StatCounter

miercuri, 18 iulie 2012

Alex Goldiş, Critica în tranşee. De la realismul socialist la autonomia esteticului

Critica în tranşee. De la realismul socialist la autonomia esteticului este prima încercare de a privi sintetic, global, critica românească într-una dintre cele mai complicate epoci ale sale. Ea reface istoria decăderii şi a liberalizării criticii postbelice, prin stabilirea liniilor de forţă ale relaţiei dintre literatură şi ideologie. Nu în ultimul rând, studiul propune o meditaţie implicită asupra metodelor de investigaţie a unei perioade atipice, în care limbajul literar a fost permanent scurtcircuitat de cel politic.
„Practicând o critică remarcabil documentată, empatică şi lipsită de prejudecăţi, Alex Goldiş dă relief pasionant unui peisaj literar considerat de multe ori deşertic, într-o sinteză de anvergură care articulează cu claritate şi pregnanţă istoricul, tipologia şi ierarhia criticii româneşti din intervalul 1948-1971. Prin calităţile ştiinţifice, prin expresivitatea elegantă a limbajului, prin atitudinea fermă şi în acelaşi timp atentă la nuanţe, Critica în tranşee. De la realismul socialist la autonomia esteticului atinge excelenţa şi consacră o incontestabilă vocaţie în spaţiul criticii româneşti de azi.” (Sanda Cordoş)
Cartea a apărut în 2011 la Editura Cartea Românească şi poate fi achiziţionată de pe site-ul Editurii Polirom, de unde am şi preluat informaţiile.Niciun comentariu: