StatCounter

miercuri, 9 noiembrie 2011

Revista Militară, nr. 1 (4) / 2011

Pentru cei intereasaţi de studii de securitate şi apărare, a apărut nr. 1 (4) / 2011 din Revista Militară, editată de Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chişinău, Republica Moldova.
Revista poate fi consultată şi online.
     Redau mai jos cuprinsul revistei.

 Securitate şi geopolitică
Svetlana CEBOTARI - Strategii de securitate: delimitări conceptuale …..
Vitalie CIOBANU, Eduard OHLADCIUC - Conflictul Transnistrean. realitate şi perspective de soluţionare ..........
Natalia ALBU - Securitatea regională: dilemele Mării Negre……

Tehnică şi tehnologii militare
Leonid CAIREAC, Elena PAXIMADI - Modelarea numerică a vibraţiilor unui vehicul ......

Ştiinţă şi educaţie militară
Vitalie MARINUŢĂ, Constantin MANOLACHE - Problematica relaţiilor civil-militare
în gândirea ştiinţifică mondială ..........
Viorica LEANCĂ - Cultura intelectuală în consolidarea stabilităţii globale…..
Claudia ŢÂBULSCHI - Abordări conceptuale ale strategiei
invăţămantului superior ........

Istorie şi artă militară
Ion XENOFONTOV - The Soviet-Afghan War (1979-1989). Study of oral history…….
Iurie GÂRNEŢ - Unele consideraţii privind arta militară naţională…..

Activităţi editoriale
Ion XENOFONTOV, Igor SOFRONESCU - Armata naţională a Republicii Moldova în apariţii editoriale jubiliare ......
Andrei EŞANU - O Ediţie importantă despre simbolurile naţionale ale Republicii Moldova .........

Niciun comentariu: