StatCounter

sâmbătă, 22 noiembrie 2014

Apariție editorială: Dumitru-Cătălin Rogojanu, Imaginea torţionarului comunist reflectată în memorialistica universului concentraţionar românesc (1947-1989)„Cercetarea de faţă urmăreşte să reconstituie profilul torţionarului comunist român bazându-se în principal pe lucrările memorialistice despre spaţiul concentraţionar, dar şi pe surse de arhivă sau alte cărţi, studii şi articole din ţară şi străinătate. Demersul nostru ştiinţific a plecat de la premisa oferirii unui cadrul conceptual, analitic şi interpretativ asupra problematicii torţionarismului, urmărind câteva direcţii ce au fost tratate din alte perspective de investigare, sau cu alt instrumentar bibliografic de către istoricii şi cercetătorii români.

Unul dintre motivele pentru care am ales această temă a urmărit aducerea în dezbaterea academică a faptelor reprobabile a foştilor reprezentanţi ai aparatului represiv comunist şi a manierei în care memorialiştii îi descriu şi îi percep. În al doilea rând, am dorit să semnalăm indirect necesitatea unei condamnări a comunismului nu doar la nivel declarativ şi «oficial», ci punând accent pe depoziţiile victimelor, care şi-au rememorat trăirile zguduitoare, sub forma de lucrări memorialistice sau interviuri de istorie orală.
În condiţiile actuale, societatea românească nu poate să-şi asume trecutul fără o „judecată” mai mult istorică decât politică sau juridică, deoarece doar istoricul poate face analize şi interpretări nuanţate, asupra unor temniceri care au maltratat oameni nevinovaţi. Conturarea figurilor unor cunoscuţi torţionari plecând de la descrierea trăsăturilor fizice şi comportamentale a constituit punctul central al cercetării noastre, dar s-a avut în vedere şi nevoia stringentă de a «nu-i uita», sau cum ar spune Paul Goma de a «nu-i tăcea» pe membrii aparatului represiv comunist.”
Mai multe detalii despre carte pe site-ul Editurii Cetatea de Scaun, de unde am și preluat informațiile de mai sus.

Niciun comentariu: