StatCounter

miercuri, 15 iunie 2011

Sergiu Soica, Biserica Română Unită din Banat în perioada 1920-1948

Recent a apărut la Editura Eurostampa din Timişoara o lucrare despre Biserica Română Unită din Banat în perioada 1920-1948, semnată de Sergiu Soica.
Lucrarea doreşte să prezinte aspecte din viaţa BRU din Banat în perioada anilor interbelici, dar nu nu numai. După Unirea din 1918 au apărut schimbări la nivelul întregii ţări, în toate domeniile: luase naştere „România Mare” şi evident Biserica Română Unită a trăit din plin această epocă de reînnoire, până la momentele din anul 1948. 
Din paginile cărţii aflăm că viaţa Bisericii Române Unite din Banat, în perioada 1920-1948, a fost una foarte complexă, începând cu grija vieţii spirituale a preoţilor şi a laicilor, episcopia îngrijindu-se de învăţământul confesional, pelerinajele credincioşilor, exerciţiile spirituale pentru preoţi, sinoadele eparhiale şi protopopiale. În ultima parte a cărţii sunt descrise vizitele Nunţiilor Apostolici în Episcopia de Lugoj. Observăm, de asemenea, că scrierile publicate de Biserica Română Unită din Banat în această perioadă au fost variate, extinzându-se de la cărţi de teologie, istorie bisericească, manuale de religie, cărţi de rugăciuni, până la literatură beletristică. În încheiere, acest itinerar istoric scoate la lumină documente ale Bisericii Române Unite din Banat din perioada anilor 1920-1948, în anexele ordonate tematic şi cronologic.
Pentru cei interesaţi, redau mai jos cuprinsul cărţii:
Cuvânt înainte..………………………………….…………………...…..
Biserica Greco-catolică din Banat 1920-1945………….……………..
A) Cadrul istoric ……….…………………...………………
B) Cadrul Legislativ…….……………………………………..
I. Organizarea Ierarhică…………………………………….…….
A) Episcopii Bisericii Greco-Catolice din Banat ……...……..
1) Episcopul de Lugoj Dr. Valeriu Traian Frenţiu….……..
2) Episcopul Ioan Boroş……………………………...…..
3) Episcopul Dr. Alexandru Nicolescu.....………….….....
4) Episcopul Dr. Ioan Bălan ……………………..………
B) Capitlul Diecezei Lugojului ………………..………..…...
II. Organizarea sinodală ………………………………….……...
A) Sinoade eparhiale – diecezane …………………………...
B) Sinoadele protopopeşti …………………………………...
C) Sinoade electorale ………………………………………..
III. Organizarea clericală, laică şi monastică …….………………
A) Asociaţii …..…………………………………..………….
B) Clerul Bisericii Greco-Catolice din Banat  ………...…….
C) Ordine şi Congregaţii călugăreşti ..…………….…..…….
IV. Biserica Unită şi viaţa publică…………………………..…...
A) Biserica Unită în centrul agorei……………..……………..
B)Pelerinaje ale Bisericii Unite  ……………………………....
C) Fonduri şi Fundaţii greco-catolice bănăţene.. .………..…..
V. Învăţământul Greco-Catolic din Banat ……………………….
A) Învăţământul primar  …………………………...………...
B) Şcolile secundare ……...………………………………...
C) Institutele teologice..………………..……………………
VI. Publicaţii sub patronate de Biserică   între 1920-1948..….
A) Lucrări ……………………..……………………………
B) Reviste .………………….………………………………
VII. Arta bisericească - arhitectură, pictură şi muzică .…...……
VIII. Sfântul Scaun şi Biserica Greco-catolică din Banat .….….
Anexe Documente ………………………………...……………
Bibliografie ……………………………………………...……...
Rezumat..........…….………………………...…………………………
Indici de nume..........……...…………………………….

Niciun comentariu: