StatCounter

miercuri, 27 aprilie 2011

Program de burse doctorale pentru studierea perioadei regimului comunist în România

Programul de burse doctorale “Vlad Georgescu” al Institutului Român de Istorie Recentă, finanțat de Fundația Dinu Patriciu, urmărește stimularea cercetării știintifice riguroase și libere de partizanat politic asupra perioadei regimului comunist în România. În acest scop, IRIR pune la dispoziția tinerilor doctoranzi români un număr de cinci burse a cîte 500 de Euro pe lună, acordate pe durata unui an universitar (9 luni), cu posibilitatea prelungirii pe întreaga durată a pregătirii doctorale (cel mult 3 ani).
Condiții de eligibilitate
Sunt eligibili pentru bursele doctorale ale IRIR candidații în vîrstă de cel mult 39 de ani la momentul aplicării, cetățeni români sau moldoveni, înscriși în anul I la doctorat în anul universitar 2011 – 2012, în cadrul unei universități acreditate din România. Tema-cadru a tezelor de doctorat propuse de către candidați trebuie să fie regimul comunist și perioada comunistă din România, abordarea transdisciplinară fiind binevenită. În anumite cazuri temeinic justificate, studiul unor aspecte ale regimului comunist se poate extinde și asupra perioadei de tranziție.

Mai multe detalii dspre program găsiţi pe site-ul IRIR: http://irir.ro/wp/bursele-doctorale-irir/lang/ro/

Niciun comentariu: