StatCounter

vineri, 23 septembrie 2016

Apariție editorială: Mihai Stelian Rusu, Memoria națională românească. Facerea și prefacerile discursive ale trecutului național


Lucrarea abordează, într-o manieră simultan comprehensiv-holistică și detaliat-analitică, fenomenul memoriei istorice românești, așezat de autor în centrul nervos al identității naționale. Interogând fenomenul pe care și-l fixează ca obiect de cercetare de pe poziții social-construcționiste, abordarea analitică propusă de Mihai Stelian Rusu reușește să surprindă, desfășurate în durata lungă a ultimelor două secole de existență istorică românească sub zodia ideii naționale, diferitele ipostaze sub care s-a alcătuit memoria istorică elaborată pentru a ține treaz trecutul românesc în conștiința colectivă.


Alături de ideea națională, luată drept axă centrală a identității românești și vectorul memoriei istorice, educația școlară este acreditată nu doar ca principală agenție de naționalizare identitară, ci și ca o crucială instituție culturală a memoriei naționale. Fără excepție relativ la regimul politic în care a fost organizată exercitarea puterii de stat, școala a fost însărcinată ideologic cu misiunea de a socializa populația în narativa dominantă despre trecut favorizată de status quo-ul politic. Ca atare, cartea scrutează tripticul relațional configurat între identitate-memorie-educație, arătând, pe de o parte, cum identitatea este dependentă de memoria istorică și cum, pe de altă parte, atât identitatea, cât și memoria utilizează educația ca instituție socială pusă în slujba socializării populației în acest «complex identitar-mnemonic» în care rezidă conștiința istorică de sine a unei colectivități.
Mai multe detalii despre volum pe site-ul editurii Institutul European, de unde am și preluat informațiile de mai sus.

Niciun comentariu: