StatCounter

joi, 6 septembrie 2012

Acte normative referitoare la funcţionarea Ministerului de Interne (1948-1989)Proiectul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii vizează publicarea sistematică a actelor produse de organele centrale de stat şi/sau emise de Ministerul de Interne referitoare la structurile acestuia (securitate, miliţie, trupe de securitate, penitenciare, pompieri).
Se are în vedere următoarele categorii de documente: decrete, ordine, directive, dispoziţii, hotărâri, instrucţiuni, protocoale, regulamente etc. 
Dintre problemele la care se referă actele normative:
- organizarea şi funcţionarea unităţilor centrale şi teritoriale de securitate, precum şi a serviciilor independente;
- organizarea şi desfăşurarea muncii informativ-operative de securitate şi miliţie (în mediul rural, în sistemul vamal, în rândul străinilor etc.);
- organizarea şi funcţionarea evidenţelor de miliţie şi de securitate;
- probleme de cadre (nomenclatoare de funcţii, salarizare, statute, notări de serviciu);
- desfăşurarea procesului instructiv-educativ în şcolile de securitate;
- folosirea unităţilor şi subunităţilor de securitate-miliţie;
- cooperarea între unităţile Ministerului de Interne, securitate, miliţie şi alte ministere şi instituţii civile;
- folosirea, evidenţa şi controlul fondului C.I.S. (cheltuieli informative speciale);
- activitatea de prevenire a acţiunilor teroriste, infracţiunilor şi altor fapte antisociale;
- planuri de intervenţie pentru menţinerea şi restabilirea ordinii şi liniştii publice;
- acordarea drapelului de luptă sau distincţiei „unitate de frunte” unor batalioane de securitate;
- sărbătorirea zilelor armelor – securitate, miliţie, pompieri.
    Informaţii de pe site-ul CNSAS, unde cei interesaţi pot găsi mai multe informaţii. Lista cu documentele poate fi accesată aici.

Niciun comentariu: