StatCounter

joi, 29 septembrie 2016

Apariție editorială: Caietele CNSAS, nr. 15 (1/2015)


A apărut numărul 15 – anul VIII, nr. 1/2015 – din Caietele CNSAS, revistă semestrială editată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul revistei în română și engleză:

CUPRINS
I. Aparatul represiv comunist: instituţii, cadre, obiective
Raluca Nicoleta Spiridon, Transformarea vechilor servicii de informații în structuri de securitate ale PCR (1944-1948). Trecerea sistemului penitenciar în cadrul MAI (30 mai 1945).......9
Imre Okváth, Spy against Spy: Military Intelligence in the Early Stages of the Cold War (1945-1950)...............55
Nicoleta Ionescu-Gură, II. Internarea persoanelor în coloniile de muncă și batalioanele de muncă. Studiu de caz: Internarea în coloniile de muncă a persoanelor care au deținut diferite funcții în „fostele partide burgheze” în baza ordinului DGSS nr. 490 Cabinet din 9 august 1952...............85
Iuliu Crăcană, Plastografie și înscenare judiciară într-un proces penal din anii ’50...............151
Andrei Șiperco, Fragmente din relatările lui Mişu Dulgheru, fost şef al Direcţiei Cercetări Penale din D.G.S.P.: arestarea, regimul de detenţie şi judecarea sa de către tribunalul suprem.......177
Magdolna Baráth, Soviet Advisors at Hungarian State Security Organs...............193
Luminița Banu, Florian Banu, Securitatea, bancherul şi vânătoarea - o acţiune de „lobby cinegetic” în anii ’70 ...............213

II. Sub lupa Securităţii
Carmen-Elena Potra, Arhidieceza Romano-Catolică de București în perioada comunistă. Mons. Traian Stanislau Iovanelli.......267
Monica Enache, Coborâri în subteran. Câteva cazuri de critici de artă și artiști plastici în arhivele Securității...............301
István Papp, Hungarian Emigration and State Security. The Story of Imre Kovács...............335
Miodrag Milin, Clerici ortodocși sârbi din România și Securitatea. Documente...............355
Vadim Guzun, Valeriy Vlasenko, Nikolai Vasilievici Sablin: ancheta, procesul și detenția liderului emigrației ruse din România (1958-1962) ...............405
Georg Herbstritt, Fuga din România în perioada 1968-1989. O privire în dosarele Securității și examinări comparative cu situația din RDG...............427
Dana Mustață, (Post)Socialist Television Against the Grain of Politics: The Case of Romania...............461
III. Varia
Raluca Nicoleta Spiridon, Mihaela Toader, O cronologie instituţională a vieţii culturale româneşti. Cadrul legal în perioada 1944-1948. Partea I...............483
Dumitru Lisnic, Expedițiile Memoriei: un proiect de cercetare a istoriei românilor din Kazahstan...............505
Corneliu Turianu, Termenele de prescripţie a răspunderii penale...............511

Silviu B. Moldovan, „Nu toți sunt eroi”: un spectacol inspirat de dosarele trecutului recent...............513

IV. Recenzii. Note de lectură
Florian Bichir, Război în eter. 23 august 1944 pe unde radio. Dezinformare şi propagandă, cuvânt înainte de comandor dr. Marian Moşneagu, şeful Serviciului Istoric al Armatei, Bucureşti, Editura Rao, 2015, 171 p. (Florian Banu) ...............519
Florian Bichir, Atentat la Mareșal. Olănești, 28 iulie 1944. Ion Antonescu – ținta parașutiștilor sovietici, București, Editura Rao, 2015, 253 p. (Constantin Corneanu) ...............527
Vasile Buga, Pe muchie de cuţit. Relaţiile româno-sovietice. 1965-1989, prefaţă de Radu Ciuceanu, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2013, 423 p. (Florian Banu)...............532
Ioana Diaconescu, Marin Preda. Un portret în arhivele Securităţii. Documente inedite din Arhiva C.N.S.A.S. Un documentar cu argument, notă asupra ediţiei, selecţia textelor, ordonarea lor cronologică şi comentarii de Ioana Diaconescu, prefaţă: Eugen Simion, Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Editura Muzeul Literaturii Române, 2015, 551 p. (Luminița Banu) ...............538
O carte a Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț-Hozevitul în Biblioteca Securității (Adrian-Nicolae Petcu) ...............546
Vlad Mitric-Ciupe, Arhitecţii români şi detenţia politică, 1944-1964. Între destin concentraţionar şi vocaţie profesională, cuvânt înainte de prof. dr. arh. Sorin Vasilescu, postfaţă de prof. dr. Radu Ciuceanu, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2013, 560 p. (Silviu B. Moldovan).....551

V. Lista abrevierilor………………....569
VI. Lista autorilor...............………… 573


SUMMARY
I. THE COMMUNIST REPRESSIVE SYSTEM: INSTITUTIONS, OFFICERS AND OBJECTIVES
Raluca Nicoleta Spiridon, The Transformation of Old Information Intelligence Services into Security Structures of PCR (1944-1948). The shift of the Prison System in the MAI structure (30 May 1945) ...............9
Imre Okváth, Spy against Spy: Military Intelligence in the Early Stages of the Cold War (1945-1950) ...............55
Nicoleta Ionescu-Gură, II. The Internment of People in Labor Colonies and Labor Battalions. Case Study: The Internment in Labor Colonies of the Persons who held Various Positions in ”Former Bourgeois Parties” on the Order DGSS no. 490 Cabinet of August 9, 1952...............85
Iuliu Crăcană, Counterfeit and Judicial Frame-up in a Criminal Trial of the ‘50s...............151
Andrei Șiperco, Excerpts from Reports of Misu Dulgheru, Former Chief of the Criminal Investigation Department from State Security: Arrest, Detention Regime and Trial to by the Supreme Court...............177
Magdolna Baráth, Soviet Advisors at Hungarian State Security Organs...............193
Luminița Banu, Florian Banu, The Securitate, the Banker and the Hunt. A 70s “Hunting Lobby” Action...............213

II. UNDER SECURITATE’S STRICT SURVEILANCE
Carmen-Elena Potra, The Roman Catholic Archdiocese of Bucharest during the Communist Period. Mons. Traian Stanislau Iovanelli...............267
Monica Enache, Underground descents. A few Cases of Art Critics and Artists in the Securitate Archives...............301
István Papp, Hungarian Emigration and State Security. The Story of Imre Kovács...............335
Miodrag Milin, Serbian Orthodox Clergy from Romania and the Securitate. Documents...............355
Vadim Guzun, Valeriy Vlasenko Nikolay Vasilievich Sablin: the investigation, trial and detention of the leader of the Russian emigration in Romania, 1958-1962...............405
Georg Herbstritt, Flight from Romania during 1968-1989. A look into Securitate Files and Examination‘s in comparison with the Situation in the GDR...............427
Dana Mustață, (Post)Socialist Television Against the Grain of Politics: The Case of Romania...............461 

III. VARIA
Raluca Nicoleta Spiridon, Mihaela Toader, An Institutional Chronology of Romanian Cultural Life. The Legal Framework in the Period 1944-1948. Part I...............483
Dumitru Lisnic, The Shipments of Remembrance: a Research Project of Romanian History in Kazakhstan...............505
Corneliu Turianu, The Periods of Limitation for Criminal Liability...............511 
Silviu B. Moldovan, "Not all are heroes” : a show inspired by the recent past record...............513

IV. REVIEWS. READING NOTES…................…………519
V. ABBREVIATIONS LIST ................................................569
VI. AUTHOR’S LIST......................................................573

Niciun comentariu: