StatCounter

sâmbătă, 21 iulie 2012

Rusia înfometată: acţiunea umanitară europeană în documente din arhivele româneşti, 1919-1923

Documentele din acest volum au fost identificate în Arhivele Naţionale ale României şi în cele ale Ministerului Afacerilor Externe, încadrându-se în intervalul de timp 1919-1923. Acestea relevă, în principal, condiţiile foametei din teritoriile care aveau să fie încorporate în URSS (1922-1991), efortul statelor europene şi al organizaţiilor internaţionale de ajutorare a populaţiei înfometate. În plus, materialele inedite relevă ansamblul crizei economico-sociale cu care s-a confruntat noua formaţiune statală, cunoscută în epocă sub denumirea de „Rusia sovietică” sau, pur şi simplu, „Rusia”. Problematica este conexată cu primele măsuri generalizate de sovietizare a populaţiei, represiunile în masă, chestiunile basarabeană şi ucraineană, relaţiile româno-sovietice, dar şi cu premisele de natură obiectivă care au marcat tragedia, precum războiul civil, fenomenele meteorologice, stagnarea economică.
Din perspectiva politicii interne, demersul facilitează înţelegerea cauzelor foametei, a confluenţei factorilor de ordin subiectiv cu cei de ordin obiectiv care i-au determinat esenţa, a reacţiei autorităţilor sovietice şi a populaţiei afectate şi, nu în ultimul rând, a dimensiunii catastrofei umanitare (milioane de morţi, zeci de milioane de înfometaţi pe suprafeţe extinse). Din perspectiva politicii externe, documentele prezintă, în detaliu, atitudinea comunităţii internaţionale, a celei europene, în special, faţă de evoluţia galopantă a flagelului. Prezintă interes discuţiile şi corespondenţa diplomatică înregistrate la nivelul capitalelor europene pe acest subiect, iniţiativele de ajutorare, demersurile concrete de organizare a unei acţiuni umanitare cu caracter unitar şi eficient, în contextul izolării internaţionale a Sovietelor, respectiv, al tensiunilor înregistrate la nivel bilateral cu potenţialii furnizori de ajutoare, inclusiv cu România. Momente importante sunt acceptarea ofertelor de ajutor internaţional (american şi european), cristalizarea cooperării în acest sens, benefică pentru populaţia civilă şi crucială pentru evitarea falimentului regimului de la Kremlin.
Volumul a apărut sub egida Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, la Editura Galaxia Gutemberg, Târgu Lăpuş, 2012 şi are 663 pagini.
Cuprins
Notă asupra ediţiei……………1

Note on the edition…………… 5

Abrevieri……………9

Studiu introductiv……………11

Lista documentelor şi materialelor……………63

List of documents and materials……………81

Liste des documents et matériaux……………99

Documente şi materiale……………117

Bibliografie……………617

Ilustraţii……………621

Indice……………647.
Informaţii preluate de pe blogul Afeceri Orientale.

Niciun comentariu: