StatCounter

marți, 19 mai 2015

Apariție editorială: Mioara Anton, Bogdan Crețu, Daniel Șandru (coord.), Cuvintele puterii. Literatură, intelectuali și ideologie în România comunistă

A apărut volumul coordonat de Mioara Anton, Bogdan Crețu și Daniel Șandru, Cuvintele puterii.  Literatură, intelectuali și ideologie în România comunistă.
Volumul prezintă „politicile culturale în perioada comunistă, în special în ultimele decenii de existenţă, despre rolul ideologiei şi impactul acesteia asupra discursului public, despre rotiţele instituţionale care puteau încuraja sau, din contră, sfărâma producţia literară, despre intelectuali, despre privilegiaţi, dar şi marginalizaţi, despre literatură, despre adevăr, dar şi despre mistificare.”
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului.


Introducere (Mioara ANTON, Bogdan CREȚU & Daniel ȘANDRU) / 7

Partea I
Drumul spre comunism: Comandamente ideologice, politici culturale, disidențe 
Constrângeri și privilegii. Metamorfozele lumii literare în scrisorile către putere (Mioara ANTON) / 29
Un traseu complicat: între înalta birocraţie culturală şi lumea literară. Două studii de caz: Ion Ianoşi şi Paul Cornea (Cristian VASILE) / 55
Către dictatura absurdului. Politica ideologică în anii de început ai regimului Ceaușescu (Cosmin POPA) / 81
Demiterea lui Eugen Barbu de la revista Luceafărul sau începutul marilor rivalităţi din literatura româna (Ionuț BUCUR) / 105
Instrumentalizarea politică a literaturii. Cazul romanului Delirul (Alina PAVELESCU) / 123 
Scriitorii disidenţi si regimul comunist din România în anii 1980 (Ana-Maria CATANUȘ) / 147 

Partea a II-a
Scriitorii și puterea: Conflictul dintre estetic și ideologic
Un caz tragic: G. Călinescu (Bogdan CREȚU) / 165 
Despre posteritatea unui dramaturg comunist: Aurel Baranga (Ioan STANOMIR) / 177
Cuvintele puterii și cuvintele poeziei. „Sonetul despre Unire” al lui Mircea Ivănescu (Radu VANCU) / 189
Arhitecții utopiei: Eugen Barbu și Facerea lumii (Angelo MITCHIEVICI) / 201
Reabilitarea confesiunii. Exercițiile de luciditate ale lui Ion D. Sîrbu (Antonio PATRAȘ) / 217 

Partea a III-a
Intelectuali, discursul puterii și răul politic 
Primii muncitori intelectuali în presa comunistă din România (Sorin BOCANCEA) / 233
Reabilitarea sociologiei românești în anii șaizeci (Zoltan ROSTAȘ) / 255
Peer Review. O evaluare nu doar academică din anii 1980 (Mihai Dinu GHEORGHIU) / 279
Puterea cuvintelor: despre relația intelectualilor cu ideologia, de la comunism la postcomunism (Daniel ȘANDRU) / 299
Mai multe informații despre volum pot fi găsite pe site-ul Editurii Institutul European și pe blogul Disidentia

Niciun comentariu: