StatCounter

duminică, 1 octombrie 2017

Apariție editorială: Aura Pintea, Imaginea evreilor din Maramureș în memoria colectivă


„Imaginea evreilor din Maramureș în memoria colectivă” este o carte despre evrei și despre români deopotrivă, despre poveștile din zile bune sau vremuri grele ale unor oameni simpli sau ale unor comunități de-a lungul unui secol de istorie." 
Valentin Orga
Volumul a apărut la Editura Argonaut din Cluj-Napoca.
Cei interesaţi de un exemplar gratuit îi pot scrie autoarei la saphire_ro@yahoo.com.
Redau mai jos cuprinsul lucrării.

Cuprins
Prefață - prof. univ. dr. Doru Radosav..................................... 11
Prolegomena.................................................................................15
Prolegomenon primum (justificarea demersului, mulțumiri)..... 15
Prolegomenon secundum (lămurirea conceptelor)..................... 24
   1. Ce este istoria orală?.............................................................. 24
  a) Concepte teoretice.............................................................. 24
  b) Aspecte metodologice........................................................ 31
   2. Ce reprezintă „imaginea în memoria colectivă?”.................. 39
  a) Simbolul............................................................................. 42
  b) Imaginea............................................................................. 43
  c) Imaginile de sine-autoimaginile......................................... 44
  d) Imaginea celuilalt............................................................... 45
  e) Mentalitatea........................................................................ 48
  f) Stereotipurile....................................................................... 48
  g) Mitul.................................................................................... 49
   3. Ce sunt evreii?........................................................................ 52
   4. De ce județul actual Maramureș?........................................... 56

Partea I-a Evreii din Maramureș înainte de Holocaust
Cap. 1. Evoluția prezenței evreiești în Maramureș până în perioada interbelică..................................................................... 61
1. Scurt istoric................................................................................ 61
2. Așezarea evreilor....................................................................... 70
3. Comunitatea evreiască- grup social.......................................... 74
4. Evreii din mediul urban............................................................. 81
5. Evreii din mediul rural............................................................... 86

Cap. 2. Instituții evreiești............................................................ 89
1.   Rabinatul................................................................................... 89
2.   Sinagoga.................................................................................. 103
3.   Baia rituală – Mikva................................................................ 118
4.   Măcelăria rituală..................................................................... 124
5.   Instituții de școlarizare religioasă........................................... 131
a) Heder................................................................................... 131
b) Yeshiva............................................................................... 137
6.     Judecata.................................................................................. 140
7.     Hevra Kadisha....................................................................... 145
8.     Alte instituții.......................................................................... 148

Cap. 3. Înfățișarea evreilor....................................................... 150
1.     Trăsături fizice................................................................. 150
2.     Port .................................................................................. 159
3.     Miros specific.................................................................. 168

Cap. 4. Viața de zi cu zi............................................................. 172
1. Evrei săraci............................................................................... 173
2. Evrei bogați.............................................................................. 176
3. Viața în familie......................................................................... 181
a) Limbă maternă................................................................. 184
b) Case evreiești................................................................... 186
4. Timp liber................................................................................. 191

Cap. 5. Alimentație.................................................................... 197
1. Legile Kashrutului.................................................................. 197
2. Reguli în bucătărie.................................................................. 207
3. Mâncare evreiască.................................................................. 210
4. Încălcări ale Legilor Kashrutului........................................... 217

Cap. 6. Sărbători și evenimente majore ale vieții................. 220
1. Sărbători religioase................................................................. 221
       a) Șabatul............................................................................. 221
       b) Sărbători religioase din timpul anului............................ 226
·  Rosh Hashana............................................................... 227
·  Yom Kippur.................................................................. 229
·  Sucot..............................................................................232
·  Sărbătoarea Torei (Simhat Tora)...................................233
·  Hanuka...........................................................................235
·  Purim..............................................................................237
·  Pesah-Paștele................................................................ 240
2. Evenimente majore ale vieții................................................. 245
       a) Botezul (Brit Milah, Simcha Bat, Brit Bat)................... 246
       b) Bar Mitzvah.................................................................... 249
       c) Nunta............................................................................... 251
       d) Moarte și înmormântare................................................. 255
Cap. 7. Ocupațiile evreilor........................................................ 264
1.Comercianți, intermediari, sfătuitori..................................... 268
2. Meseriași............................................................................... 284
3.Mari întreprinzători, industriași, transportatori, mineri....... 286
4.Intelectuali: medici, avocați.................................................. 293
5.Agricultori............................................................................. 294
   a) Crescători de animale...................................................... 294
   b) Proprietari de pământ...................................................... 303
    6. Artiști................................................................................... 305
   a) Actori și menestreli..........................................................305
   b) Pictori............................................................................... 311
   c) Muzicieni......................................................................... 312
    7. Moașe, pețitori..................................................................... 316

Cap. 8. Strategii matrimoniale................................................ 320
     1. Până la deportare................................................................. 321
     2. După deportare.................................................................... 329

Cap. 9. Imaginea femeii evreice............................................... 333
1.     Femeia evreică: fenomen sau spirit inferior?................. 335
2.     Evoluția în vârstă a evreicelor......................................... 339
a) Copilăria și adolescența............................................ 339
b) Căsătoria.................................................................... 343
c) Femeia gospodină, mamă......................................... 348
3.     Femeia virtuoasă/Femeia nevirtuoasă............................ 359
4.     Maria, prototipul femeii evreice..................................... 365

Cap. 10. Practici magice........................................................... 369

Cap. 11. Relații interetnice....................................................... 380
1.Influențe iconice.................................................................. 382
2.Influențe din zona politicului, intelectualilor..................... 385
3.Modele de conviețuire ....................................................... 391
.. a) Shabesgoyim................................................................... 391
    b) „Noi am trăit acolo ca frați” vs. „N-o fo’ bine cu jizii, bine că i-o  dus”......................................................................................... 396
   c) Antisemitism................................................................... 399
·  Antisemitismul din prisma evreilor.......................... 403
d) Relații între femei evreice și creștine............................ 405
e) Copii evrei și copii creștini............................................ 407
·       Școala obligatorie de stat................................ 410
·       Școala de meserii sau ucenicie, gimnaziu...... 418
          f) Paștele creștinilor........................................................... 422
  g) Atitudinea evreilor față de religia creștină................... 425

Cap. 12. Sionism......................................................................... 428

Partea a II-a. „Epoca Holocaustului”
Cap. 13. Sub imperiul fricii...................................................... 444
1.   Neliniște........................................................................... 445
2.   Tensiune........................................................................... 447
3.   Îngrijorare........................................................................ 450
4.   Alarmă. Munca obștească............................................... 452
5.   Panică.............................................................................. 457
                      a) „Motivele” deportării........................................ 459
                      b) Presimțiri, informații......................................... 462
6.   Isterie.............................................................................. 464
7.   Teroare. Evreii care s-au sustras deportării................... 472
a) Ascunși..................................................................... 472
b) Botezuri și căsătorii................................................. 477
c) Între ajutor și jaf....................................................... 479

Partea a III-a Evreii din Maramureș după Holocaust
Cap. 14. Întoarcerea acasă....................................................... 484
1. Traumele post-Holocaust........................................................ 487
a) Între amintiri refulate și amintiri relatate..................... 487
b) Unde a fost Dumnezeu?............................................... 493
c) „Vinovăția” supraviețuitorilor...................................... 497
2. Pedepsirea vinovaților............................................................. 498

Cap. 15. Perioada comunistă................................................... 501
1. Evreii comuniști...................................................................... 502
2. Aliyah...................................................................................... 513
a) Motivele emigrării........................................................ 520
b) Procedurile ce preced plecarea.................................... 523
3. Viața evreilor în comunism.................................................... 526
4. Relații interetnice în perioada comunistă............................... 530
5. Viața religioasă în comunism.................................................. 533
a) Respectarea comandamentelor........................................... 533
b) Educație religioasă.............................................................. 537
c) Degradarea clădirilor evreiești............................................ 539

Cap. 16. Democrația................................................................. 544
1.     Revoluția din 1989.......................................................... 544
2.     Anii ’90............................................................................ 546
3.     În prezent......................................................................... 551
4.     „Care este imaginea pe care au lăsat-o evreii în Maramureș?”................................................................. 555

Considerații finale..................................................................... 560
Abstract .......................................................................................566
Bibliografie................................................................................. 576
Indici ............................................................................................607
 

Niciun comentariu: