StatCounter

luni, 12 decembrie 2016

Dezbatere „Despre societatea comunistă și moștenirea pe care o transmite” în cadrul Expoziției „Artă pentru popor? Plastica oficială românească între 1948-1965”

În cadrul programului «Întâlnire la muzeu», Muzeul Național de Artă al României îi invită pe cei interesați „la un dialog care își propune să pună în discuție momentele-cheie pentru înțelegerea fenomenului totalitar reflectat în spațiul cultural, reluând din unghiuri diverse interogații fundamentale cu privire la societatea comunistă și moștenirea pe care o transmite.”

Dialogul va fi purtat pe de o parte între Ioan Stanomir și Angelo Mitchievici, autorii recent apărutei cărții Comunism inc. și Magda Cârneci, autoarea lucrării Artele Plastice în România 1945-1989. Ambele lucrări focalizează din perspective diferite asupra perioadei comuniste, dar au ca platformă comună intenția de a revela felul în care regimul instituit prin presiunea Uniunii Sovietice și a armatei sale de ocupație a supus societatea românească unui experiment radical de transformare a fundamentelor ei care-i defineau profilul european și modernitatea.
Întâlnirea va fi moderată de Călin Stegerean, directorul general al MNAR și va avea loc miercuri 14 decembrie 2016, ora 18.00, în spațiul special dedicat acestui gen de activități din expoziția „Arta pentru popor? Plastica oficială românească între 1948-1965”, deschisă la Muzeul Național de Artă al României între 9 decembrie 2016 și 2 aprilie 2017.
Expoziția este „dedicată realismului socialist și analizează traseul plasticii româneşti în perioada 1948–1965, punctând aspectele stilistice şi metamorfoza survenită la acest nivel.
Arta plastică realizată şi promovată în România comunistă a reprezentat pentru aparatul de stat o metodă eficientă, mai mult poate decât celelalte arte, de «alfabetizare» sau de «re-alfabetizare» a cetățeanului. Întregul edificiu imagistic introdus de viziunea comunistă asupra artei se sprijinea pe un repertoriu tematic restrâns și recurent, pe aşa-numitele «compoziţii tematice», invariabil legate de istoria Partidului comunist român şi a celui sovietic, de realizările din producţia socialistă sau de istoria românilor. Totul pentru a susţine crezul socialismului.”
Informații preluate de pe site-urile Artline și MNAR.

Niciun comentariu: