StatCounter

duminică, 31 octombrie 2010

Ion Xenofontov, Războiul din Afghanistan (1979-1989) în memoria participanţilor din Republica Moldova. Realitate istorică şi imaginar social


Salutăm apariţia, după o aşteptare de câţiva ani, sub egida Institutului Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” din Chişinău, a cărţii semnate de Ion Xenofontov, Războiul din Afghanistan (1979-1989) în memoria participanţilor din Republica Moldova. Realitate istorică şi imaginar social, Editura Lumen, Iaşi, 2010.

Lucrarea reprezintă prima lucrare ştiinţifică interdisciplinară şi complexă despre participarea moldovenilor în războiul sovieto-afghan (1979-1989). În volum sunt expuse nivelul de cercetare a problemei, reperele teoretice şi metodologice, izvoarele istorice. Având la bază o documentare substanţială – în mod special menţionăm informaţiile furnizate de către martorii şi participanţii la evenimente –, se prezintă contextul general al războiului din Afghanistan, pregătirea ideologică, fizică şi morală a combatanţilor. Conflictul este analizat prin prisma confruntărilor militare, a vieţii cazone, a alterităţilor, a limbajului specific militar, a situaţiilor limită şi a strategiilor de supravieţuire, a impactului războiului asupra vieţii participanţilor, inclusiv în perioada postbelică, marcată de sindromul afghan.
Monografia include contribuţii originale din domeniul polemologiei, de înţelegere a fenomenului războiului şi a consecinţelor sale, de promovare a evitării lui în viaţa socială, şi de acceptare deliberată a valorilor coexistenţei paşnice.
Volumul conţine un bogat material statistic, documentar, ilustrativ şi bibliografic care întregeşte şi completează structura textului, şi este adresată specialiştilor din structurile de resort, cercetătorilor ştiinţifici, dar şi tuturor celor preocupaţi de problemele recurente ale istoriei.
 Pentru ilustrarea numeroaselor aspecte avute în vedere de autor şi pentru o mai bună înţelegere a efortului deosebit de documentare care a stat la baza cărţii, redau mai jos cuprinsul acesteia:
Cuprins

Prefaţă / 8

Introducere /

 

CAPITOLUL I

Repere istoriografice şi metodologice de cercetare

I.1. Gradul de investigaţie ştiinţifică a temei /
I.2. Obiective, metode şi surse /

 

CAPITOLUL II

Contextul general al războiului din Afghanistan

II.1. Afghanistanul la sfârşitul deceniului opt al secolului al XX-lea. Privire de ansamblu /
II.2. Situaţia internaţională din anii 1970 /
II.3. Relaţiile sovieto-afghane (1919–1979) /
II.4. Imixtiunea militară sovietică în Afghanistan (1979) /

CAPITOLUL III

Pregătirea combatanţilor din RSS Moldovenească pentru războiul din Afghanistan
III.1. Discursul ideologic despre războiul sovieto-afghan în percepţia participanţilor /
III.1.1. Alteritatea în propaganda sovietică cu referire la intervenţia militară în Afghanistan /
III.1.2. Mijloacele persuasive în ideologia comunistă din RSS Moldovenească (anii 1980) /
III.1.3. Cauzele războiului în percepţia combatanţilor /
III.2. Recrutarea şi instrucţia militară /
III.2.1. Conscripţia /
III.2.2. Instrucţia /

CAPITOLUL IV
Războiul sovieto-afghan. Istorie trăită şi istorie narată
IV.1. Imaginea alterităţii. Confruntări militare /
IV.1.1. ADVERSARII (REZISTENŢA AFGHANĂ) /
IV.1.1.1. Profilul general /
IV.1.1.2. Logomahia noţiunii de adversar /
IV.1.1.3. Configurarea Rezistenţei afghane /
IV.1.1.4. Identificarea adversarilor, potrivit participanţilor sovietici /
IV.1.1.5. Aspectul somatic /
IV.1.1.6. Tactici şi tehnici de luptă la adversari /
IV.1.1.7. Mujaheddinii şi războiul psihologic /
IV.1.1.8. Markaz-ul – tabăra mujaheddinilor /
IV.1.1.9. Adversarii în optica actuală a foştilor combatanţi /
IV.1.2. LUPTELE /
IV.1.2.1. Consideraţii preliminare /
IV.1.2.2. Tipologia şi periodizarea conflictului militar /
IV.1.2.3. Poli militari-administrativi /
IV.1.2.4. Principalele direcţii ale acţiunilor militare /
IV.1.2.5. ,,Curăţarea” în localităţi /
IV.1.2.6. Diplomaţia populară /
IV.1.2.7. Raidurile din munţi, caravane /
IV.1.2.8. Războiul subteran /
IV.1.2.9. Gafe militare /
IV.1.3. ARMATA AFGHANĂ ALIATĂ /
IV.1.3.1. Sovietizarea armatei afghane /
IV.1.3.2. Participarea aliaţilor la lupte /
IV.1.3.3. Cauzele dezertării militarilor afghani /
IV.1.3.4. Stilul de viaţă al aliaţilor /
IV.1.4. POPULAŢIA CIVILĂ /
IV.1.4.1. Reflecţii prealabile /
IV.1.4.2. Profilul somatic /
IV.1.4.3. Familia afghană /
IV.1.4.4. Locuinţa /
IV.1.4.5. Subzistenţa /
IV.1.4.6. Salubritatea şi igiena /
IV.1.4.7. Nivelul social-economic /
IV.1.4.8. Spiritualitate, credinţe, obiceiuri (adate), mentalităţi colective /
IV.2. Aspecte din viaţa cotidiană a combatanţilor sovietici
IV.2.1. RAPORTURILE IERARHICE DINTRE COMBATANŢI /
IV.2.1.1. Relaţiile ierarhice dintre ofiţeri şi soldaţi /
IV.2.1.2. Raporturile ierarhice extraregulamentare dintre soldaţi. Dedovşcina /
IV.2.1.3. Marginalii armatei sovietice /
IV.2.2. ASIGURAREA LOGISTICĂ /
IV.2.2.1. Încartiruirea /
IV.2.2.2. Subzistenţa /
IV.2.2.3. Uniforma /
IV.2.3. TIMPUL LIBER /
IV.2.3.1. Aspecte generale /
IV.2.3.2. Igiena şi îngrijirea vestimentaţiei /
IV.2.3.3. Corespondenţa /
IV.2.3.4. Distracţiile /
IV.2.3.5. Sportul /
IV.2.3.6. Lectura /
IV.2.3.7. Tatuarea /
IV.2.3.8. Hobby, varia /
IV.2.4. VICIILE COMBATANŢILOR /
IV.2.4.1. Drogurile şi narcomania /
IV.2.4.2. Consumul excesiv de alcool /
IV.2.4.3. Traficul /
IV.2.4.4. Sexualitatea /
IV.2.5. LEXICONUL MILITARILOR /
IV.2.5.1. Lexiconul afghan /
IV.2.5.2. Alte limbaje /

CAPITOLUL V

Impactul războiului din Afghanistan asupra vieţii participanţilor moldoveni
V.1. MORŢI ŞI DESPRE MOARTE ÎN IMAGINARUL SOCIAL /
V.1.1. Decesul combatanţilor în Afghanistan – subiect tabuizat în societatea sovietică /
V.1.2. Dimensiunea tanatică în percepţia combatanţilor /
V.2. HANDICAPURI FIZICE /
V.2.1. Răniţi şi mutilaţi /
V.2.2. Maladii: cauze, metode de tratare şi consecinţe /
V.3. SUICIDURI ŞI AUTOMUTILĂRI /
V.4. PRIZONIERI /
V.4.1. Prizonieratul: cauze, consecinţe /
V.4.2. Cazul prizonierului Leonid Vâlcu /
V.4.3. Cazul prizonierului Vladimir S. din Slobozia /
V.5. DISPĂRUŢI. DEZERTORI /
V.6. FOŞTII COMBATANŢI ,,AFGHANI” ÎN SOCIETATEA ACTUALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA /
V.6.1. Sindromul afghan /
V.6.2. Reinserţia familială şi socială /
V.6.3. ,,Afghanii” sub impactul deschiderii /

Concluzii /
Bibliografie /
Abrevieri generale /

Anexe
Anexa 1. Hărţi /
Anexa 2. Date statistice despre participanţii la războiul sovieto-afghan, originari din RSS Moldovenească /
Anexa 3. Lista martorilor /
Anexa 4. Propaganda sovietică /
Anexa 5. Propaganda afghană /
Anexa 6. Planul de acţiune al unităţilor de elită sovietice împotriva mujaheddinilor /
Anexă 7. Participarea combatanţilor sovietici la războiul din Afghanistan, reflectată în legitimaţii şi decoraţii /
Anexă 8. Corespondenţa combatanţilor din RSS Moldovenească la războiul sovieto-afghan /
Anexa 9. Prizonieri moldoveni în războiul sovieto-afghan /
Anexa 10. Banii sovieticilor în Afghanistan /
Anexa 11. Documente despre decesul combatanţilor, originari din Republica Moldova, în războiul din Afghanistan /
Anexa 12. Creaţiile foştilor combatanţi la războiul sovieto-afghan /
Anexa 13. Registru de termeni (lexiconul afghan, lexiconul militar, argouri, abrevieri, dialecte etc.)
Anexa 14. Războiul sovieto-afghan (1979–1989) în imagini /

Abstract /

Niciun comentariu: