StatCounter

miercuri, 21 august 2013

Apariție editorială: Mihai Croitor, În umbra Kremlinului. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din aprilie 1964


A apărut la Editura Mega din Cluj-Napoca volumul semnat de Mihai Croitor, În umbra Kremlinului. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din aprilie 1964.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul acestuia.

CUPRINS
Studiu introductiv 
DOCUMENT 1: 1962 ianuarie 8. Notă cu privire la audiența solicitată de către I. K. Jegalin, ambasador al URSS la București, referitoare la poziția adoptată de delegația chineză la sesiunea Consiliului Mondial al Păcii de la Stockholm, din decembrie 1961.
DOCUMENT 2: 1962 martie 3. Scrisoarea CC al PMR adresată CC al PCC, cu privire la promovarea de către comuniștii chinezi a unor teze potrivnice Declarației de la Moscova din 1960.
DOCUMENT 3: 1963 mai 16. Notă cu privire la audiența lui Xu Jianguo, ambasador al RPC la București, la Corneliu Mănescu, ministru al Afacerilor Externe, referitoare la divergențele româno sovietice.
DOCUMENT 4: 1963 mai 23. Scrisoarea adresată de către Nikita Hrușciov, prim-secretar al CC al PCUS, lui Gheorghe Gheorghiu Dej, prim-secretar al CC al PMR, referitoare la divergențele româno-sovietice.
DOCUMENT 5: 1963 mai 25. Nota adresată de către Dumitru Gheorghiu, ambasador al RPR la Beijing, Ministerului Afacerilor Externe, referitoare la percepțiile chineze privind comunicatul plenarei CC al PMR din martie 1963, precum și la comportamentul celorlalți ambasadori ai statelor comuniste la Beijing.
DOCUMENT 6: 1963 iunie 7. Scrisoarea adresată de Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, lui Nikita Hrușciov, prim-secretar al CC al PCUS, referitoare la divergențele româno-sovietice.
DOCUMENT 7: 1963 iunie 24–25. Stenograma discuțiilor purtate de delegația română, condusă de Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, cu delegația sovietică, condusă de Nikita Hrușciov, prim-secretar al CC al PCUS, referitoare la divergențele româno sovietice.
DOCUMENT 8: 1963 iulie 19. Stenograma discuțiilor purtate de către Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, cu Giancarlo Pajetta, membru al Secretariatului PC Italian, referitoare la divergențele ideologice din mișcarea comunistă internațională.
DOCUMENT 9: 1963 decembrie 12. Notă privind convorbirea de la Snagov, dintre Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, și Xu Jianguo, ambasador al RPC la București, referitoare la divergențele româno-sovietice și necesitatea apropierii româno chineze. (fragment)
DOCUMENT 10: 1964 ianuarie 24. Notă privind audiența lui Dumitru Gheorghiu, ambasador al RPR la Beijing, la Liu Shaoqi, președinte al RPC, referitoare la organizarea unor întâlniri între reprezentanții PMR și cei ai PCC, precum și la alte chestiuni internaționale.
DOCUMENT 11: 1964 februarie 14. Scrisoarea CC al PMR adresată CC al PCUS, referitoare la caracterul inoportun al publicării materialelor plenarei CC al PCUS cu privire la divergențele cu PCC.
DOCUMENT 12: 1964 februarie 14. Scrisoarea CC al PMR adresată CC al PCC, referitoare la necesitatea încetării polemicii dintre PCC și PCUS, precum și la utilitatea organizării unei întâlniri bilaterale româno-chineze.
DOCUMENT 13: 1964 februarie 14. Notă privind convorbirea telefonică dintre Iuri Andropov, membru al Secretariatului CC al PCUS, și Leonte Răutu, membru supleant al Biroului Politic al CC al PMR, referitoare la decizia sovietică de a nu publica, temporar, materialele plenarei CC al PCUS.
DOCUMENT 14: 1964 februarie 16. Scrisoarea lui Mao Zedong, președinte al CC al PCC, adresată CC al PMR, referitoare la acceptul părții chineze privind deplasarea în China a unei delegații PMR.
DOCUMENT 15: 1964 februarie 18. Scrisoarea CC al PMR adresată CC al PCF, referitoare la decizia CC al PMR de a trimite în China o delegație condusă de Ion Gheorghe Maurer, precum și la necesitatea abandonării, pentru moment, a polemicii ideologice.
DOCUMENT 16: 1964 februarie 29. Scrisoarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, adresată CC al PCC, privind rațiunile care au stat la baza numirii lui Ion Gheorghe Maurer ca lider al delegației PMR ce urma a vizita China.
DOCUMENT 17: 1964 martie 11. Notă cu privire la audiența lui I. K. Jegalin, ambasador al URSS la București, la Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, referitoare la rezultatele vizitei delegației PMR la Beijing.
DOCUMENT 18: 1964 martie 12. Notă cu privire la audiența lui I. K. Jegalin, ambasador al URSS la București, la Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, referitoare la solicitarea părții române ca la întoarcerea de la Phenian delegația PMR să aibă o întrevedere cu Nikita Hrușciov.
DOCUMENT 19: 1964 martie 25. Scrisoarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, adresată CC al PCC, împreună cu proiectul de Apel privind încetarea polemicii publice sovieto-chineze.
DOCUMENT 20: 1964 martie 26. Notă cu privire la audiența lui I. K. Jegalin, ambasador al URSS la București, la Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, referitoare la polemica sovieto-chineză, precum și la șansele de reușită ale proiectului de Apel elaborat de CC al PMR.
DOCUMENT 21: 1964 martie 28. Scrisoarea lui Nikita Hrușciov, prim-secretar al CC al PCUS, adresată CC al PMR, referitoare la acceptul sovietic al proiectului de Apel elaborat de PMR.
DOCUMENT 22: 1964 martie 31. Notă elaborată de Dumitru Gheorghiu, ambasador al RPR la Beijing, cu privire la poziția PCC față de proiectul de Apel înaintat de CC al PMR.
DOCUMENT 23: 1964 martie 31. Scrisoarea lui Nikita Hrușciov, prim secretar al CC al PCUS, adresată CC al PMR, privind decizia sovietică de publicare a materialelor plenarei CC al PCUS din februarie 1964.
DOCUMENT 24: 1964 iunie 21. Notă cu privire la audiența solicitată de către I.K. Jegalin, ambasador al URSS la București, la Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, referitoare la necesitatea convocării unei Consfătuiri a partidelor comuniste și muncitorești, precum și la divergențele româno-sovietice, iscate ca urmare a publicării Declarației CC al PMR din aprilie 1964.
DOCUMENT 25: 1964 iunie 26. Notă cu privire la audiența lui I. K. Jegalin, ambasador al URSS la București, la Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, referitoare la solicitarea de către partea română a unei întâlniri cu reprezentanții CC al PCUS în vederea discutării divergențelor româno-sovietice.
DOCUMENT 26: 1964 iulie 9. Informare elaborată de un student român la Moscova, privind percepțiile studenților și aspiranților sovietici și străini din Institutul de Construcții din Moscova față de poziția PMR în cadrul mișcării comuniste internaționale.
DOCUMENT 27: 1964 iulie 17. Notă privind audiența lui Dumitru Gheorghiu, ambasador al RPR la Beijing, la Zhou Enlai, premier al Consiliului de Stat al RPC, referitoare la divergențele româno-sovietice și oportunitatea organizării unei noi întâlniri bilaterale româno-chineze.
DOCUMENT 28: 1964 iulie 27–28. Note de discuție privind întâlnirea de la Eforie, dintre delegația sovietică, condusă de Nikolai V. Podgornîi, membru al Secretariatului CC al PCUS și delegația română, condusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, referitoare la convocarea unei noi Consfătuiri a partidelor comuniste și muncitorești.
DOCUMENT 29: 1964 august 3. Notă privind audiența lui Liu Fang, ambasador al RPC la București, la Emil Bodnăraș, membru al Biroului Politic al CC al PMR, referitoare la poziția PMR vis a vis de convocarea unei noi Consfătuiri a partidelor comuniste și muncitorești.
DOCUMENT 30: 1964 august 15. Notă privind audiența lui Liu Fang, ambasador al RPC la București, la Emil Bodnăraș, membru al Biroului Politic al CC al PMR, referitoare la vizita delegației CC al PCC în România și la caracterul secret al discuțiilor bilaterale româno chineze.
DOCUMENT 31: 1964 august 25. Notă privind convorbirea dintre delegația română, condusă de Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, și delegația sovietică, condusă de Anastas Mikoian, membru al Biroului Politic al CC al PCUS, referitoare la divergențele româno-sovietice, precum și la convocarea unei noi Consfătuiri a partidelor comuniste și muncitorești (fragment).
DOCUMENT 32: 1964 august 26–27. Stenograma discuțiilor de la Timiș dintre delegația română condusă de Gheorghe Gheorghiu Dej, prim-secretar al CC al PMR, și delegația chineză, condusă de Li Xiannian, membru al Biroului Politic al CC al PCC, referitoare la divergențele româno-sovietice, precum și la diferendele sovieto chineze.
DOCUMENT 33: 1964 octombrie 16. Notă privind convorbirea dintre Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, și I. K. Jegalin, ambasador al URSS la București, referitoare la debarcarea lui Nikita Hrușciov.
ANEXE
„Declarația de la Moscova” (noiembrie 1957)
„Declarația de la Moscova” (noiembrie 1960)
„Temelia de neclintit a unității mișcării comuniste internaționale” (octombrie 1963)
„Declarația din aprilie 1964”
Informații preluate de pe site-ul Editurii Mega.Niciun comentariu: