StatCounter

vineri, 6 martie 2015

Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Volumul IX, 2014, Marginalități, periferii și frontiere simbolice. Societatea comunistă și dilemele sale identitare. Ștefan Bosomitu, Luciana M. Jinga (coord.).

„Regimul comunist s-a confruntat în permanență cu un dușman, real sau închipuit, care a devenit o realitate omniprezentă la nivel discursiv. Împotriva acestui dușman statul a dus o politică de izolare și excludere ce căpăta deseori valențe și tonuri represive. Pe lângă promovarea unor politici menite să distrugă punctele de convergență ale vechii societăți, autoritățile au trebuit să identifice noi tipuri de dialog, pentru a reconstrui societatea într-un cadru controlat și susținut de către regimul-stat. Cele 13 studii reunite în volum explorează politicile de marginalizare și excludere adoptate de regimul comunist și răspunsurile actorilor sociali la aceste politici. Sunt de asemenea analizate procesele de dezintegrare a structurilor antebelice și eforturile de înregimentare a diferiților actori politici și sociali în anii postbelici, precum și periferiile artistice și culturale din România comunistă.
Cei interesați pot găsi cuprinsul aici.
Informații preluate de pe site-ul Editurii Polirom, unde cei interesați pot găsi mai multe detalii.

Niciun comentariu: