StatCounter

vineri, 31 august 2012

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a trecut din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor în coordonarea prim-ministrului


Potrivit Hotărâri de Guvern nr. 866/2012 (23 august.2012) privind modificarea şi completarea HG nr. 902/2005 (de înfiinţare a Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”), Institutul a trecut din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor în coordonarea prim-ministrului.
„Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea, publicarea documentelor şi rezolvarea unor probleme ştiinţifice referitoare la Holocaust, elaborarea şi implementarea de programe educaţionale şi culturale privind acest fenomen istoric”.
Una dintre atribuţiile Institutului este şi aceea că poate propune Secretariatului General al Guvernului iniţierea de proiecte de acte normative în domeniul său de activitate.
Numărul maxim de posturi al Institutului este de 18 iar cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Niciun comentariu: