StatCounter

miercuri, 12 februarie 2014

Apariție editorială: Lucian Nastasă, Dragoș Sdrobiș (eds), Politici culturale și modele intelectuale în România„Studiile din acest volum încearcă să surprindă amplitudinea anumitor modele sociale și să releve impactul politicilor culturale în România modernă. Dacă unele dintre acestea se axează pe evidențierea unor clivaje – etnice, politice sau sociale – inerente promovării sociale, altele încearcă să surprindă dezvoltarea sferei de acțiune a politicilor culturale, într‑o Românie care încerca din mers să învețe și să producă modernitatea. Autorii studiilor de față sunt convinși că părăsirea certitudinilor moștenite reprezintă cheia cultivării spiritului critic, care să ajute, la rându-i, la articularea unor interogații relative la relația dintre elite, societate și istorie”. (Dragoș Sdrobiș)
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului.CUPRINS
Dragoş Sdrobiş - Politici culturale și modele intelectuale în România (câteva precizări conceptuale)

Partea I. Mecanisme ideologice și intelectuale ale identității
Dietmar Müller - Instituţionalizarea cunoaşterii ştiinţelor sociale în perioada interbelică: Institutul Social Român şi Asociaţia de Poalitică Socială (Verein für Sozialpolitik)
Mihaela Grancea, Radu Şerban - Industrie şi artă, etic şi estetic în filmul interbelic. Câteva realităţi şi opinii din mediul cultural românesc
Mihai A. Panu - Activism politic şi promovare etno-culturală în rândurile minorităţii germane din Banatul interbelic
Veronica Turcuş - Academia Română și politica ei culturală externă la începutul anilor ’30: Raportul cu Accademia d’Italia
Grigore Moldovan - Instituţii ale stalinismului cultural românesc: înfiinţarea „Institutului de studii româno-sovietic”, filiala Cluj (1949)
Zsuzsánna Magdó - Mass Enlightenment, Atheism and the Romanian Socialist Nation: The Society for the Dissemination of Culture and Science, 1949-1963

Partea a II-a. Legitimarea meritocrației și a elitelor: Universitatea
Leonidas Rados - Jewish Students and Jewish-Gentile Relations in the University of Iași (1860-1900)
Nagy Levente - Concursul discursurilor. Catedra de Română de la Budapesta și discursul despre continuitatea daco-romană în perioada interbelică
Irina Nastasă-Matei - Studenţii români în perioada interbelică, între educaţia „naţională” și universităţile occidentale
Șerban Turcuş - Istoricul Constantin Marinescu despre Universitatea din Cluj (politică de cadre, atmosferă, programe de studiu)
Marius Cazan, Vlad Paşca - „Lupta de clasă” la porţile facultăţilor. Politici de promovare socială prin învăţământul superior în epoca Gheorghiu-Dej (1948-1965)

Partea a III-a. Ideologii și modele intelectuale
Lucian-Zeev Herşcovici - De la ortodoxia iudaică la asimilism: Heymann Tiktin
Dragoş Sdrobiş - O identitate disputată în România interbelică: intelectualul. Între tribulaţii generaţionale și diferenţe specifice
Liviu Neagoe - Intelectualii români şi chestiunea evreiască 1870–1910
Lucian Nastasă - Intelectualii și violenţa
Silvia Mitricioaei - Iudaism și pedagogie sionistă în opera de tinereţe a lui Theodor (Loewenstein) Lavi
Felician Velimirovici - „De ce nu ţi-ai văzut de istorie?” („Bibliotecarul”, sau despre opţiunea de a trăi în adevăr în România comunistă)

Niciun comentariu: