StatCounter

vineri, 22 octombrie 2010

Caietele CNSAS III, anul II, nr 1(3)/2009

Semnalăm aici apariţia celui de-al treilea volum din seria Caietelor CNSAS, editate de Consiliul Naţional pentru Studierea Ahivelor Securităţii. Volumul a fost publicat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Konrad Adenauer.
Cuprinsul volumului poate fi vizualizat mai jos

CUPRINS

I.       Aparatul represiv comunist: instituţii, cadre, obiective

 Luminiţa Banu, Florian Banu, Alexandru Drăghici la ora naţionalismului – popularizarea „Declaraţiei din aprilie 1964” în structurile MAI................................

Nicolae Ioniţă, Politica de cadre în Securitate. Schimbarea cadrelor medii de conducere (1958-1967)...............................

Adrian Nicolae Petcu, Denisa Bodeanu, Contribuţii la întocmirea unui dicţionar al ofiţerilor de securitate................

Ciprian Cîrnîială, În miezul prefacerilor. Ubicuitatea şi obiectul muncii Miliţiei R.P.R. în anii ’60…………………………………
Nicoleta Ionescu-Gură, Serviciul Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S.D.D.O.) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne…………………………
Nicolae Ioniţă, Fişe biografice ale şefilor de direcţii centrale din Securitate, în anii ’60……......................
Liviu Pleşa, Cadrele de conducere din Direcţia Regională de Securitate Cluj. Date biografice (I).....................................

II. Sub lupa Securităţii

Luminiţa Banu, Petre Ţuţea şi poliţia politică - de la arestare la avertizare....................
Adrian Nicolae Petcu, Preoţii basarabeni şi bucovineni în atenţia Securităţii.....................
W. Totok, Georg Herbstritt, Dublă supraveghere. Scriitori germani din România în documente ale Stasi şi ale Securităţii .............

III. Sistemul totalitar din România: aspecte ideologice, demografice şi economice

Liviu Marius Bejenaru, Relaţia dintre creşterea demografică şi dezvoltarea economică în timpul regimului comunist. Între propaganda oficială şi realităţile cotidiene...........…….……
Valentin Vasile, Disfuncţionalităţi ale sectorului alimentar românesc în perioada 1944-1954.............................................................


IV. Recenzii. Note de lectură
Dr. Constantin Moraru, Politica externă a României (1958-1964), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008, 320 p. (Florian Banu)........................................
George Pavel Vuza, Însemnările unui procuror sau Procuratura văzută din interior, Cuvânt înainte de Dan Tudor Vuza, postfaţă de Dinu C. Giurescu, Bucureşti, Editura Vremea, 2008, (Iuliu Crăcană)..........................................
Mihai Şerban, De la Serviciul Special de Informaţii la Securitatea Poporului (1944-1948), Bucureşti, Editura Militară, 2009, 207 p. (Florian Banu)….......
Mihaela Grancea, Reprezentări ale morţii în România epocii comuniste. Trei studii de antropologie funerară, prefaţă Zoe Petre, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, 178 p. (Luminiţa Banu).........................................................
Tim Weiner, CIA – o istorie secretă, traducere Raluca Puşdercă, Bucureşti, Litera Internaţional, 2009, 482 p. (Florian Banu)............................................

V. Cercetarea ştiinţifică şi valorificarea fondurilor arhivistice ale C.N.S.A.S.
prin manifestări ştiinţifice şi expoziţii
Zilele „Mitropolit Visarion Puiu – 130 de ani de la naştere”, Roman-Paşcani-Mănăstirea Neamţ 26-28 februarie 2009 (Adrian Nicolae Petcu)....................
Simpozionul ştiinţific Generalul Nicolae Rădescu, prizonierul istoriei  (Râmnicu Vâlcea – Călimăneşti, 26-27 martie 2009) (Silviu B. Moldovan)….........................
Conferinţa internaţională „Resistance and Opposition against the communist regime in Czechoslovakia and Central Europe”, Praga, The Institute for the Study of Totalitarian Regime, 15-16 aprilie 2009 (Florian Banu)..................
Conferinţa „Bisericile in comunism", Sibiu, 13-15 mai 2009 (George Enache)……….…….
Simpozionul ştiinţific internaţional „Sfârşitul regimurilor comuniste. Cauze, desfăşurare şi consecinţe”, 25-28 iunie 2009, Făgăraş – Sâmbăta de Sus. (Luminiţa Banu)..........……… 

VI. Abrevieri................................................................
VII. Lista autorilor........................................................

Niciun comentariu: