StatCounter

joi, 30 ianuarie 2014

Apariție editorială: Enikő Dácz (ed.): Minderheitenfragen in Ungarn und in den Nachbarländern im 20. und 21. Jahrhundert [Problematici legate de minorităţi în Ungaria şi ţările învecinate în secolele XX şi XXI]

Volumul conţine lucrări prezentate în cadrul conferinţei internaţionale Minderheitenfragen in Ungarn und in den Nachbarländern im 20. und 21. Jahrhundert [Problematici legate de minorităţi în Ungaria şi ţările învecinate în secolele XX şi XXI] care a avut loc la Budapesta, în februarie 2013. Conferinţa a fost organizată de către Donau-Institut für Interdisziplinäre Forschung (Institutul-Dunărea pentru Cercetări Interdisciplinare), care funcţionează în cadrul Universităţii Andrássy din Budapesta în colaborare cu MTA-Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet (Institutul pentru Cercetarea Minorităţilor din cadrul Academiei de Ştiinţe Maghiare) şi Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (Institutul pentru Cultura şi Istoria germană a Europei de Sud din cadrul LMU München).

Volumul este structurat în trei părţi. Prima parte abordează chestiuni legale şi instituţionale legate de tematică şi dimensiunile ei europene. A doua parte oferă o perspectivă istorică asupra problematicii în secolul XX cu accent pe următoarele: Transilvania multietnică la începutul secolului şi minoritatea germană din Ungaria după al doilea Război Mondial. Ultima parte conţine studii despre situaţia actuală a minorităţilor urmărind trei tematici-cheie: minorităţi vs. majorităţi, strategii naţionale de integrare a romilor, respectiv politica minoritară în România în context european.
La volum au contribuit cercetătorii: Sergiu Constantin, Enikő Dácz, Stephanié Danneberg, Balázs Dobos, Margit Feischmidt, Dóra Frey, Gábor Gonda, Timo Hagen, István Horváth, Zoltán Kántor, Tamás Kiss, Erzsébet Magyar, Stephan Müller, Günther Rautz, Christoph Schnellbach, Gerhard Seewann, Sebastian Sparwasser, Kristóf Szombati, Ágnes Tóth şi Vladimir Wakounig.”
Volumul a apărut la editura Nomos, Baden-Baden, în 2013 și are 393 p.
Informații preluate din buletin informativ al ISPMN din ianuarie 2014.

Niciun comentariu: