StatCounter

duminică, 18 iulie 2010

AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală - X

AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală [Trecutul aprop(r)iat şi istoria orală], X, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, 230 p. (Volum coordonat de Ioana Cosman şi Gela Benchea)

Cuprins 
 
Doru RADOSAV - De la mărturia orală la depoziţie sau două modalităţi de apropriere (asumpţie) a trecutului / From oral testimony to deposition. Two modalities for assumption the past...............................
Simona BRANC - Povestea-vieţii ca mijloc de (re)construcţie a „sinelui” / Life-story as a method for reconstruction the Self..................................................................................................
Maria ALDEA - The Ethics of Memory. A Point of View / Etica memoriei. Un punct de vedere…..................
Ruxandra CESEREANU - Etică şi memorie / Ethics and Memory……….......................................................
Katarzyna MADOŃ-MITZNER / Piotr FILIPKOWSKI - Memory and Oral History. An Experience of The Karta Center in Poland / Memoria şi istoria orală. Experienţa Centrului Karta din Polonia……...................
Anselma GALLINAT - Memory, the Self and Rhetoric: Talking about, Explaining and Justifying Life During Socialist East Germany in the Democratic Present / Memoria, Sinele şi Retorica: povestirea, explicarea şi justificarea vieţii în Germania socialistă şi prezentul democraţiei………...............................
Ioana COSMAN - Memoria fricii şi a suferinţei în lagăr. Mărturii ale  supravieţuitorilor Shoah-ului / Memory of fear and sufference in the camp. Testimonies of the Shoah survivors.........................
Cosmina PAUL - 1945 în Maramureş: Memoria locurilor între istorie şi povestire (Poveste cu jizi) /1945 in Maramureş: The memory of place between history and narration..............................................
Ion Xenofontov - Vocabularul combatanţilor sovietici în războiul din Afghanistan (1979 - 1989) între comunicare şi identitate / The combatants’ vocabulary in the war of Afghanistan (1979-1989) between communication and identity.............................
Paula IVAN - Mituri şi simboluri în memoria colectivă privind rezistenţa anticomunistă / Miths and Symbols in Collective Memory regarding Resistance against Communism…………
Gela BENCHEA - Sărbători în oraş. Comemorarea revoluţiei de la 1848 la Blaj (1900-2000). Sărbători urbane în memoria colectivă / City celebration in collective memory. The celebration of the Revolution of Blaj (1900-2000)………..………..
Sânziana PREDA - Imaginea populaţiei majoritare în memoria colectivă a cehilor din Banat. Dimensiunile convieţuirii / The Image of Majority in the Collective Memory of the Czechs from Banat. Dimensions of Cohabitation………………………………


Niciun comentariu: