StatCounter

vineri, 20 februarie 2015

Apariție editorială: Игор КАШУ (Составитель), У истоков советизации Бессарабии. Выявление „классового врага”, конфискация имущества и трудовая мобилизация, 1940-1941 гг. / Igor Cașu (editor), La originile sovietizării Basarabiei. Identificarea „dușmanului de clasă”, confiscări de proprietăţi şi mobilizări la muncă, 1940-1941

La editura Cartier din Chișinău a apărut volumul La originile sovietizării Basarabiei. Identificarea „dușmanului de clasă”, confiscări de proprietăţi şi mobilizări la muncă, 1940-1941. Acesta cuprinde 147 de documente care provin din patru arhive din Chișinău: Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica Moldova (fosta arhivă a Institutului Istoriei Partidului de pe lângă Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei); Arhiva Națională a Republicii Moldova (fosta arhivă de Stat a RSS Moldovenești); arhivele sau depozitele a două ministere din epoca sovietică, cea a poliției politice sovietice din RSSM, numită în funcție de perioadă OGPU-NKVD-NKGB-MGBKGB - astăzi păstrate de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, respectiv și a poliției civile sovietice (Miliția) din RSSM, astăzi Ministerul de Interne al Republicii Moldova.
Cuprinsul și introducerea sunt în limbile rusă, engleză, română. Documentele sunt în limba rusă. Volumul are indice de nume și note explicative.

Niciun comentariu: