StatCounter

duminică, 18 iulie 2010

AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală - IX

Piaţa publicaţiilor care abordează teme referitoare la istoria recentă a avut din 1997 încoace o prezenţă constantă în AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală de la Cluj-Napoca. Deşi la începuturi istoria orală în România a fost privită cu reticenţă de istoricii tradiţionalişti, încet dar sigur, prin dăruire şi profesionalism, echipa de la Cluj a reuşit, în pofida greutăţilor, să se impună şi să dovedească faptul că, mai ales în ceea ce priveşte istoria comunismului, memoria colectivă reprezintă un potenţial extrem de important care se impune a fi exploatat. 

În 24 iunie, la evenimentul prilejuit de lansarea ultimelor publicaţii ale IIO au fost prezentate publicului şi ultimele două numere ale AIO. În semn de solidaritate cu cei alături de care mi-am petrecut câţiva ani importanţi ai vieţii şi carierei şi faţă de anuarul în care mi-am publicat primul studiu, prezint mai jos cuprinsul şi coperţile acestor ultime două numere.

AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală, IX, Presa Universitară Clujeană, Argonaut, Cluj-Napoca, 2008, 336 p. (Volum coordonat de Valentin Orga şi Iulia Pop)


Cuprins
Doru Radosav - Uzul şi abuzul de istorie şi memorie în trei descompuneri / Use and Abuse in History and Memory. Three directions.......................................      

„LOCUIRI” ALE MEMORIEI : TOPOFANIE, IDENTITATE, SUPRAVIEŢUIRE
Ştefan CRIŞAN - Credinţă şi memorie. Crucea din Piaţa Universităţii (Bucureşti) / Belief and Memory. The Crossfrom Univestităţii Square (Bucharest) .......................................
Iulia POP - Scrierile despre sine între literatură şi istorie / Writing about Ourself Between Literature and History......................
Adrian BODA - Imaginea soldatului german în memoria combatanţilor români în cel de-al doilea război mondial / The Image of the German Soldier in the Memory of the Romanians during the Second World War.............................
Ion XENOFONTOV - Foştii combatanţi afgani în societatea actuală din Republica Moldova. Studiu de istorie orală / The Image of the Ex-servicemen in Afghanistan in Nowadays Society of Moldavia.............................

MEMORIE, EVENIMENTE, IMAGINAR
Viorica OLARU-CEMÎRTAN - Deportarea din 5-6 iulie 1949 din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în imaginarul social / The Image of Deportation of July   5-6, 1949 in the Social Imaginary of the Moldavian Society...................................
Cosmin BUDEANCĂ - Percepţia emigrării etnicilor germani în perioada 1945-1989 în memoria colectivă a comunităţilor româneşti / The Perception of the Local German Emigration during 1945-1989 in the Romanian Collective Memory .....................
Gheorghe GORUN, Hadrian GORUN - Din rezistenţa armată la comunism: Căpitanul Nicolae Trocan; „Mişcarea Română de Rezistenţă” / From the armed Resistance to Communism: Cpt. Trocan Nicolae and “The Romanian Resistance Movement” Between History and Memory.............................
Livia COROI - Percepţii asupra comunismului în mentalul colectiv - surse documentare şi mărturii. Studiu de caz: Raionul Brad în anii colectivizării agriculturii / Perceptions on Communism in Collective Memory Documents and Testimonies. A Case Study: Brad District................................... .............................

Eduard BOBOC - Convenţia „Snegur-Elţîn” şi semnificaţia acesteia. Secvenţe de istorie trăită / The „Snegur-Elţîn” Convention and Its Significance. A Sequence of Living History.............................


CRONICA ŞTIINŢIFICĂ, DISCUŢII, RECENZII, NOTE DE LECTURĂ
Lavinia STAN. Oral History, Advocacy and Law. Cronică de conferinţă .............................
Cristian ŞERBAN. Universitatea de Vară - Râmnicu Sărat ....
William A. Corsaro, Sociologia copilăriei, ediţia a II-a, Cluj-Napoca, International Book Acces, 2008, 368 p. (Claudiu Rusu)................................................................................................
Brânduşa Armanca, Istoria recentă în mass-media. Frontieriştii, Bucureşti, Marineasa, 2008 (Oana Popuţiu)....    
Robert Atkinson, Povestea vieţii. Interviul, traducere de Sebastian Năstăsuţă, Iaşi, Polirom, 2006, 168 p. (Cătălin Rogojanu).........................................................................................
Dan Lungu, Povestirile vieţii. Teorie şi documente, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2003, 252 p. (Claudiu Rusu).......
Georgeta ORIAN, Vintilă Horia - privire monografică, Alba Iulia, Bălgrad, 2000, 114 p. (Oana Popiţiu).........      
Florin Constantiniu, De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2007, 520 p. (Felician Velimirovici)........................................................................
Mălina Voicu, România religioasă. Pe valul european sau în urma lui?, Iaşi, Institutul European, 2007, 160 p. (Raluca Dima)....
Niculae Bellu, Morala şi stânga culturală, ediţie îngrijită de Vasile Morar, Bucureşti, Paidea, 2008, 239 p. (Adriana Szekely).....


Niciun comentariu: