StatCounter

miercuri, 3 februarie 2016

Apariție editorială: Archiva Moldaviae, nr. VII/2015
A apărut la Iași numărul VII/2015 din Archiva Moldaviae,
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul numărului.Cuprins
 Abrevieri                                                                                11

Studii de istorie

(Re)construcție identitară, politică, socială, regională și statală în Basarabia secolelor XIX-XX
Vladimir MOROZAN, Autonomia Basarabiei în context imperial rus (1812-1828)                                              15           
Lucian NASTASĂ, Frontierele spirituale și avatarurile Marii Uniri. Publicul studențesc basarabean în universitățile românești     29
Stepan BULGAR, Ivan DUMINICA, Găgăuzii din Basarabia în contextul relațiilor româno-turce în perioada 1931-1940: istorie și personalități                          57
Dumitru LISNIC, Sovietizarea Basarabiei: politici economice, represive și sociale. Studiu de caz: orașul Bălți (1944-1949)                           79
Constantin CORNEANU, De la suveranitate la independență. Cazul Republicii Moldova (I)                        109

Viață și dezbatere intelectuală în Iașul antebelic
Marius ROTAR, Libera cugetare în România până la izbucnirea Primului Război Mondial: cazul doctorului Constantin Thiron                 143

România de la o mare conflagrație la alta
Bianca MĂRMUREANU, Imaginea aliaților pe frontul românesc în anul 1917                                                     167
Ottmar TRAȘCĂ, Cornel GRAD, România și chestiunea Ucrainei Subcarpatice (septembrie 1938 – martie 1939)      181

Comunismul românesc: propagandă, surse, istoriografie
Constantin MANOLACHE, Paradele de 23 august în România lui Nicolae Ceaușescu                217
Francesco ZAVATTI, Fusing the Horizons. A Criticism of Archival Sources and Oral and Written Accounts in the Study of the History of the Historiography of Communist Romania          255

Documente
Dorin DOBRINCU, „Noi nu suntem marxiști, ci creștini”. Actele constitutive ale Comitetului Creștin Român pentru Apărarea Libertății Religioase și de Conștiință (1978)                                275

Restitutio
Artur GOROVEI, Însemnări despre familie (editor: Ștefan S. GOROVEI)   295

Dezbateri istoriografice
Virgil PÂSLARIUC, Reconstruind istoria Basarabiei sub dominație țaristă. Note pe marginea unei monografii recente   337

Relecturi
Nota editorilor                                       393           
Paul E. MICHELSON, G. Ibrăileanu’s Spiritul critic în cultura românească (1909) Revisited                                  395

Recenzii
Keith Hitchins, Scurtă istorie a României, traducere de Lucia Popovici, Iași, Editura Polirom, 2015, 368 p. (Sebastian-Dragoș Bunghez)       405
Maciej Janowski (ed.), Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku [Căi separate, căi comune: chestiunea specificului dezvoltării istorice în Europa Centrală și de Est în secolul al XIX-lea și al XX-lea], Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2014, 426 p. (Raluca Elena Goleșteanu)                          410
Mihai Cojocariu, Zimbrul și Vulturul. Cercetări privitoare la unirea Principatelor, Iași, Editura Universității „Alexandru-Ioan Cuza”, 2010, 240 p. (Florea Ioncioaia)                          417
Ligia-Maria Fodor, Învățământul secundar în Bucovina (1861-1918), București, Editura Etnologică, 2014, 351 p. (Mihai-Ștefan Ceaușu)            420
Marius Turda, Eugenism și modernitate. Națiune, rasă și biopolitică în Europa (1870-1950), Iași, Editura Polirom, 2014, 200 p. (Maria Bucur-Deckard)            423
Grigore T. Popa, Jurnalul unui savant român în America, ediție îngrijită, note și postfață de Richard Constantinescu, București, Editura Filos, 2014, 302 p. (Marian Hariuc)  425
Roland Clark, Sfîntă tinerețe legionară. Activismul fascist în România interbelică, traducere de Marius-Adrian Hazaparu, Iași, Editura Polirom, 2015, 286 p. (Cristian Vasile)    428
Documente din arhiva lui Corneliu Zelea Codreanu, editate de Victor Roncea pentru Civic Media, în colaborare cu Gh. Buzatu, 27 de volume, Iași, Tipo Moldova, 2012 (Oliver Jens Schmitt)    431
Mihaela Cristina Verzea, Partidul-Stat. Structuri politice (1948-1965), Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2013, 480 p. (Alexandru D. Aioanei)   433

Note bibliografice
Ion Gumenâi, Comunitățile romano-catolice, protestante și lipovenești din Basarabia în secolul al XIX-lea, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Studii Enciclopedice, 2013, 284 p. (Teodor Candu)                            437
Paul Brusanowski, Stat și Biserică în Vechea Românie între 1821-1925, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010, 302 p. (Iulian Marcel Ciubotaru)                  439
Baron Carl Gustaf Emil Mannerheim, Jurnal de pe frontul românesc (1916-1917), ediție îngrijită de Silviu Miloiu, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2010, 176 p. (Dorin Dobrincu)   444
George J. Tenet (în colaborare cu Bill Harlow), În mijlocul furtunii. Anii mei la CIA, București, Editura Scripta, 2010, 511 p. (Constantin Corneanu)  447

Revista revistelor
„Historia Universitatis Iassiensis”, vol. I/2010, 310 p.; vol. II/2011, 366 p.; vol. III/2012, 396 p.; vol. IV/2013, 456 p. (Ligia Dobrincu)               453
  
Viața științifică
Expedițiile Memoriei: un proiect moldo-român de cercetare și educație istorică derulat în Kazahstan, 2013-2014 (Dumitru Lisnic)   459
Paul E. Michelson la Societatea de Studii Istorice din România, Iași, 10 iunie 2015 (Dorin Dobrincu)          462
Oliver Jens Schmitt și șantierul biografiei lui Corneliu Zelea Codreanu. Dezbatere la Societatea de Studii Istorice din România, Iași, 8 sep­tembrie 2015 (Dorin Dobrincu)     464

Lista autorilor                   467

Niciun comentariu: