StatCounter

miercuri, 17 iulie 2013

Apariție editorială: Ionuț Țene, Biografii universitare clujene. Mărturii orale (1959-1989)

„Această carte este rodul a doi ani de cercetare asiduă. Am abordat un subiect de istorie contemporană recentă despre istoria universității clujene, dintre anii 19591989. Orice subiect de istorie contemporană recentă este dificil de abordat din punct de vedere al perspectivei istorice. Istoricul are nevoie de o trecere substanțială a timpului pentru a obține o analiză sintetică a subiectului cercetat. Dacă pentru perioada anilor 19591960, privind unificarea celor două universități de stat, «Victor Babeş» şi «Janos Bolyai», lucrurile devin clare în lumina perspectivei istorice, în urma cercetărilor efectuate în arhive, în presa vremii şi a interviurilor orale, celelalte teme şi capitole istorice ale universității din perioada comunistă a anilor ’78 sau ’80 capătă conotații interpretative mai complicate datorită implicării imediate a unor profesori şi studenți, care sunt prezențe vii în spațiul academic actual.

Cartea se vrea a fi o incursiune ştiințifică exhaustivă în lumea universitară clujeană din perioada comunistă. Am realizat peste 40 de interviuri cu foşti profesori şi studenți ai Universității clujene din perioada 19591989 şi am cercetat arhivele organizațiilor P.C.R. şi A.S.C. din arhivele județene clujene, precum şi materiale din presa vremii. Mărturiile orale ale subiecților sunt redate aşa cum leam înregistrat cu reportofonul, fără a interveni stilistic sau a efectua modificări ale afirmațiilor subiecților.
Am publicat documente de arhivă sau articole din presa vremii fără să intervin întotdeauna cu interpretări personale pentru a nu perturba analiza obiectivă. Sunt convins că, datorită unei prea scurte perioade de timp trecute de la evenimente, există pericolul obturării sintezei corecte a subiectului, ca urmare a lipsei perspectivei istorice. Prefer ca cititorul să tragă concluziile şi învățămintele proprii din mărturiile orale,din documentele de arhivă şi articolele din presa vremii, care sunt publicate în carte. Dincolo de spiritul critic al cărții, aşa cum trebuie să abordeze un istoric obiectiv o temă de cercetare a istoriei recente, reiese o lume academică ce a supraviețuit imixtiunilor brutale ale comunismului şi a dus mai departe valorile învățământului superior românesc interbelic.”

Niciun comentariu: