StatCounter

joi, 11 iunie 2009

Lansari de carte la Targul de carte "Gaudeamus"

JOI - 18 IUNIE 2009, 16:00 -

Lansare de carte ”Era supărăcioşilor” de Toader Paleologu
- invitaţi: Toader Paleologu - Ministrul Culturii şi Cultelor, Doina Jela – coordonatorul colecţiei Actual

Cartea lui Toader Paleologu este alcătuită din articolele publicate de-a lungul ultimilor trei ani în trei publicaţii româneşti foarte vizibile: cotidianele Ziua şi România liberă şi săptămânalul de cultură Adevărul literar şi artistic. Împărţirea în trei secvenţe nu dă seama însă doar de această repartizare, ci şi de conţinutul textelor. Prima secvenţă (Diplomaţie şi politică) relatează activitatea de diplomat a actualului ministru al Culturii, cea de a doua (Conu’ Alecu şi prietenii săi) sunt pagini memorialistico-eseistice gravitând în jurul personalităţii tatălui său, scriitorul, fostului deţinut politic şi politicianul Alexandru Paleologu, cu suita lui de tot atât de iluştri prieteni, iar cea de-a treia, intitulată Metehne româneşti, conţine consideraţiile autorului, scrise pe tonul cel mai relaxat cu putinţă, despre cusururile cele mai susceptibile de a polua spaţiul public românesc. Titlul cărţii trimite la cea mai rară şi remarcabilă trăsătură a scrisului lui Toador Paleologu: seninătatea cordială cu care-şi abordează temele, fie ele şi cele mai spinoase, şi adversarii, fie ei şi cei mai grobieni.


17: 00 - Lansare ”Pe scurt, vă rog!” de Václav Havel
- invitaţi: PhDr. Petr DOKLÁDAL - Ambasadorul Republicii Cehe la Bucureşti, Toader Paleologu – Ministrul Culturii şi Cultelor, Helliana Ianculescu – traducător, Hildegard Bunčáková – diplomat la Centrul Cultural Slovac, Doina Jela – coordonatorul colecţiei Actual


Nu există nici o îndoială: alături de papa Ioan Paul al II-lea, Soljeniţîn, Vladimir Bukovski, Lech Walesa şi alţi câţiva, Václav Havel este unul dintre oamenii care au mişcat de pe făgaşurile ei istoria întunecatului secol XX din această parte a lumii, cum se vede, tot atât de generoasă în modele pe cât de tragică. Ce are Havel absolut special, totuşi? El este cel care demonstrează cu strălucire că intelectualul fragil şi nesigur pe el nu este neapărat o fiinţă bovarică şi cu capul în nori, care, în vremuri de răstrişte ar avea doar datoria să-şi scrie cu orice chip opera, lăsând istoria să şi-o scrie pe a ei. Că esteticul şi eticul nu sunt incompatibile şi că nu e nevoie de pledoarii pentru a le valida consubstanţialitatea, fiindcă nu există artă în afara adevărului, şi fiindcă omul şi cu atât mai mult scriitorul, este parte a unei ordini a lumii care-l transcende. Dar mai ales Havel este cel care a dovedit că politicul şi morala nu sunt noţiuni şi sfere incompatibile. Că poţi să nu-ţi încalci în nicio împrejurare principiile şi să iei decizii capitale, uneori dramatice, cum ar fi dezmembrarea unui stat, fara a vărsa o picătură de sânge, ţinând mereu şi mereu cont de voinţa, fie ea şi neînţeleaptă, şi de sentimentele, uneori lipsite de clarviziune, ale celor mulţi, într-un cuvânt, de puterea celor fără de putere.

SÂMBĂTĂ - 20 IUNIE 2009


12:00 - Lansare ”Geopolitica Matrioşkăi. Rusia postsovietică în noua ordine mondială” (vol. I) de Adrian Cioroianu
– invitaţi: Adrian Cioroianu, Ovidiu Nahoi, Dan Dungaciu, Armand Goşu


Cartea Geopolitica Matrioşkăi se înscrie în biografia nu foarte voluminoasă dar de maxim interes astăzi, privind spaţiul ex-sovietic şi ceea ce ex-sovieticii înşişi definesc drept „vecinătatea lor imediată”, ţări aflate la graniţele fostului imperiu, şi chiar pseudo-ţări, create artificial din raţiuni strategice, ca Transnistria, Abhazia, Osetia etc. Istoric, volumul examinează evenimentele începând de la momentul crucial al venirii la putere al lui Mihail Gorbaciov — deşi trimiteri explicative în epoci mai vechi se fac în permanenţă —, moment în care a devenit vizibilă destrămarea iminentăb a URSS şi dispariţia construcţiei artificiale care a fost comunismul est-european. Analiza merge practic până cu două săptămâni înainte de intrarea în tipar a cărţii, cuprinzând inclusiv dramaticele alegeri din Republica Moldova, unul dintre teritoriile cheie pentru înţelegerea istoriei întregului spaţiu. Cartea se adreseză nu doar istoricului ci şi cititorului obişnuit, căruia i se dă pur şi simplu prilejul să descopere domeniul acesta, aparent pretenţios şi inaccesibil, care e geopolitica. Asta nu-i cere decât un efort, acela de a citi cartea cu harta în mână. În absenţa acestui instrument, de altfel, lectura ar fi nu numai mai puţin pasionantă ci şi incomprehensibilă.

Niciun comentariu: