StatCounter

marți, 18 februarie 2014

Apariție editorială: Viorica Olaru-Cemîrtan, Deportările din Basarabia (1940-1941, 1944-1956)În fosta URSS, în perioada stalinismului, strămutarea anumitor popoare sau grupuri de populaţie din locurile lor de origine a fost concepută ca o politică de stat. Încă în anii ’20, pe lângă Comitetul Executiv Central al URSS, s-a creat un comitet special pentru strămutări, care a activat până în luna martie 1959. Deportările masive s-au realizat sub diferite motive și ele au afectat toate popoarele fostei URSS.
Lucrarea scoate în relief o nouă faţetă a „raiului” sovietic, pe baza unor documente istorice inedite din Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova, Arhiva Ministerului de Interne al Republicii Moldova (or. Chişinău), și mărturii orale ale victimelor deportărilor staliniste.


Cadrul cronologic al lucrării este de evoluţia istorică a deportărilor staliniste – de la etapa iniţială (1940-1941) la cea finală (anul 1956), când a început revenirea în republică a primilor deportaţi.
Volumul a apărut la Editura Pontes din Chișinău.

Niciun comentariu: