StatCounter

vineri, 11 noiembrie 2011

Simpozionul „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”

În perioada 10-13 noiembrie 2011 va avea loc la Sibiu Simpozionul „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX - ediţia a V-a.
Organizatorii evenimentului sunt: Guvernul României, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Asociaţia „Cercetarea Sibiană“, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi.
Pentru cei interesaţi, redau mai jos programul simpozionului.

Joi, 10 noiembrie 2011
Sosirea participanţilor. Cazarea la Hotel „Continental Forum“ (Piaţa Unirii, 10).
Ora 19, Recepţie la Hotel „Apollo Hermannstadt (Str. Nicolae Teclu, 14)

Vineri, 11 noiembrie 2011
Orele 10.00 – 10.40
Sala de conferinţe a Hotelului „Continental Forum“.
Deschiderea lucrărilor
- Cuvânt de deschidere – conf. univ. dr. Sorin Radu, Decanul Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu
- Mesajul Conducerii Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu
- Cuvânt din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României, dr. Helge Dirk Fleischer, subsecretar de stat
- Cuvânt din partea Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu – conf. univ. dr. Vasile Ciobanu
- Cuvânt din partea Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi – dr. Flavius Solomon

Lansări de cărţi şi reviste
- Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. VI, Cluj-Napoca, Editura Kriterion, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2011 – Vasile Ciobanu, Flavius Solomon;

- Antisemitismul universitar în România (1919-1939). Mărturii documentare, ed. Lucian Nastasă, Cluj-Napoca, Editura Kriterion, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2011 – Lucian Nastasă.

- Denisa Bodeanu, Novák Zoltán Csaba, „Clopotul amuţit”. Preotul Pálfi Géza - o viaţă supravegheată de Securitate, Editura Pro-Print, Miercurea-Ciuc, 2011 – Novák Zoltán Csaba

- Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century, eds. Nándor Bárdi, Csilla Fedinec and László Szarka (eds.), New York, Columbia University Press, 2011 – Sorin Radu

- Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historia, tomul VIII, VIII/Supplementum 1, 2011 – Sorin Radu

Pauză de cafea

Secţiunea I
Minorităţile naţionale din România în anii regimului comunist

Sala de conferinţe a Hotelului „Continental Forum“
Orele 11.00 – 13.00
Csaba Zoltán NOVÁK, Sub protecţia partidului. Minoritari în P.C.R. la începutul instaurării comunismului în România
Vasile CIOBANU, Sorin RADU, Frontul Plugarilor şi minorităţile naţionale
Discuţii
Moderator: Ion Zainea

Orele 13.00-15.00
Masa de prânz
Restaurantul Hotelului „Continental Forum“

Orele 15.00-16.30
Petru GRIOR, Partidul Comunist (bolşevic) al Ucrainei şi deportările în masă ale locuitorilor din Ţinutul Herţa în anul 1941
Peter MOLDOVAN, Date privind reglementarea regimului proprietăţii populaţiei germane din România în anii 1944-1948
Discuţii
Moderator: Vasile Ciobanu

Orele 16.30-17.00
Pauză de cafea

Orele 17.00-19.00
Gabriel MOISA, Uniunea Populară Maghiară. Organizaţia teritorială Satu Mare în anul electoral 1946
Magdalena IONESCU, Din nou despre dreptul de utilizare a limbii materne şi efectele reformei învăţământului din 1948 asupra minorităţilor naţionale din R.P.R.
Discuţii
Moderator: Vasile Ciobanu

Orele 19.30-22.00
Cină
Restaurantul Hotelului „Continental Forum“

Sâmbătă, 12 noiembrie 2011
Sala de conferinţe a Hotelului „Continental Forum“
Orele 9.00-10.30
Ion ZAINEA, Minoritari epuraţi din partidul unic în anii 1951-1952. Cazul Comitetului judeţean Bihor
Sorin ENE, Devierile de dreapta din anul 1952 relevate în şedinţele Comitetului de Partid Regional Mureş
Discuţii
Moderator: Florin Abraham

Orele 10.30-11.00
Pauză de cafea

Orele 11.00-13.00
Emese VERES, Taţii noştri prizonieri: 1956 în Transilvania
Corneliu PINTILESCU, Conceptul de „naţionalişti germani” în practica Securităţii (1948-1989)
Discuţii
Moderator: Florin Abraham

Orele 13.00-15.00
Masa de prânz
Restaurantul Hotelului „Continental Forum“

Orele 15.00-17.00
Florin ABRAHAM, Minorităţile în teoria totalitarismului. Studiu de caz: minoritarii în comunismul din România
Cosmin BUDEANCĂ, Rolul elitelor în transformările socio-demografice ale comunităţilor germane din Transilvania în a doua jumătate a secolului XX. Preliminarii la un proiect de cercetare
Discuţii
Moderator: Gabriel Moisa

Secţiunea II
Discurs istoric, diplomaţie şi minorităţi etnice în Europa de Est (sfârşitul secolului XIX – secolul XX)
Vineri, 11 noiembrie
Sala 16, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu
Orele 11.00 – 13.00
Discuţii în plen

Orele 13.00-15.00
Masa de prânz
Restaurantul Hotelului „Continental Forum“

Orele 15.00-16.30
Artyom A. ULUNYAN, Great Powers’ Diplomacy towards National Minorities in South-Eastern Europe in 19-20 Centuries: Some Disputable Contradictions
Liviu BRĂTESCU, Chestiunea evreiască la 1866. Discursuri, practici şi dispute politice
Andrei CUŞCO, Problema Basarabiei de Sud în discursul imperial rus după 1878: viziuni ale alterităţii şi transferuri instituţionale
Loránd MÁDLY, Mişcarea naţională românească din Transilvania în câmpul de forţă al relaţiilor dintre Monarhia austro-ungară şi România după pactul dualist. Câteva momente semnificative ale unei relaţii diplomatice sinuoase
Discuţii
Moderator: Lucian Nastasă

Orele 16.30-17.00
Pauză de cafea

Orele 17.00-19.00
Vladimir V. NOSKOV, Un diplomat deosebit: generalul George Pomutz la Sankt Petersburg
Oana-Cristina POPA, Mituri şi simboluri în războaiele din fosta Iugoslavie (1991-1999)
Vasilii B. KAŞIRIN, Conflictele etnopolitice din Balcanii de Vest în ajunul Primului Război Mondial văzute din perspectiva reprezentanţilor Marelui Stat-Major rus şi al diplomaţilor ruşi
Discuţii
Moderator: Flavius Solomon

Orele 19.30-22.00
Cină
Restaurantul Hotelului „ Continental Forum “

Sâmbătă, 12 noiembrie 2011
Sala 16, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu
Orele 9.00-10.30
Grigorii ŞKUNDIN, Minoritatea bulgară din România ca factor al vieţii politice interne din Bulgaria (august 1913 – iulie 1914)
Flavius SOLOMON, Un diplomat al revoluţiei. Cristian Racovski şi socialdemocraţia rusă în 1917
Vadim GUZUN, Foametea de peste Nistru: documente româneşti şi sovietice (1928-1933)
Discuţii
Moderator: Igor Şarov

Orele 10.30-11.00
Pauză de cafea

Orele 11.00-13.00
Emanuel PLOPEANU, Metin OMER, Comunitatea turco-tătară şi raporturile româno-turce în perioada interbelică: disensiuni, soluţii
Loránd LÁSZLÓ, Lobby-ul intern şi internaţional al Consiliului Interconfesional în interesul educaţiei minorităţii maghiare din România în perioada interbelică
Graţian LUPU, Aspecte privind rolul minorităţii germane din România în evoluţia relaţiilor româno-germane în perioada 1933-1938
Discuţii
Moderator: Paul Nistor

Orele 13.00-15.00
Masa de prânz
Restaurantul Hotelului „Continental Forum“

Orele 15.00-16.30
Silviu MILOIU, Reacţie la asimilare, iredentism sau instrumentalizarea tensiunilor etnice? Escaladarea tensiunii lituaniano-poloneze cu privire la soarta minorităţii lituaniene din Vilnius (1927-1928)
Paul NISTOR, Propaganda românească prin cultură şi istorie în Italia celui de-al Doilea Război Mondial (1941)
Ionuţ NISTOR, „Balcanii de ieri - Balcanii de mâine” în literatura românească de propagandă (1940-1944)
Discuţii
Moderator: Silviu Miloiu

Orele 16.30-17.00
Pauză de cafea

Orele 17.00-19.00
Igor ŞAROV, Pactul Molotov-Ribbentrop în dezbaterile publice din Republica Moldova (decembrie 1989 – iulie 1991). Poziţia CC al PCM
Octavian ŢÎCU, Discurs istoric şi construcţie statală în Republica Moldova: O perspectivă asupra celor 20 de ani de independenţă
Lucian NASTASĂ, „Peregrinatio Academica” sau diplomaţia culturală la români în epoca modernizării
Discuţii finale
Moderatori: Grigorii Şkundin, Flavius Solomon

Orele 19.30-21.00
Cină
Restaurantul Hotelului „Continental Forum“

Duminică, 13 noiembrie 2011
Orele 9.00-10.30
Încheierea simpozionului, concluzii

Orele 11.00-14.00
Masă rotundă: Minoritatea germană din România în secolul XX: receptarea sa în cultură
Invitaţi: regizorul Radu Gabrea, Joachim Wittstock, dr. Gudrun-Liane Ittu
Moderator: Hannelore Baier

Orele 14.00-15.30
Masa de pranz
Restaurantul Hotelului „Continental Forum“

Lista participanţilor:
Abraham, Florin – doctor în istorie, cercetător ştiinţific III, Institutul pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti
Baier, Hannelore – jurnalist, „Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien”
Brătescu, Liviu – doctor în istorie, cercetător ştiinţific III, Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”, Iaşi
Budeancă, Cosmin – cercetător postdoctorand, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Ciobanu, Vasile – conf. univ. dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu
Cuşco, Andrei – doctor în istorie, Universitatea de Stat din Chişinău
Ene, Sorin – doctorand, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea din Oradea
Grior, Petru – redactor la ziarul “Glasul adevărului”, Cernăuţi, Ucraina
Ionescu, Magdalena – doctorand, Centrul de Cercetare a Istoriei Relaţiilor Internaţionale şi Studii Culturale „Grigore Gafencu”, Universitatea „Valahia”, Târgovişte
Ittu, Gudrun-Liane – doctor în istorie, cercetător ştiinţific III, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu
Kaşirin, Vasilii B. – cercetător, Institutul de Slavistică al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă, Moscova
László, Lóránd – doctorand, Facultatea de Teologie Reformată, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Lupu, Graţian – asistent univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Europene, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Mádly, Loránd – doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, Cluj-Napoca
Miloiu, Silviu Marian – conf. univ. dr., prodecan Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia”, Târgovişte
Moisa, Gabriel – conf. univ. dr., Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea din Oradea
Moldovan, Peter – doctor în istorie, consilier superior, Arhivele Naţionale ale României. Serviciul Judeţean Mureş
Nastasă, Lucian – cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj Napoca
Nistor, Ionuţ – asist. univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi
Nistor, Paul – doctor în istorie, cercetător ştiinţific III, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi
Noskov, Vladimir V. – doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie din Sankt Petersburg al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă
Novák, Zoltán Csaba – doctor în istorie, asistent cercetare, Institutul de Cerectări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” Târgu-Mureş
Omer, Metin – doctorand, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Pintilescu, Corneliu – cercetător postdoctorat, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Plopeanu, Emanuel – lector univ. dr., Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Popa, Oana – cercetător postdoctorat, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Radu, Sorin – conf. univ. dr., Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Solomon, Flavius – cercetător ştiinţific II, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol”, Iaşi
Şarov, Igor – conf. univ. dr., Universitatea de Stat din Chişinău
Şkundin, Grigorii – doctor, cercetător ştiinţific, Institutul Internaţional de Studii Juridice de pe lângă Ministerul Justiţiei din Federaţia Rusă, Moscova
Ţîcu, Octavian – doctor în istorie, Universitatea Liberă Internaţională din Chişinău
Ulunyan, Artyom A. – doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie Universală al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă, Moscova
Veres, Emese – doctorand, jurnalist independent (veresemese70@gmail.com)
Zainea, Ion – prof. univ. dr., Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea din Oradea

Niciun comentariu: