StatCounter

luni, 7 aprilie 2014

Apariție editorială: Mihai Croitor, Sanda Borșa, Triunghiul suspiciunii. Gheorghiu-Dej, Hrusciov și Tito (1954-1964), vol. II. Documente, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014

Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului.


CUPRINS
NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI

DOCUMENT 1 - 1954 [fără dată]. Notă a CC al PMR adresată membrilor de partid, referitoare la eforturile întreprinse în direcția normalizării relațiilor cu RPFI

DOCUMENT 2 - 1954 septembrie 15. Raportul lui N. Guină, ambasador al RPR la Belgrad, adresat MAE al RPR, cu privire la prezentarea scrisorilor de acreditare

DOCUMENT 3 - 1954 noiembrie 16. Scrisoarea CC al UCI adresată CC al PCUS, referitoare la oportunitate organizării unei întâlniri sovietoiugoslave la nivel înalt

DOCUMENT 4 - 1955 [fără dată]. Scrisoarea CC al PMR adresată CC al PCUS, referitoare la acordul părții române cu privire la măsurile întreprinse de autoritățile sovietice în direcția normalizării relațiilor cu RPFI

DOCUMENT 5 - 1955 [fără dată]. Scrisoarea Biroului Politic al CC al PMR adresată CC al PCUS, referitoare la acordul părții române cu privire la demersurile inițiate de către URSS vis-a-vis de RPFI, precum și la măsurile adoptate de autoritățile române în direcția normalizării relațiilor cu RPFI

DOCUMENT 6 - 1955 februarie 23. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, adresată CC al PMR, referitoare la schimbul epistolar sovietoiugoslav, precum și la relațiile dintre UCI și PCUS

DOCUMENT 7 - 1955 aprilie 16. Scrisoarea lui I.B. Tito adresată CC al PCUS, referitoare la oportunitatea organizării unor întâlniri bilaterale sovieto-iugoslave la nivel înalt, între 10-17 mai 1955

DOCUMENT 8 - 1955 mai 6. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim-secretar al CC al PCUS, adresată CE al CC al UCI, referitoare la organizarea unor întâlniri bilaterale sovieto-iugoslave la nivel înalt, începând cu 23 mai 1955

DOCUMENT 9 - 1955 mai 23. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim-secretar al CC al PCUS, adresată CC al PMR, referitoare la necesitatea anulării rezoluției Kominformului adoptată în noiembrie 1949

DOCUMENT 10 - 1955 iunie 4. Expunerea lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, cu privire la tratativele sovietoiugoslave desfășurate între 27 mai – 2 iunie 1955 la Belgrad

DOCUMENT 11 - 1955 iunie 25. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, adresată CC al PMR, referitoare la tratativele sovietoiugoslave, organizate între 27 mai - 2 iunie 1955 la Belgrad

DOCUMENT 12 - 1956 iulie 6. Raport cu privire la vizita efectuată în România, între 23–26 iunie 1956, de către delegația iugoslavă condusă de Iosip Broz Tito

DOCUMENT 13 - 1956 iulie 13. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, adresată CC al PMR, referitoare la tratativele sovietoiugoslave organizate în iunie 1956 în Uniunea Sovietică

DOCUMENT 14 - 1956 octombrie 27. Declarația cu privire la relațiile dintre PMR și UCI

DOCUMENT 15 - 1958 aprilie 5. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, adresată CC al UCI, referitoare la obiecțiile părții sovietice visavis de proiectul de program al UCI

DOCUMENT 16 - 1958 aprilie 12. Scrisoarea lui Iosip Broz Tito adresată CC al PCUS, referitoare la răspunsul părții iugoslave visavis de acuzațiile formulate de către sovietici în cadrul epistolei din 5 aprilie 1958

DOCUMENT 17 - 1958 aprilie 16. Scrisoarea CC al PMR adresată CC al UCI, referitoare la observațiile părții române visavis de proiectul de program al comuniștilor iugoslavi, precum și la refuzul PMR de a trimite o delegație la Congresul al VIIlea al UCI

DOCUMENT 18 - 1958 mai 3. Raportul întocmit de către Nicolae Guină, ambasador al RPR la Belgrad, referitor la desfășurarea Congresului al VIIlea al UCI

DOCUMENT 19 - 1958 mai 9. Scrisoarea CC al PCUS adresată CC al UCI, referitoare la divergențele ideologice sovieto-iugoslave

DOCUMENT 20 - 1958 iunie 14. Scrisoarea CC al UCI adresată CC al PCUS, referitoare la divergențele ideologice sovietoiugoslave

DOCUMENT 21 - 1959 martie 6. Notă privind discuția purtată la 16 februarie 1959 de către Nicolae Guină, fost ambasador al RPR la Belgrad, cu Edvard Kardelj, vicepreședinte ale Vecei Federale Executive, referitoare la relațiile bilaterale romanoiugoslave, precum și la chestiunile divergente din interiorul mișcării comuniste internaționale

DOCUMENT 22 - 1959 martie 10. Raport întocmit de către Nicolae Guină, fost ambasador al RPR la Belgrad, referitor la discuțiile purtate cu o serie de oficiali iugoslavi în cursul lunii februarie 1959

DOCUMENT 23 - 1960 ianuarie 16. Stenograma discuțiilor dintre Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, și Svetozar VukmanoviciTempo, membru al Comitetului Executiv al CC al UCI, referitoare la divergențele sovietoiugoslave (fragment)

DOCUMENT 24 - 1961 octombrie 13. Scrisoarea lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, adresată lui Ion Gheorghe Maurer, președinte al Consiliului de Miniștri al RPR, referitoare la solicitarea părții bulgare de a participa la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 25 - 1961 octombrie 13. Scrisoarea lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, adresată lui I.B. Tito, președinte al RPFI, referitoare la solicitarea părții bulgare de a participa la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 26 - 1961 noiembrie 13. Scrisoarea lui Ion Gheorghe Maurer, președinte al Consiliului de Miniştri al RPR, adresată lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, referitoare la acordul RPR ca RPB să participe la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 27 - 1961 noiembrie 13. Nota verbală a guvernului RPR către guvernul RPFI privind acordul părții române ca RPB să participe la construirea Hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 28 - 1961 decembrie 23. Scrisoarea lui I.B. Tito, președinte al RPFI, adresată lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, referitoare la acceptarea de către partea
iugoslavă a colaborării cu partea bulgară în domeniul economiei energetice și al conectării sistemelor electroenergetice

DOCUMENT 29 - 1962 ianuarie 29. Scrisoarea lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, adresată lui Ion Gheorghe Maurer, președinte al Consiliului de Miniștri al RPR, referitoare la numirea de către partea bulgară a unei comisii însărcinată cu demararea tratativelor cu
organismele competente din RPR și RPFI în vederea participării la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 30 - 1962 ianuarie 29. Scrisoarea lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, adresată lui I.B. Tito, președinte al RPFI, referitoare la numirea de către partea bulgară a unei comisii însărcinată cu demararea tratativelor cu organismele competente din RPR și RPFI în vederea participării la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 31 - 1962 februarie 9. Scrisoarea lui Ion Gheorghe Maurer, președinte al Consiliului de Miniștri al RPR, adresată lui I.B. Tito, președinte al RPFI, referitoare la acceptarea de către partea română a solicitării RPB de a se demara tratativele tripartite privitoare la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 32 - 1962 februarie 9. Scrisoarea lui Ion Gheorghe Maurer, președinte al Consiliului de Miniștri al RPR, adresată lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, referitoare la acceptarea de către partea română a solicitării RPB de a se demara tratativele tripartite privitoare la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 33 - 1962 februarie 19. Extras din discursul lui Anton Jugov, membru al Biroului Politic al CC al PCB și președinte ale Consiliului de Miniștri, rostit la adunarea electorală de la Plovdiv

DOCUMENT 34 - 1962 martie 9. Nota verbală a guvernului RPR către guvernul RPF Iugoslavia privitoare la propunerea ca reprezentanții celor trei guverne (RPR, RPB și RPFI) să se întâlnească la
București, în cursul ultimei decade a lunii martie 1962, în vederea desfășurării tratativelor cu privire la construirea Hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 35 - 1962 aprilie 3. Scrisoarea lui I.B. Tito, președinte al RPFI, adresată lui Ion Gheorghe Maurer, președinte al Consiliului de Miniștri al RPR, referitoare la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier de către RPR și RPFI pe o bază strict bilaterală

DOCUMENT 36 - 1962 aprilie 12. Scrisoarea guvernului RPFI (transmisă prin intermediul ambasadei RPFI la Sofia) adresată MAE al RPB, referitoare la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier de către RPFI și RPR pe o bază strict bilaterală

DOCUMENT 37 - 1962 mai 8. Scrisoarea lui Todor Jivkov, primsecretar al CC al PCB, adresată lui Gh. GheorghiuDej, primsecretar al CC al PMR, referitoare la nemulțumirea părții bulgare față de poziția adoptată de RPFI în chestiunea construirii hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 38 - 1962 iunie 18. Stenograma convorbirilor dintre delegaţiile de partid şi guvernamentale ale RPR și URSS, organizate la Sala Palatului, referitoare la evoluțiile interne din România, la divergențele sovieto-chineze, precum și la diferendele romanosovietice

DOCUMENT 39 - 1962 iunie 19. Stenograma discuțiilor dintre Gh. GheorghiuDej, primsecretar al CC al PMR, și Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, referitoare la divergențele privind greutatea medie de tăiere a porcilor în România

DOCUMENT 40 - 1962 iunie 24. Stenograma convorbirilor dintre delegaţiile de partid şi guvernamentale ale RPR și URSS, organizate la Eforie, referitoare la divergențele romanosovietice

DOCUMENT 41 - 1963 [fără dată]. Sinteză privind pozițiile asumate de partidele comuniste și muncitorești din Europa Centrală și Răsăriteană visavis de viziunile integraționiste preliminate în cadrul CAER (fragment)

DOCUMENT 42 - 1963 martie 9. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, adresată lui Gh. GheorghiuDej, primsecretar al CC al PMR, referitoare la necesitate construirii hidrocentralei de la Porțile de Fier pe o „bază multilaterală”

DOCUMENT 43 - 1963 martie 15. Scrisoarea lui Gh. GheorghiuDej, primsecretar al CC al PMR, adresată lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, referitoare la respingerea de către partea română a propunerii sovietice privind construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier pe o „bază multilaterală”

DOCUMENT 44 - 1963 martie 30. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, adresată lui Gh. GheorghiuDej, primsecretar al CC al PMR, referitoare la divergențele romanosovietice cu privire la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 45 - 1963 aprilie 2. Sinteză privind discuțiile purtate la masa de prânz între delegația PMR, condusă de Gh. GheorghiuDej, primsecretar al CC al PMR, și delegația PCUS, condusă de către Iuri V. Andropov, membru al Secretariatului CC al PCUS, referitoare la divergențele din cadrul CAER, precum și la diferendele din interiorul mișcării comuniste internaționale

DOCUMENT 46 - 1963 aprilie 23. Notă cu privire la convocarea lui Ivan K. Jegalin, ambasador al URSS la București, la Gheorghe Apostol, Leonte Răutu și Ghizela Vass, referitoare la divergențele romanosovietice

DOCUMENT 47 - 1963 mai 19. Raportul rostit de către Iosip Broz Tito în cadrul plenarei a Va a CC al UCI, referitor la poziția asumată de partea iugoslavă față de chestiunile internaționale

DOCUMENT 48 - 1963 mai 23. Scrisoarea adresată de către Nikita S. Hruşciov, primsecretar al CC al PCUS, lui Gh. GheorghiuDej, primsecretar al CC al PMR, referitoare la divergenţele romanosovietice

DOCUMENT 49 - 1963 iunie 7. Scrisoarea adresată de Gh. GheorghiuDej, primsecretar al CC al PMR, lui Nikita S. Hruşciov, primsecretar al CC al PCUS, referitoare la divergenţele romano-sovietice

DOCUMENT 50 - 1963 iunie 8. Stenograma discuțiilor dintre Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, și Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic al CC al PMR, referitoare la divergențele romanosovietice, precum și la chestiunile internaționale

DOCUMENT 51 - 1963 iulie 1. Prima variantă a discursului care urma a fi rostit de către Gh. Gheorghiu Dej în cadrul Consfăturii CAER, preconizată a se organiza la Moscova între 24–26 iulie 1963

DOCUMENT 52 - 1963 iulie 1. A doua variantă a discursului care urma a fi rostit de către Gh. Gheorghiu Dej în cadrul Consfăturii CAER, preconizată a se organiza la Moscova între 24–26 iulie 1963

DOCUMENT 53 - 1963 iulie 25. Discursul rostit de către Gh. GheorghiuDej, primsecretar al CC al PMR, în cadrul Consfătuirii CAER, desfășurată la Moscova între 24-26 iulie 1963

DOCUMENT 54 - 1963 septembrie 17. Extras din raportul întocmit de ambasada RPR la Belgrad, referitor la vizita efectuată în RSFI de către Nikita S. Hrușciov, între 20 august - 3 septembrie 1963

DOCUMENT 55 - 1963 noiembrie 22. Notă cu privire la convorbirile dintre delegația de stat a RPR condusă de Gh. GheorghiuDej, președinte al Consiliului de Stat și primsecretar al CC al PMR, și delegația de stat a RSFI condusă de Iosip Broz Tito, preşedinte al RSFI și secretar general al UCI, referitoare la agenda de discuții ce urma a fi abordată de către cele două părți pe parcursul întâlnirilor oficiale

DOCUMENT 56 - 1963 noiembrie 23, 27, 28. Stenograma convorbirilor dintre delegația de stat a RPR condusă de Gh. GheorghiuDej, președinte al Consiliului de Stat și primsecretar al CC al PMR, și delegația de stat a RSFI condusă de Iosip Broz Tito, preşedinte al RSFI și secretar general al UCI, referitoare la relațiile bilaterale romanoiugoslave, la evoluțiile interne survenite în cele două state, precum și la chestiunile internaționale

DOCUMENT 57 - 1963 decembrie 13. Notă cu privire la o serie de scurte convorbiri purtate de către Gh. GheorghiuDej, președinte al Consiliului de Stat și primsecretar al CC al PMR, cu o serie de politicieni iugoslavi, în cadrul vizitei oficiale efectuate în RSFI, între 22-30 noiembrie 1963

DOCUMENT 58 - 1963 decembrie 13. Notă cu privire la o serie de scurte convorbiri purtate de către Gh. GheorghiuDej, președinte al Consiliului de Stat și primsecretar al CC al PMR, cu Iosip Broz Tito, preşedinte al RSFI și secretar general al UCI, în cadrul vizitei oficiale efectuate în RSFI, între 22-30 noiembrie 1963

DOCUMENT 59 - 1963 decembrie 14. Sinteză referitoare poziția RPR față de posibilitatea accederii Republicii Populare Mongole în cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia

DOCUMENT 60 - 1963 decembrie 17. Informare cu privire la vizita delegației de stat a RPR condusă de Gh. GheorghiuDej, președinte al Consiliului de Stat și primsecretar al CC al PMR, în RSFI (22-30 noiembrie 1963)

DOCUMENT 61 - 1964 [fără dată]. Sinteză referitoare la diferitele viziuni integraționiste preliminate în cadrul CAER, precum și la poziția asumată de PMR în cadrul divergențelor iscate ca urmare a formulării acestor viziuni

DOCUMENT 62 - 1964 [fără dată]. Sinteză referitoare la diferitele viziuni integraționiste preliminate în cadrul CAER în legătură cu chestiunea specializării internaționale a producției agricole (fragment)

DOCUMENT 63 - 1964 ianuarie 2. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, adresată lui Gh. GheorghiuDej, prim secretar al CC al PMR, referitoare la oportunitatea convocării de două ori pe an a unor Consfătuiri ale miniștrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Pactului de la Varșovia (cu excepția Albaniei)

DOCUMENT 64 - 1964 ianuarie 13. Scrisoarea lui Gh. GheorghiuDej, prim secretar al CC al PMR, adresată lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, referitoare la refuzul părții române de a accepta convocarea de două ori pe an a unor Consfătuiri ale miniștrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Pactului de la Varșovia, precum și la unele disfuncționalități în
activitatea Comitetului Politic Consultativ

DOCUMENT 65 - 1964 februarie 11. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, adresată lui Walter Ulbricht, primsecretar al CC al PSUG, referitoare la acceptul părții sovietice privind convocarea Comitetului Politic Consultativ al statelor semnatare ale Tratatului de la Varșovia

DOCUMENT 66 - 1964 februarie 19. Scrisoarea lui Gh. GheorghiuDej, primsecretar al CC al PMR, adresată lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, referitoare la acceptul părții române cu privire la convocarea Comitetului Politic Consultativ al statelor semnatare ale Tratatului de la Varșovia, sub condiția comunicării în prealabil a agendei de discuții

DOCUMENT 67 - 1964 martie 6. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, primsecretar al CC al PCUS, adresată lui Gh. GheorghiuDej, primsecretar al CC al PMR, referitoare la poziția PCUS față de solicitările părții române în legătură cu convocarea Comitetului Politic Consultativ al statelor semnatare ale Tratatului de la Varșovia

DOCUMENT 68 - 1964 iunie 3. Stenograma discuțiilor dintre G. Marin, secretar II al ambasadei RPR la Moscova, cu E.B. Valev, cadru didactic în cadrul Universității „Lomonosov”, referitoare la așanumitul „Plan Valev”, precum și la relațiile economice romanosovietice

DOCUMENT 69 - 1964 iunie 8. Stenograma convorbirilor dintre delegația PMR, condusă de Chivu Stoica, și delegația sovietică, alcătuită din Nikolai Podgornîi, Anastas Mikoian și Iuri Andropov, referitoare la divergențele romanosovietice

DOCUMENT 70 - 1964 iunie 22. Stenograma discuțiilor organizate la Pișchia între delegația română condusă de către Gh. GheorghiuDej, preşedinte al Consiliului de Stat al RPR și primsecretar al CC al PMR, și delegația iugoslavă condusă de către Iosip Broz Tito, președinte al RSFI și secretar general al UCI, referitoare la divergențele romanosovietice

DOCUMENT 71 - 1964 septembrie 7. Notă cu privire la discuțiile dintre delegația de stat a RPR condusă de Gh. GheorghiuDej, președinte al Consiliului de Stat și primsecretar al CC al PMR, și
delegația de stat a RSFI condusă de Iosip Broz Tito, preşedinte al RSFI și secretar general al UCI, referitoare la chestiunea convocării unei noi consfătuiri a partidelor comuniste și muncitorești, precum  și la conferința de la Cairo a țărilor nealiniate

DOCUMENT 72 - 1964 septembrie 7. Notă cu privire la discuțiile dintre Gh. GheorghiuDej, președinte al Consiliului de Stat și primsecretar al CC al PMR, și Iosip Broz Tito, preşedinte al RSFI și secretar general al UCI, referitoare la divergențele sovietoiugoslave, precum și la chestiunea apropierii romanochineze

DOCUMENT 73 - 1964 octombrie 26. Sinteză privind schimbările survenite în cadrul structurii de conducere a PCUS în intervalul octombrie 1952 - octombrie 1964

DOCUMENT 74 - 1964 noiembrie 19. Sinteză privind discuțiile purtate la 27–28 iulie 1964 între delegația PMR, condusă de către Gh. GheorghiuDej, primsecretar al CC al PMR și delegația PCUS, condusă de Nikolai V. Podgornîi, membru al Secretariatului CC al PCUS, referitoare la chestiunea convocării unei consfătuiri a partidelor comuniste și muncitorești

DOCUMENT 75 - 1965 august 26. Sinteză cu privire la unele atitudini adoptate de către liderii PCUS față de PMR, în intervalul cronologic 1955-1964

ABREVIERI

Niciun comentariu: