StatCounter

miercuri, 3 aprilie 2013

Apariție editorială: Identitate, social și cotidian în România comunistă. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Volumul VII, 2012


Volumul VII al Anuarului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, coordonat de Luciana M. Jinga, propune o analiză a regimului comunist dintr-o perspectivă mai puțin abordată în literatura de specialitate. Autorii renunță la limitările cronologice care fac din anul 1945 un moment de referință și identifică elementele care apropie sau diferențiază regimul comunist de celelalte regimuri dictatoriale din România secolului al XX-lea. Fundamentate pe surse de istorie orală și documente de arhiva, textele de factură biografică, ce evidențiază elementele care au influențat decisiv parcursul politic al unor importanți lideri comuniști, ca Mihail Roller, Ana Pauker ori Gheorghe Gheorghiu-Dej, sunt completate de studii referitoare la urbanism și industrializare, dar și la rezistență sau la scurta perioadă de „dezgheț” ideologic din timpul regimului Nicolae Ceaușescu.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului.Prezentarea autorilor …….. 7
Lista abrevierilor …….. 11

Studii
Mihail Roller (19081958). O scurtă biografie (Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea) …….. 19
Alexandru Bârlădeanu – schiţă biografică (Florin Soare) …….. 67
Trecutul din prezent. Memorie şi istorie în amintirile lui Dumitru Popescu (Georgiana Leşu) …….. 97
Ştefan Voitec. Destinul unui intelectual de stânga. Viaţa politică din România anilor 19201948 (Cristina Roman) …….. 123
De la politicile sociale la politica socialistă. Locuinţa socială, factor de continuitate în practica de arhitectură şi urbanism din România (Irina Tulbure) ……..  145
Reconstrucţia în România postbelică. Aspecte urbanistice, 19451948 (Mara Mărginean) …….. 173
Copiii primesc numele de Nicolae… Exerciţiu de interpretare lacaniană (Corina Doboş) ……..  199
Disidenţa în cinematografia ceauşistă. Gruparea „Mircea Daneliuc” (Bogdan Jitea) …….. 213
Mobilizarea asociativă franceză în favoarea unei Românii în criză (anii ’80 şi ’90) (Beatrice Scutaru) …….. 235

Recenzii
Lavinea Betea, Cristina Diac, FlorinRăzvan Mihai, Ilarion Ţiu, Viaţa lui Ceauşescu. Ucenicul partidului (Alin Mureşan) ……..  263
Ana Selejan, Adevăr şi mistificare în jurnale şi memorii apărute după 1989 (Clara Mareş) ……..  266
Ana Maria Zahariade, Arhitectura în proiectul comunist. România 19441989 (Corina Doboş) ……..  270
Cath Collins, PostTransitional Justice. Human Rights Trials in Chile and El Salvador (Raluca Grosescu) …….. 275
Jeffrey A. Engel (ed.), The Fall of the Berlin Wall. The Revolutionary Legacy of 1989 (Dan Drăghia) …….. 280

Niciun comentariu: