StatCounter

miercuri, 23 aprilie 2014

Apariție editorială: Manuela Marin, Între prezent și trecut: cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și opinia publică românească
Subiectul volumului îl constituie identificarea modalităţilor de raportare a populaţiei faţă de cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu în perioada de dinainte de momentul decembrie 1989. Analiza surselor avute în vedere a permis identificarea unei diversităţi de puncte de vedere ale cetăţenilor români pe marginea conţinutului tematic al reprezentărilor omagiale ale conducătorului lor. Aceste opinii personale erau exprimate fie prin intermediul diferitelor forme ale comunicării verbale (conversaţii sau discuţii, bancuri politice, proferarea de expresii injurioase) şi scrise (telegrame, scrisori, inscripţii, manifeste), fie prin iniţierea şi implicarea indivizilor în executarea unor acţiuni cu potenţial contestator (ca de exemplu, redactarea şi răspândirea de manifeste, realizarea unor inscripţii, ascultarea posturilor de radio străine).
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului.CUPRINSCuvânt înainte 7

Introducere 11

Mulţumiri 29PARTEA I  - SETAREA CULTULUI PERSONALITĂȚII ȘI FORMELE SALE CONDIȚIONATE DE MANIFESTARE

Capitolul 1. Cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu – perspectivă generală 33

1. Definiţia cultului personalităţii 34

2. Mecanisme constitutive ale cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu 35

3. Apariţia cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu 38

4. Instituţionalizarea cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu 40

5. Reprezentările omagiale ale lui Nicolae Ceauşescu 48

5.1. Nicolae Ceauşescu – Tânărul revoluţionar 48

5.2. Nicolae Ceauşescu – Arhitectul României moderne 50

5.3. Nicolae Ceauşescu – Campion/Erou al păcii mondiale 52

5.4. Nicolae Ceauşescu – Garant al independenţei şi unităţii naţionale 55

6. Canale de difuzare a cultului personalităţii 59

7. Concluzii 63PARTEA A II-A - ADEZIUNE ŞI CONSENS

Capitolul 2. „Conducătorului iubit”. Consens şi adeziune în corespondenţa adresată lui Nicolae Ceauşescu 67

1. Introducere 67

2. Tânărul revoluţionar Nicolae Ceauşescu 73

3. Nicolae Ceauşescu‑Arhitect al României moderne 78

4. Nicolae Ceauşescu – Campion/Erou al păcii mondiale 107

5. Nicolae Ceauşescu – Garant al independenţei şi unităţii naţionale 115

6. Concluzii 122PARTEA A III-A - REZISTENŢA COTIDIANĂ

Capitolul 3. Rezistenţa cotidiană faţă de cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu 127

1. Definiţia rezistenţei. Consideraţii istoriografice 128

2. Subiect, metodologie 142

3. Forme ale rezistenţei cotidiene faţă de cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu 153

3.1 Discuţiile sau comentariile pe teme politice 155

3.2. Acţiuni individuale sau colective îndreptate împotriva unor imagini care‑l reprezentau pe Nicolae Ceauşescu 168

3.3. Refuzul de a participa la acţiunile organizate de partid 170

3.4. „Înscrisurile cu conţinut duşmănos” 173

3.4.1. Scrisori 174

3.4.2. Fiţuici sau foi volante 176

3.4.3. Inscripţii 179

3.4.4. Creaţii literare 180

3.5. Bancurile de factură politică 181

4. Concluzii 209Capitolul 4. Ascultând Radio Europa Liberă 210

1. Radio Europa Liberă şi propaganda culturală a Războiului Rece 211

2. Radio Europa Liberă şi rezistenţa cotidiană 214

3. Radio Europa Liberă şi Securitatea 217

4. Sondajele de audienţă 219

5. Scrisorile către Radio Europa Liberă 235

6. Emisiunile Radio Europa Liberă 265

7. Concluzii 299Capitolul 5. Concluzii 301

Bibliografie 313

Anexe 325

Listă de abrevieri 359

Volumul a apărut la Editura Mega din Cluj-Napoca.

Niciun comentariu: