StatCounter

miercuri, 14 noiembrie 2012

Mihai Iovănel, Evreul improbabil: Mihail Sebastian: o monografie ideologică, Cartea Românească, 2012


„Cartea pleacă de la premisa că Mihail Sebastian este un autor-turnesol care, prin datele ce pot fi găsite laolaltă în biografia lui (membru al Tinerei Generaţii şi al grupării <Criterion>; redactor şi colaborator la publicaţii foarte diferite din punct de vedere ideologic: Cuvântul, Revista Fundaţiilor Regale, Rampa, Reporter, Viaţa Românească etc.; discipol al lui Nae Ionescu şi prieten cu Mircea Eliade, amândoi reprezentanţi ai dreptei radicale; tintă, în calitate de evreu, a naţionaliştilor din tabăra iorghistă şi legionară, dar şi a legislaţiei antisemite introduse de Statul român începând cu anii ’30; atacat de naţionaliştii evrei, care văd în el un „asimilist” sau chiar un trădător; apropiat al Partidului Comunist în preajma momentului 23 August 1944; victimă a unui accident neelucidat, în 1945, care dă naştere la numeroase legende bazate pe teorii ale conspiraţiei), permite unificarea, compararea şi înţelegerea unor contexte altfel eterogene.”
„Critica lui Mihai Iovanel e metodică, intensiv analitică, abrazivă, lipsită de sentimentalism şi retorică, de o mare vioiciune argumentativă, perfect adecvată mobilului ideologic şi caracterologic pe care-l urmăreşte. Autorul operează prin reducerea conceptuală a discursului lui Sebastian şi al comentatorilor lui, astfel încât expunerea capătă caracterul demonstrativ al unui joc logic. Procesul abstractizării se bazează însă pe o excelentă cunoaştere a operei lui Sebastian şi a bibliografiei subsecvente (cu veleităţi exhaustive). Lucrarea lui Iovanel va stârni controverse şi dezbateri aprinse, aş zice, pe măsura valorii şi a contribuţiilor înnoitoare pe care le aduce. Ea relevă un talent critic de primă mână.” (Paul Cornea)
Informaţii preluate de pe site-ul Editurii Cartea Românească.

Niciun comentariu: