StatCounter

joi, 4 aprilie 2013

Tagung „Familienzusammenführung versus Freikauf der Deutschen aus Rumänien in der Zeit des Kommunismus” / Conferința „Reîntregirea familiilor versus vânzarea/cumpărarea etnicilor germani în perioada comunistă”Reîntregirea familiilor etnicilor germani din România cu rudele rămase în Germania ca urmare a celui de-al Doilea Război Mondial s-a dezvoltat în anii dictaturii lui Ceauşescu în cea mai amplă acţiune de cumpărare/vânzare de persoane din istoria modernă a Europei. Deoarece condiţiile de trai din România s-au înrăutăţit continuu, din an în an a crescut numărul celor care doreau să emigreze. În public, Ceauşescu afirma că reîntregirea familiilor s-a încheiat, prin emisarii săi, cerea însă sume tot mai mari în valută pentru a aproba emigrările. În baza unor acorduri confidenţiale încheiate între negociatori germani şi români, între 1968-1989 în jur de 230.000 de etnici germani au părăsit România, stabilindu-se în RFG, primele răscumpărări avand însă loc în anii 1950.
„Reîntregirea familiilor” constituie un capitol delicat, controversat şi dureros în relaţiile dintre Republica Federală Germania şi România. Ceea ce înainte de decembrie 1989 a fost o bănuială, a devenit certitudine odată cu deschiderea arhivelor româneşti: RFG a plătit multe milioane de mărci germane pentru a răscumpăra etnici germani, tratand în acest scop cu înalţi reprezentanţi ai Securităţii, şi anume ai Serviciului de Informaţii Externe.
În cadrul unei conferinţe organizate de Organizaţia Sibiu a Forumului Democrat al Germanilor din România cu sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer, istorici din România şi cercetărori ai subiectului din Germania vor prezenta aspectele politice şi sociale ale acestei răscumpărări şi le vor discuta cu publicul. În cadrul acestui seminar vor fi prezentate pentru prima dată poziţiile ambelor părţi – cea română şi cea germană – pentru a putea analiza problema în complexitatea ei.
Un moment special al conferinţei îl va constitui participarea fostului negociator al părţii germane, Dr. Heinz-Guenther Huesch, avocat şi politician CDU, care a reprezentat interesele RFG între 1968 şi 1989. 
Programm der Tagung / Programul conferinţei
19.- 20. Aprilie / Aprilie 2013
Sibiu / Hermannstadt
Spiegelsaal des Deutschen Forums/ Sala Oglinzilor a sediului FDGRFreitag/Vineri, 19. April/aprilie

16:30 - Registrierung der Teilnehmer / Înregistrarea participanților

17:00 Uhr/ora 17:00  
Eröffnung der Tagung / Deschiderea Conferinţei
Begrüßung durch Repräsentanten KAS und DFDR/Salutul reprezentanţilor KAS şi FDGR

17:15 Uhr / ora 17:15
Die politische und wirtschaftliche Lage im Rumänien Ceauşescus. Die Missachtung der Menschenrechte / Situaţia politică şi economică în România lui Ceauşescu. Nerespectarea drepturilor omului - Dr. Liviu Ţăranu (Bukarest/Bucureşti)
Anschl. Diskussionen / discuţii

18:00 Uhr/ora 17:15
Der Beginn des Freikaufs der Rumäniendeutschen / Începuturile „vânzărilor” etnicilor germani –Ernst Meinhardt (Berlin)
Anschl. Diskussionen/ discuţii

18:45 Uhr/ora 18:45
Der „Verkauf” von Angehörigen der jüdischen Gemeinschaften aus Rumänien nach Israel / „Vânzarea” unor membri ai comunităţii evreieşti din România către Israel – Dr. Andrei Muraru (Bukarest/Bucureşti)
Anschl. Diskussionen / discuţii

Samstag/Sâmbătă, 20. April/aprilie

9:00 Uhr / ora 9:00     Die geheimen Vereinbarungen – Gespräch mit den Verhandlungsführ der deutschen Seite Dr. Heinz-Günther Hüsch / Acordurile secrete – un dialog cu negociatorul părţii germane, Dr. Heinz-Günther Hüsch.

11:00 Uhr /ora 11:00   Kaffeepause / Pauză de cafea

11:15 Uhr / ora 11:15  Die Ausreise der Rumäniendeutschen aus Sicht der Dokumente im Archiv des CNSAS / Emigrarea etnicilor germani din România din perspectiva documentelor din Arhiva CNSAS – Dr. Florian Banu (Bukarest/Bucureşti)
Anschl. Diskussionen/ discuţii

12:00 Uhr / ora 12:00 Der Freikauf in der Wahrnehmung der rumänischen Gemeinschaft / Emigrarea germanilor în percepţia comunităţilor româneşti – Dr. Cosmin Budeancă (Bukarest/Bucureşti)
Anschl. Diskussionen / discuţii

13:00 Uhr / ora 13:00             Mittagspause / pauză de masă

14:30 Uhr / ora 14:30 Die Auswirkung des Freikaufes auf die schwäbische Gemeinschaft / Efectul emigrărilor asupra comunităţii şvabilor bănăţeni – Dr. Anton Sterbling (Görlitz)
Anschl. Diskussionen/ discuţii

15:15 Uhr / ora 15:15 Die evangelische Kirche in Rumänien und die Ausreise der Siebenbürger Sachsen / Biserica evanghelică din România şi emigrarea saşilor – Wolfgang Rehner (Hermannstadt/Sibiu)
Anschl. Diskussionen/ discuţii

16:00 Uhr / ora 16:00 Diskussionen und Abschluss der Tagung / Discuţii de final


Konferenzsprachen: Deutsch, Rumänisch mit Simultanübersetzung
Limbile de discuţie: Germană, Română cu traducere simultană
Evenimentul este organizat de Forumul Democrat al Germanilor din România, Organizația Sibiu (Demokratisches Formul Der Deutschen in Rumänien, Ortsverband Hermannstadt) și Fundația Konrad Adenauer (Konrad Adenauer Stiftung).

Niciun comentariu: