StatCounter

joi, 8 august 2013

Apariție editorială: Florin Stan, Situația evreilor din România între anii 1940-1944, Argonaut, Cluj-Napoca, 2012După aprecierea prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, care semnează Prefaţa volumului, ,,Această carte este o istorie a unei perioade grele, chiar extrem de grele din istoria noastră, scrisă fără ură şi părtinire, pur şi simplu din respect pentru adevăr”, încheind prin remarca după care ,,un merit deosebit atât al lucrării, cât şi al autorului deopotrivă constă în bogăţia de informaţii inedite ca urmare a cercetărilor întreprinse în diverse arhive din ţară, precum şi în Republica Moldova, care fac din acest volum un adevărat eveniment editorial”.

În Postfaţa tomului, conf. univ. dr. Silviu Miloiu, directorul Centrului de Cercetare a Istoriei Relaţiilor Internaţionale şi Studii Culturale ,,Grigore Gafencu” din cadrul Universităţii ,,Valahia” din Târgovişte, subliniază că: ,,Prin volumul de faţă dr. Florin Stan şi-a propus să descifreze, în lumina surselor primare şi secundare de cunoaştere a istoriei, adevăratele avataruri prin care a trecut minoritatea evreiască, diferenţele semnificative dintre statutul acesteia în Vechiul Regat şi Transilvania de sud, pe de o parte, şi din Basarabia, Bucovina de Nord şi Transnistria, pe de altă parte, responsabilitatea diferitelor autorităţi în deciziile ce au afectat această minoritate, inclusiv a Conducătorului Statului, Ion Antonescu, a guvernului, a autorităţilor locale, a Bisericii, ba chiar a unora dintre evrei sau a instituţiilor evreieşti, dar şi meritele unor evrei şi români în supravieţuirea unui procent ridicat - în contextul valului antisemit care a traversat Europa de la Atlantic la Volga - din populaţia evreiască din Regatul României. Obiectivele sunt asumate în cadrul lucrării cu grija detaliului şi a nuanţelor, afirmaţiile sunt bazate pe o temeinică analiză a istoriografiei şi în primul rând a surselor documentare. Punând în evidenţă multitudinea de surse accesate de către autor, varietatea surselor documentare şi a viziunilor asupra evenimentelor, o bibliografie amplă, exhaustivă în direcţia dezbaterii obiective a temei abordate, ca şi fondurile documentare şi arhivistice diverse - adăpostite mai ales în cadrul Arhivelor Militare Române de la Piteşti, Arhivei Centrului de Studiere a Istoriei Evreilor din România, Arhivei Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Arhivei Naţionale a Republicii Moldova din Chişinău etc. - aducem tot atâtea argumente în favoarea afirmaţiei că dr. Florin Stan a avut în vedere încercarea de a face lumină asupra unei epoci tenebroase din istoria Europei şi a României. Nici una dintre sursele documentare nu este privilegiată în raport cu alta decât după o cumpănită apreciere a valorii ei istoriografice, punctele de vedere sunt sortate cu grijă, iar concluziile bazate pe argumente documentare. Metodologia utilizată de cercetător combină analiza diacronică a evenimentelor, cu studierea comparativă a acestora, prin raportare la tratamentul „chestiunii evreieşti” în alte state europene, sau prin comparaţia statutului evreilor la vest şi est de Prut, precum şi la vest şi est de Nistru, cu metoda instituţională, vizând rolul şi funcţiile diferitelor instituţii în tratamentul aplicat evreilor, şi cu cea legislativ-normativă vizând statutul legal al acestei minorităţi prigonite.
Informații preluate de pe site-ul memoria.ro.

Niciun comentariu: