StatCounter

duminică, 21 decembrie 2014

Apariție editorială: Gabriel Moisa, Sorin Șipoș, Igor Șarov (coord.), Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate„Volumul de faţă cuprinde comunicările prezentate la conferinţa Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate unde au fost prezentate şi analizate noi surse documentare, propunându‑se, în acelaşi timp, noi interpretări ale surselor cunoscute sau a unora inedite, noi ipoteze şi concluzii care scot în evidenţă mecanismele şi limitele statului de a controla, a modela sau remodela istoria naţională şi cea universală. S‑a încercat, de asemenea, delimitarea punctului de contact dintre istoriografie, memoria colectivă şi politică, precum şi analiza unor documente fundamentale pentru istoria istoriografiei. O secţiune importantă din volum este consacrată statutului istoriei în societate şi a studierii istoriei în şcoală, dar şi a evaluării şi reevaluării surselor documentare. Cartea cuprinde o secţiune despre investigarea istoriografiei din perioada comunistă şi a impactului scrisului istoric asupra epocii contemporane, dar este deschis şi spre schiţarea a câteva din noile direcţii de investigare a trecutului din România perioadei post comuniste. Pe de altă parte, lucrarea urmăreşte evidenţierea necesităţii unui demers comun al istoricilor pentru întărirea statutului disciplinei în şcoală şi în societate, de‑a deschide calea pentru teme de cercetare noi şi către cercetări interdisciplinare. Nu în ultimă instanţă, volumul de faţă reprezintă o pledoarie pentru istoria bine scrisă, un imbold ca istoria să‑şi reevalueze constant sursele, metodele şi spaţiul investigat. O pledoarie pentru frumuseţea istoriei ca disciplină de studiu şi de cercetare, dar şi un îndemn de‑a face eforturi către reconsiderarea statutului istoriei şi a profesorului de istorie în societatea contemporană nouă. (Coordonatorii)”
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului:


Introducere
EVALUĂRI ŞI REEVALUĂRI ISTORIOGRAFICE
Iacob Mârza - Evaluări istoriografice în deceniul 4 al secolului XX: Colaborarea lui Zenovie Pâclişanu la „Revista Fundaţiilor Regale”
Maria Ghitta - Feţele istoricului: Silviu Dragomir şi chestiunea minorităţilor
Gabriel Moisa - În zodia reevaluărilor: Istoria României (românilor) între 1965-1989
Laurenţiu Vlad - Şcoala Alexandru Duţu. Câteva fragmente dintr‑o istorie (re)cunoscută
DIRECŢII NOI DE CERCETARE
Andi Mihalache - Kitschul şi nostalgia: pentru o sociologie a surogatului în memorialistica secolelor XX–XXI
Florin Müller - Un şantier în expansiune – istoria intelectuală a comunismului românesc
Ovidiu Pecican - Maladiile lui Noica
Cornel Sigmirean - Istoria elitelor. Perspective istoriografice
Toader Nicoară - Antropologia istorică în istoriografia românească contemporană

ISTORIE ŞI POLITICĂ
Gita Yovcheva - The Conversion of the Bulgarian Successor to the Throne Prince Boris from the Catholic Into the Orthodox Faith
Mihaela Bucin - Istoria şi istoricii unei zile: 25 iulie 1919
Penka Peeva - “People’s Democracy” Debated: Bulgarian Historical Science on the Postwar Political Development of Bulgaria (1944–1948)
Mihaela Cioca - Arheologie şi politică. Consideraţii cu privire la secolele IX–XIII în primii ani ai regimului Gheorghe Gheorghiu‑Dej
Anatol Petrencu - Istoria şi politica în Republica Moldova: aspecte identitare
Ion Zainea - Istoria şi cenzura în comunism. O analiză a instituţiei de cenzură privind scrisul istoric din intervalul 1966–1972
George Enache - Basarabia în istoriografia română. Între politică şi interes academic
Peter Weber - Istoriografia în contextul tensiunilor politice româno‑ungare ale anilor ’80
Ion Eremia - Istoria, istoricul şi politica în Rusia – studiu de caz
Gheorghe Petruşan - Istoria şi aspiraţiile naţionale

CERCETĂRI BIOGRAFICE
Doina Olariu - The Romanization Process on the Lower Danube in the Scientific Work of Radu Vulpe
Constantin Demeter - Savantul Aurel Decei. Repere biografice
Sever Dumitraşcu - 30 de ani cu Hadrian Daicoviciu
Florin Sfrengeu - Câteva aspecte privind contribuţia arheologului Sever Dumitraşcu la cunoaşterea istoriei Crişanei în mileniul I A.D.
Laura Ardelean - Contribuția arheologului Ștefan Ferenczi la cunoașterea Limes‑ului roman
Mihaela Goman - Date privind șantierele arheologice aflate în coordonarea Institutului de Istorie și Arheologie din Cluj în anul 1972

RECITIND DOCUMENTELE
Ion Niculiţă, Aurel Zanoci - Sarcinile specialistului în cercetarea şi interpretarea evenimentelor istorice
Sorin Şipoş - Pledoarie pentru o hermeneutică a textului: Registrul de la Oradea
Bogdan Alin Florea - Tineri români în Revoluţia de la 1848–1849 din Transilvania: propunere pentru un indice al tinerilor
Teodor Candu -Fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova şi posibilitatea de cercetare istorică
Arthur Ţuluş - Folosirea argumentului istoric în diplomaţie. Cadrul juridic al negocierilor privind statutul Dunării în preajma şi în timpul Conferinţei de la Belgrad (30 iulie - 18 august 1948)

ISTORIA ÎN ŞCOALĂ
Elisaveta Roşu - Influenţa factorului politic asupra statutului istoriei şi al profesorului de istorie
Ramona Iştoc, Florin Iştoc - Rolul disciplinei istorie în educarea elevilor
Alina Buzle - Patriotic Feeling Fostering Through History Lessons
Mariana Marcu - Postul de radio instructiv‑didactic – instrument de formare a culturii profesionale a viitorilor jurnalişti
Ludmila Sârghi - Modalităţi contemporane de promovare a valorilor comunitare
Elisabeta Ungur - Care este scopul şi locul predării istoriei în şcoală?
Lucian Jora - Viitorul profesional al absolvenţilor de istorie, între „criza istoriei” şi „masificarea” învăţământului universitar
Informații preluate de pe site-ul Editurii Mega.

Niciun comentariu: