StatCounter

vineri, 3 decembrie 2010

Corina Doboş (coord.), Luciana M. Jinga, Florin S. Soare: Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu. O perspectivă comparativă, Polirom, Iaşi

Semnalez aici apariţia unui volum semnat de colegii mei Corina Doboş (coord.), Luciana M. Jinga, Florin S. Soare: Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu. O perspectivă comparativă, Polirom, Iaşi, 2010.

Volumul urmăreşte să pună în evidenţă tipul de politică pronatalistă practicată de regimul ceauşist. În volum vor fi prezentate în perspectivă comparativă politicile pronataliste din România, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Iugoslavia, Polonia, Ungaria şi Franţa în perioada postbelică. În acest scop va fi urmărită relaţia existentă între legislaţia privind accesul la avort, promovarea contracepţiei moderne şi a legislaţia socială de susţinere a natalităţii în ţările respective. 
  

Niciun comentariu: