StatCounter

luni, 19 noiembrie 2012

A fost lansată arhiva exilului românesc- www.arhivaexilului.ro


Înscriindu-se într-o tendinţă europeană de digitizare a arhivelor şi bibliotecilor publice, IICCMER a realizat în cadrul proiectului cu finanţare nerambursabilă AFCN „Geografia exilului românesc - conservarea şi promovarea Patrimoniului Arhivistic al Exilului Românesc” o transpunere în format electronic a unei părţi din arhivele documentare ale exilului românesc.
Crearea acestor arhive electronice are un dublu rol:  pe de o parte, digitizarea asigură conservarea arhivei în format electronic, iar pe de altă parte, transpunerea lor on-line facilitează accesul publicului larg la informaţie.
Website-ul www.arhivaexilului.ro găzduieşte în prezent următoarele fonduri documentare şi colecţii de ziare şi reviste româneşti digitizate: Fondul Monica Lovinescu, Fond personal Tudor Bugnariu, colecţiile revistelor B.I.R.E. (anii 1950-1960, 1980-1988), Lupta (anii 1984-1987),  Vatra (nr.140-179) şi Dialog. Secţiunea ziare şi reviste găzduieşte colecţia „La Nation Roumaine” şi „România”. O secţiune aparte o constituie Fondul George Ciorănescu  cuprinzând „Rapoarte Radio Europa Liberă” din perioada 1971-1975.
Informaţii preluate de pe site-ul IICCMER.

Niciun comentariu: