StatCounter

miercuri, 20 decembrie 2017

Apariție editorială: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), După 25 de ani. Evaluări și reevaluări istoriografice privind comunismul


Având la bază convingerea că pentru orice popor care încearcă să își construiască un viitor – și cu atât mai mult pentru țările care s-au aflat sub regimuri totalitare – cunoașterea trecutului este esențială, volumul de față reunește 25 de studii despre comunism. Fie că este vorba despre activitatea politică și poliția secretă, despre evoluțiile economice, culturale și religioase sau despre disidență și represiune, fiecare text completează cu o nouă piesă marele puzzle al întunecatei perioade comuniste românești. După 25 de ani demonstrează o dată în plus că, după un sfert de secol de la dispariția Cortinei de Fier, există încă multe aspecte nedescoperite sau insuficient analizate ale comunismului.
Volumul cuprinde o parte dintre lucrările prezentate în cadrul ediției a zecea a simpozionului de la Făgăraș - Sâmbăta de Sus, desfășurat în perioada 8-11 iulie 2015.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului.
Prezentarea autorilor ..................................................7
Cuvânt înainte..........................................................17

Evoluții politice și servicii secrete
„Un adevăr incomod...” Câteva aspecte mai puțin cunoscute din relațiile ambasadorului american David Funderburk cu autoritățile comuniste din România între anii 1981-1983 (Cercet. dr. Denisa Florentina Bodeanu).........................................................25 
Despre rolul poliției secrete în evoluţia sistemului communist. Cazul Poloniei (Prof. univ. dr. Krzysztof Brzechczyn..................................................................…44
Combinații operative ale serviciilor secrete maghiare îndreptate împotriva Vaticanului cu conexiuni românești (1955-1975) (Cercet. Bandi István) .................................................................61
Capitalul colaboraționist - transformarea capitalurilor. Un posibil cadru de interpretare pentru analiza colaborării cu serviciile de securitate din fostele țări socialiste (Cercet. dr. Slachta Krisztina).......................................................................75

Evoluții economice, sociale, culturale și religioase
Împrumuturile României comuniste de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Conf. univ. dr. Ilarion Țiu) ....101
Clișee staliniste la sârbii din România (1948-1951). Studiu de caz: „Kulturni uputnik” - „Îndrumătorul cultural” (Cercet. dr. Miodrag Milin) .........................................................................119
Germanii din România în anii regimului comunist. Retrospectivă istoriografică (Cercet. dr. Vasile Ciobanu) ............................134
Cenzura comunistă. Evaluări istoriografice (Prof. univ. dr. Ion Zainea) ......................................................................150
„Enciclopedia sovietică moldovenească” între politică, ideologie și știință (Lect. univ. dr. Ion Xenofontov) ................................167
„...Frumoase-s nunțile-n colhoz...” sau despre mariaj în mediul rural sovietic (1960-1980) (Cercet. dr. Lidia Prisac) .................181
Comunitatea musulmană din Dobrogea: între regimul comunist român și Turcia (Cercet. dr. Manuela Marin, Drd. Metin Omer) .....201
Patriarhul Justinian și Biserica Angliei. Documente inedite (Diac. dr. Dorin Demostene Iancu)...............................................216
Istoriografia Bisericii Baptiste din România în secolul XX (Dr. Marius Silveșan) ............................................................224

Opoziție, disidență și represiune
Rezistența din Munții Făgăraș în arhiva Radio Europa Liberă: interviuri cu refugiații anilor ’50 (Ioana Hașu-Georgiev) ............247
Rețeaua de spionaj Mihail Opran - Lya Popescu - Paula Wentzel (Cercet. Lucian Vasile) .....................................................261
Radio Europa Liberă și Mișcarea studenților timișoreni din 1956 (Drd. Corina Șnițăr) .........................................................288
Efectele conflictului sovieto-iugoslav (1948-1955) asupra relațiilor Bisericii Ortodoxe Române cu Statul. Studiu de caz: Mitropolia Olteniei (Cercet drd. Ana-Maria Iancu) .................................297
Cardinalul Iuliu Hossu - informatori și note informative (Cercet dr. Sergiu Soica) .................................................................308
Arhitectul Constantin Minescu - un profesionist uitat (Arh. dr. Vlad Mitric-Ciupe) .................................................................323
Aspecte privind legăturile lui Corneliu Coposu cu exilul românesc (Cercet. dr. Marin Pop) ...................................................339
Suporterism, eroi și simboluri: forme de protest pe stadioane în comunism (Cercet. dr. Pompiliu-Nicolae Constantin).................356
Rezistența prin cultură pe țărmurile Mării Negre în România comunistă (Drd. Ruxandra Iuliana Petrinca) ............................368

Justiția de tranziție și valorificarea muzeală a istoriei regimurilor comuniste
Solidaritatea în Polonia - cercetări și popularizare. Impactul Institutului Memoriei Naționale (Cercet. dr. Kamil Dworaczek)...................................................................379
„Socialismul bulgar” - Modele fundamentale de interpretare în spațiul academic bulgar... şi „Muzeul absent” al totalitarismului bulgar (Asist. univ. dr. Vanya Ivanova)..................................388
Memoria trecutului recent în spațiile virtuale: cultura alimentară din România comunistă expusă pe Facebook (Tudor Mihăescu)......405
Mai multe detalii pe site-ul Editurii Polirom

Niciun comentariu: