StatCounter

miercuri, 16 mai 2012

Programul Conferinţei „Elite şi marginalizaţi în România (1945-1989)”

     Pentru cei interesaţi redau mai jos programul Conferinţei „Elite şi marginalizaţi în România (1945-1989)”, Bucureşti, 24-25 mai 2012. Evenimentul este organizat de Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Lucrările conferinţei se vor desfăşura la Sediu INST din Str. Arh. Gr. Cerchez nr. 16, sector 1, Bucureşti. Pentru alte detalii: tel. 021/230.69.92, fax.021/ 230.76.82; e-mail: inst.academia@gmail.com; site: www.totalitarism.ro.
JOI 24 MAI
9.00 – 9.15 – Deschiderea conferinţei

Secţiunea I
Moderatori: Octavian Roske, Ana Maria Cătănuş
9.15-9.30 - Radu Ciuceanu (INST), Poeţi şi scriitori interzişi până în 1989 şi marginalizaţi ulterior
9.30 – 9.45 - Ioan Scurtu (Universitatea „Spiru Haret”) De la închisoarea Sighet la Academia Republicii Socialiste România. Studiu de caz: Constantin C. Giurescu
9.45 - 10.00 - Ion Constantin (Biblioteca Metropolitană Bucureşti), Aspecte ale epurărilor staliniste din învăţământul universitar românesc. Cazul Onisifor Ghibu
10.00 - 10.15 - Elena Gherman (CNSAS), Elie Carafoli în dosarele Securităţii
Dezbateri: 10.15-10.45

Secţiunea a II-a
Moderatori: Constantin Buchet, Flori Bălănescu
10.45-11.00 - Alesandru Duţu (Universitatea „Spiru Haret”), Eliminarea elitei militare în primii ani postbelici
11.00-11.15 - Aurel Lup (AOŞR), Personalităţi ale ştiinţei agricole marginalizate în anii `40-`50 în România
11.15-11.30 - Gheorghe Onişoru (INST), Intelectualitatea şi „democraţia-populară”
11.30-11.45 - Mioara Anton (INST), Originile unui proiect controversat: Regiunea Autonomă Maghiară - de la modelul stalinist la recurenţa naţionalistă
Dezbateri: 11.45-12.15

12.15- 13.15 - Kari Alenius (Universitatea din Oulu, Finlanda), Succesele şi eşecurile propagandei germane în Estonia (1941-1944)

Pauză de masă: 13.15- 14.30

Secţiunea a III-a
Moderatori: Sorin Radu, Mioara Anton
14.30- 14.45 - Lucian Petraş (Arhivele Naţionale, Arad), Funcţionari ai Prefecturii Judeţului Arad. Istorie şi destin
14.45 - 15.00 - Cazimir-Benedict Ionescu (CNSAS), Prigonirea social-democraţilor independenţi sub regimul comunist
15.00 – 15.15 - Ana Maria Cătănuş (INST), Fazele construcţiei unui disident. Un studiu de caz: Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa
15.15 – 15.30 – Ion Bălan (Arhivele Naţionale, Giurgiu), Populaţia ţigănească dinRegiunea Bucureşti la începutul anilor `50. Studiu de caz
15.30-15.45 - Octavian Roske (INST), Colectivizarea agriculturii în România: traumele marginalizării
Dezbateri: 15.45-16.15

Secţiunea a IV-a
Moderatori: Dan Cătănuş, Alina Ilinca
16.15-16.30 - Sorin Radu (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu), Perspectiva lui Mihail Ghelmegeanu asupra rolului organizaţiei Frontul Plugarilor (1944-1953)
16.30 – 16.45 - Liviu Ţăranu (CNSAS), Avram Bunaciu: de la acuzator public (la tinereţe) la opozant (spre bătrâneţe)
16.45 – 17.00 - Cristina Diac (INST), Comitetul Central al PCR ales în octombrie 1945. Biografie de grup
16.45 -17.00 - Puica Buhoci (INST), Foştii deţinuţi politici, marginalizaţii comunismului în România
17.00-17.15 - Alexandra Toader (Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi), „Cântec despre tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej”. Mihai Beniuc şi realismul socialist
17.15 -17.30 - Flori Bălănescu (INST), Încălcarea drepturilor omului în România anilor 1970: „Grup Canal '77”
Dezbateri: 17.30-18.00

VINERI, 25 MAI
Secţiunea a V-a
Moderatori: Florin Abraham, Cristina Diac
9.00-9.15 - George Enache (CNSAS), Ernest Bernea - destinul unui marginal din România comunistă
9.15-9.30 - Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru (CNSAS), Şefii serviciului "D” (Dezinformare) din cadrul Securităţii. "Profiluri moral-politice"
9.30-9.45 - Florin Şinca (MIRA), Câteva aspecte cu privire la epurările din poliţie (1944-1949)
9.45-10.00 - Alin Spânu (Universitatea din Bucureşti, Centrul de Studii Euroatlantice), Marginalizarea şi distrugerea elitei poliţieneşti autohtone. Studiu de caz: conducerea Direcţiei Generale a Politiei din perioada 1940-1944
Dezbateri: 10.00-10.30

Secţiunea a VI-a
Moderatori: Cazimir Ionescu, Raluca Spiridon
10.30 – 10.45 - Dan Cătănuş (INST), Abateri ideologice în PCR: „împăciuitorismul”
10.45-11.00 - Iuliu Crăcană (CNSAS), Epurarea elitelor din justiţia românească (1945-1958)
11.00-11.15 - Florin Abraham (INST), „Societatea comunistă fără clase”: între ideologie şi realitate. Abordare metodologică
11.15-11.30 - Dumitru Lăcătuşu (IICCMER), Noua elită cinematografică: strategii de rezistenţă în comunism
Dezbateri: 11.30-12.00

12.00-13.00
* Prezentarea celor mai recente apariţii editoriale ale INST
* Prezentarea revistelor „Genius, tinere, cunoaşte-ţi înaintaşii!” şi „Cu ei, ne mândrim!” editate de Fundaţia Naţională Henri Coandă

Pauză de masă: 13.00-14.00

Secţiunea a VII-a
Moderatori: Ion Constantin, Mihaela Toader
14.00-14.15 - Sergiu Soica, (Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca), Elite ale Bisericii Greco-Catolice din Banat (1945 - 1989)
14.15 – 14.30 - Ciprian Bălăban (Institutul Teologic Penticostal, Bucureşti), Configurarea structurilor de conducere în Biserica Penticostală din România - perioada comunistă
14.30-14.45 - Claudiu Călin (Episcopia Romano-Catolică de Timişoara), Pater Paulus Weinschrott (1919-1960), sau cum un călugăr catolic poate unelti împotriva ordinii sociale
14.45-15.00 - Constantin Buchet (INST), Elite diplomatice şi ale serviciilor de informaţii în perioada comunistă
Dezbateri: 15.00-15.30

Pauză de cafea: 15.30-16.00

Secţiunea a VIII-a
Moderatori: Radu Ciuceanu, Marius Bejenaru
16.00 - 16.15 - Raluca Spiridon (CNSAS), Mihaela Toader (IICCMER), Ştefan Baciu, un destin al exilului românesc
16.15-16.30 - Ilarion Ţiu (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”), Marginalizarea foştilor deţinuţi politici legionari după graţierea pedepselor din anul 1964
16.30 – 16.45 -Vlad Mitric-Ciupe (Universitatea „Spiru Haret”), Arhitecţi români în recluziune
16.45 -17.00 - Cristina Roman (IICCMER), Elita politică românească a anilor ’80
17.00-17.15 - Ionuţ Bucur (Universitatea din Bucureşti), Imposibila reconciliere: polemica dintre revista “Săptămâna” şi postul Radio “Europa liberă”
17.15- 17.30 – Florin Şandru (INST), Lucreţiu Pătrăşcanu: un deceniu sub zodia schimbătoare a complotului (1944-1954). Mărturisiri şi documente
Dezbateri: 17.30 - 18.00
Închiderea conferinţei

Niciun comentariu: