StatCounter

luni, 4 iunie 2012

A apărut un nou număr din „Caietele CNSAS”

A apărut un nou număr al publicaţiei periodice „Caietele CNSAS” (anul III, nr. 1(5)/2010, 284 p.).
Volumul a fost tipărit cu sprijinul financiar al Fundaţiei Konrad Adenauer şi cuprinde opt studii, grupate în secţiunile deja consacrate („Aparatul represiv comunist: instituţii, cadre, obiective”, respectiv „Sub lupa Securităţii”).
Studiile abordează o tematică variată şi de mare interes, cu valorificarea sistematică a informaţiilor inedite identificate în arhivele fostei Securităţi: cadrele Securităţii (inclusiv fişe biografice detaliate), înfiinţarea Departamentului de Informaţii Externe, urmărirea informativă a lui Tudor Arghezi (în perioada 1932-1946), ancheta ofiţerilor implicaţi în evenimentele din 24 februarie 1945, revolta minerilor din Motru (1981), participarea României la Jocurile Olimpice de la Seul (1988). De asemenea, la fel ca în numerele anterioare, există şi o rubrică de recenzii.
Publicaţia poate fi achiziţionată la preţul de 7 lei, urmând ca după epuizarea tirajului să fie disponibilă o versiune e-book, la preţul de 1,5 lei. Formatul electronic este disponibil, la acelaşi preţ, şi în cazul precedentelor patru numere ale „Caietelor CNSAS”.
    Pentru cei interesaţi redau mai jos cuprinsul numărului (în română şi în engleză).

Cuprins
I. Aparatul represiv comunist: instituţii, cadre, obiective
Nicolae Ioniţă, Fişe biografice ale şefilor direcţiilor regionale de securitate de la sfârşitul anilor `50………………………………7
Liviu Pleşa, Cadrele Securităţii în anul 1968………………61
Liviu Ţăranu, O figură din umbra politicii româneşti: generalul Eugen Luchian……………..83
Florian Banu, Înfiinţarea Departamentului de Informaţii Externe – de la memorialistică la document………………………101

II. Sub lupa Securităţii
Raluca Nicoleta Spiridon, Tudor Arghezi în atenţia structurilor de informaţii (1932-1946)…………………………………………………129
Oana Ionel, Lotul „24 februarie 1945”. Propagandă şi înscenare judiciară………………...149
Raluca Nicoleta Spiridon, Revolta minerilor de la Motru din 19 octombrie 1981………..183
Vasile Valentin, Acţiunea „Orient ’88”. A eclata în ţara dimineţilor liniştite. Participarea Românei la Jocurile Olimpice de la Seul (1988)……………………….197

III. Recenzii. Note de lectură
Sorin D. Ivănescu, Securitatea în perioada 1948-1958. Organizare, metode, obiective, Iaşi, Junimea, 2009, 537 p. (Florian Banu)………………217
Pavel Moraru, Urmaşii lui Felix Dzerjinski. Organele Securităţii Statului în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, 1940-1991, Bucureşti, I.N.S.T., 2008, 272 p. (Luminiţa Banu)………………..259
Keith Jeffery, MI6. The History of the Secret Intelligence Service. 1909-1949, Bloomsbury Publishing, London, New York, Berlin and Sydney, 2010, 810 p. (Florian Banu)………………………………...265
IV. Abrevieri…………………………………………..…………...281
V. Lista autorilor………………………………………………………..283

Summary
I. The Communist Repressive System: Institutions, Officers and Objectives
Nicolae Ioniţă, Biographical forms of the heads of the Securitate’s regional departments at the end of the 50’ies…………………………………7
Liviu Pleşa, Securitate’s Staff Policy in 1968……………………61
Liviu Ţăranu, A Figure in the Shadow of Romanian Politics: General Eugen Luchian……………………………………………..83
Florian Banu, The Foundation of the Department of External Information - from memoirs to document -…………………………....101

II. Under Securitate’s Strict Surveilance
Raluca Nicoleta Spiridon, Tudor Arghezi, Target of the Information Agencies (1932-1964)………………………………….129
Oana Ionel, The “24 February 1945” Group Propaganda and Judicial Frame-up....149
Raluca Nicoleta Spiridon, The Miners’ Strike in Motru, on 19 October 1981…183
Vasile Valentin, The “Orient ’88” Operation. Torments in the Land of the Morning Calm. Romania’s Participation in the Seoul Olympics (1988)……197
III. Reviews. Reading Notes…………………………………...217
IV. Abbreviations List .........................................…….....281
V. Authors’ List..................................................……283

Informaţii preluate de pe site-ul CNSAS.

Niciun comentariu: