StatCounter

miercuri, 12 martie 2014

Apariție editorială: Marius Silveșan, Bogdan Emanuel Răduț, Cultele neoprotestante și drepturile omului. Un strigăt la Radio „Europa Liberă” (aprilie 1977)

„Cine nu-și cunoaște trecutul nu poate înțelege prezentul și nu va putea să vadă viitorul, spunea marele istoric și om politic Nicolae Iorga. Plecând de la această dorință de cunoaștere, lucrarea Cultele neoprotestante și drepturile omului în România (Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014) are ca scop prezentarea unui episod din lupta creștinilor evanghelici din România (baptiști, creștini după Evanghelie, penticostali) pentru câștigarea unor drepturi religioase. Tema centrală a cărții o reprezintă acțiunea de protest inițiată de 6 creștini evanghelici români, cunoscută popular sub denumirea de Scrisoarea celor 6. Documentul protest, cum a fost considerată această scrisoare, purta numele de Cultele neoprotestante și drepturile omului în România. Semnată de figuri proeminente precum Pavel Nicolescu, Aurel Popescu, Silviu Cioată, Constantin Caraman, memoriul de protest a fost difuzat la Radio Europa Liberă în data de 2 aprilie 1977.
Prin intermediul acestui document autorii atrăgeau atenția asupra faptului că, în ciuda unor aparențe, în România încă exista persecuție religioasă. Ceea ce diferențiază acest memoriu de altele este și documentarea foarte exactă a cazurilor de persecuție religioasă. În cadrul acestei lucrări nu ne-am oprit doar la memoriul document, ci am prezentat pe scurt contextul religios al perioadei, succinte biografii ale semnatarilor împreună cu informații biografice despre majoritatea celor ale căror nume apar în cadrul documentelor prezentate. Așadar, contextul scrierii acestui memoriu, statutul evanghelicilor în comunism, implicarea unor lideri baptiști precum pastorii Pascu Geabou și Vasile Taloș, dar și reacțiile care au survenit după difuzarea scrisorii la Radio Europa Liberă sunt parte integrantă a lucrării. La 20 de ani de la acele evenimente, Pastorul Pavel Nicolescu, cel care s-a ocupat de adunarea documentelor internaționale privind drepturile omului semnate de România, menționa faptul că a „făcut acest memoriu pentru a atrage atenția opiniei publice internaționale, și în mod deosebit a creștinilor din Statele Unite, asupra persecuției credincioșilor din România.” (p. 32)
„Având la bază documente inedite identificate în arhive din România și străinătate, precum și mărturiile unora dintre participanți, această lucrare constituie un punct de pornire în aprofundarea modului în care creștinii evanghelici din România, pastorii și liderii pe care îi apreciem, au luptat pentru ca noi să ne putem închina liberi lui Dumnezeu.”
Marius Silveșan

Niciun comentariu: