Prânz
15.00-18.00
Excursie mănăstirea Hâncu, mănăstirea Căpriana.

2 comentarii:

Anonim spunea...

Sie ergänzt einige gute Punkte gibt. Ich habe eine Suche zum Thema und fand die Mehrzahl der Menschen die gleiche Meinung mit Ihrem Blog.

Anonim spunea...

Awesome post. Really enjoyed reading your blog posts.