StatCounter

miercuri, 26 octombrie 2011

Buzogány Dezső, Jánosi Csongor, A református egyház Romániában a kommunista rendszer első felében [Biserica Reformată din România în prima jumătate a regimului comunist]

Cartea (apărută în limba maghiară la Editura L’Harmattan din Budapesta) analizează, în 384 de pagini, istoria Bisericii Reformate din România în primele decenii de după cel de al doilea război mondial, punând accentul asupra a două procese penale – procesul grupării bethaniste din Oradea, şi cel al fostului episcop reformat Csiha Kálmán – desfăşurate în anii 1957-1958. Autorii prezintă cronologic şi principalele evenimente desfăşurate în istoria Eparhiei Reformate Ardelene în anii premergători celor două procese, încadrându-le, în felul acesta, în contextul social-politic şi religios al vremii.
Prezentarea celor două procese are la bază dosarele penale din Arhivele CNSAS, dar au fost avute în vedere şi alte surse, cum ar fi dosare din Arhiva Episcopală, procese verbale ale Consiliului Dirigent din Arhiva Eparhiei Reformate Ardelene, mărturii orale şi literatura de specialitate.
    Structural, cartea se împarte în două părţi: prima conţine studii (care prezintă istoria Eparhiei Reformate Ardelene între 1944-1956; revoluţia maghiară din 1956 şi relaţiile dintre acest eveniment şi Biserica Reformată, şi mai ales impactul asupra celor două procese cercetate şi locul acestora în contextul de „’56 transilvănean”), iar partea a doua o serie de documente relevante pentru subiectul cercetat (documente ale celor două procese traduse din limba română în limba maghiară, urmate de o serie de 7 interviuri de istorie orală, realizate cu precădere cu cei implicaţi direct în cele două procese).
Volumul este completat cu o anexă care cuprinde câteva documente şi imagini relevante pentru subiectul analizat: raportul preotului reformat din Fizeşu Gherlei adresat episcopului de Cluj din 5 noiembrie 1944; procesul verbal al Internatului Reformat din Bucureşti din 17 octombrie 1940; imagini de pe plachetele pictoriţei Gaiger Olna, realizate cu membrii proceselor bethaniste; imagini din dosarele din ACNSAS).
Volumul este încheiat de indici de nume şi de localităţi, instrumente extrem de utile cercetătorilor şi nu numai.

Niciun comentariu: