StatCounter

miercuri, 14 mai 2014

Apariție editorială: Ana Bărbulescu (ed.), Alexandru Florian (ed.), Alexandru Climescu, Laura Degeratu, Munca obligatorie a evreilor din România. Documente

Regimul de muncă obligatorie pentru evrei a funcționat în întreaga Europă ocupată, precum și în țările aliate cu Germania nazistă. În România, în anii 1940-1944 s-au stabilit norme precise cu privire la categoriile de evrei obligați la muncă, taxele pentru cei scutiți, regimul de muncă, sistemul de organizare (lagăre, cazare, hrana, îmbrăcăminte), asistența medicală, atribuțiile organelor militare și ale altor instituții responsabile. Cele 245 de documente incluse în volum reflectă înăsprirea graduală a tratamentului aplicat evreilor și modul în care aceștia, în lipsa unor alternative la munca în folos obștesc, au ajuns să fie deposedați de bunuri, excluși din instituțiile publice, iar în multe cazuri, deportați.

Cele 245 de documente sunt însoţite de o scurtă descriere, de o listă a abrevierilor şi de un indice general. Volumul este întregit de un studiu introductiv, semnat de către Alexandru Florian, Munca obştească sau limbajul eufemistic al Holocaustului.

Volumul a apărut la Editura Polirom în 2013 și are 568 p.

Informații preluate de pe site-ul editurii Polirom.

Niciun comentariu: