StatCounter

luni, 16 septembrie 2013

Apariție editorială: Magyar Kisebbség, vol. 67, nr. 1, 2013 (Intézményvédelem és állambiztonsági ellenőrzés [Protecţia instituţiilor şi controlul Securităţii])


„Purtând titlul Intézményvédelem és állambiztonsági ellenőrzés [Protecţia instituţiilor şi controlul Securităţii], primul număr al revistei din 2013 se deschide cu trei studii care abordează relaţia intelectualilor şi instituţiilor maghiare din România cu Securitatea, analizele fiind bazate pe date din arhivele Securităţii. În articolul Népszolgálat és túlélés. Mikó Imre és a román állambiztonság, 1948-1971 [Slujba poporului şi supravieţuirea. Imre Mikó şi serviciile secrete din România], Stefano Bottoni cercetează condiţiile în care juristul şi politicianul Imre Mikó, care provine dintr-o familie influentă, respectiv având o orientare politică conservatoare a ajuns să colaboreze cu Securitatea.


Următoarele două studii se ocupă de infiltrarea şi activitatea serviciilor secrete în Biserica Unitariană din Transilvania. Sándor Kovács, în articolul intitulat „Simpozion 1979.” Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés [Simpozionul 1979. Cultul lui Ferenc Dávid: mesajul bisericii şi controlul politic], analizează cum s-au schimbat narativele legate de fondatorul Bisericii Unitariene în cursul secolelor XIX şi XX, precum şi modurile în care aceste narative au fost folosite în scop propagandistic de către Biserica Unitariană, respectiv instituţiile de stat.
Celălalt studiu, cu titlul Unitárius egyházvezetés 1945-1965 között. Egy célcsoport metamorfózisa? [Conducerea Bisericii Unitariene între 1945-1965: Metamorfoza unui grup ţintă?], semnat de către János Pál, prezintă metodele de recrutare ale Securităţii cu scopul de a se infiltra în rândul conducerii Bisericii, respectiv mecanismele prin care Biserica a fost aservită regimului.
Secţiunea revistei dedicată documentelor redă manuscrisul lui Attila Szabó T din 1983 despre viaţa ştiinţifică a minorităţii maghiare din Transilvania după 1944, cu un accent pe studii lingvistice şi literare, istorie şi etnografie.
În secţiunea recenziilor, Mátyás Lajtai prezintă cartea lui Csongor Könczei intitulată A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról [Reţelele sociale şi culturale ale muzicanţilor romi din zona etnografică Călata] (BBTE Néprajz és Antropológia Tanszék - Kriza János Néprajzi Társaság, Cluj Napoca, 2011).
Articolele (cu abstract în limba engleză) pot fi consultate pe pagina web a Fundaţiei Jakabffy Elemér Alapítvány.
Informații preluate din buletinul informativ al Institutului pentru Studiul Minoritătilor Naționale din România (ISPMN).

Niciun comentariu: