StatCounter

duminică, 31 octombrie 2010

Calvary - Deportations and Destinies

Semnalez apariţia volumului Calvary - Deportations and Destinies, Transilvania University Press, Braşov, 2010
Volumul conţine lucrările prezentate în cadrul simpozionului internaţional Calvarul - Deportări şi destine, desfăşurat în perioada 22-27 Iulie 2010 la Făgăraş - Sâmbăta de Sus în cadrul proiectului REMEMBER - Keep Alive The Past Memory For The Future, beneficiind de finanţare de la Uniunea Europeană prin programul „Europa pentru Cetăţeni”.
Organizatorii simpozionului au fost: Fundaţia Culturală “Negru Vodă”, Făgăraş, Universitatea „Transilvania” Braşov, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Universitatea „St. Cyril şi St. Methodius”, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov, Education and Culture DG „Europe for Citizens” Programme, Universitatea „Carl Von Ossietzky”, Oldenburg, Asociaţia Culturală Româno-Germană „Romanima” Nürnberg, Forumul Democratic German din Braşov, Mănăstirea „Brâncoveanu” Sâmbăta de Sus.
Mai multe detalii despre proiect se pot găsi pe site-ul acestuia: http://remember.negruvoda.ro/
Volumul este în limbile română, engleză şi bulgară, iar cuprinsul lui poate fi vizualizat mai jos:


CONTENTS
CUPRINS

·               DEPORTATIONS

Documents as Regards the Deportation to USSR and the Wealth Dispossession of the Transylvanian Saxons from Ţara Făgăraşului, 1945
Documente privind deportarea în URSS şi deposedarea de avere a saşilor din Ţara Făgăraşului, 1945 (Florentin OLTEANU, Ioan CIUPEA - Negru Vodă Cultural Foundation, Făgăraş)______

The Saxons in Southern Transilvania
Saşii din sudul Transilvaniei (Elena BĂJENARU Ţara Făgăraşului Museum, Negru Vodă Cultural Foundation, Făgăraş)______

The German Minority from Romania Doing Reconstruction Labor in the Soviet Union Reflected in the Documents of the Security (1945)
Minoritari germani din România la munca de reconstrucţie în U.R.S.S. reflectată în documentele Securităţii (1945) (Liviu BURLACU - National Council for Studying the Securitate Archives) __________

Repressive Policies in the Activity of the Cluj Military Court (1948-1956)
Politici represive reflectate în activitatea Tribunalului Militar Cluj (1948-1956) (Corneliu PINTILESCU - Negru Vodă Cultural Foundation, Făgăraş)_______________

The Deportation of the Germans Living in Romania to the Soviet Union -1945
Deportarea germanilor din România în Uniunea Sovietică -1945 (Herman FLEISCHER - German Democratic Forum of Braşov County) ________

Massive Deportations from the Romanian Territories Occupied by the Soviets
Deportarea masivă de populaţie din Basarabia, 12-13 iunie 1941 (Viorica OLARU-CEMÎRTAN, Chişinău)_________

The Deportations from the Soviet Socialist Republic of Moldova - Between History and Memory -
Deportările din RSS Moldovenească - între istorie şi memorie individuală (Lidia PRISAC, Moldavian Academy o Science, Institute o Interethnic Researches, Chişinău)__________________

The massive deportations and the Forced collectivization in the Moldavian Soviet Socialist Republic
Deportările masive şi colectivizarea forţată în RSS Moldovenească (Elena ŞIŞCANU, National Museum of Ethnography and Natural History, Chişinău)____________

Stalinist deportations and Their Impact on Bessarabians
Deportările staliniste şi impactul lor asupra destinelor basarabene (Ludmila TIHONOV, International Free University of Republic of Moldova)________________

Juristische Aufarbeitung des DDR-Regimes
Analiza juridică a regimului RDG (Alex SMUCA, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)________________

The Communist Repressions Against Teachers in the Former Yugoslav Republic of Macedonia 1944-1950
Комунистическите репресии срещу учителите в бивша Югославска Република Македония 1944-1950 Г. (Milen MIHOV, St. Cyril And St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria)______________________

Federal Commissioner for the STASI Archives the Conflict between research interests and Personal Rights
Împuternicit federal pentru arhivele STASI. Conflictul între interesele de cercetare şi drepturile personale (Jens BIENERT, Law Institute Carl von Ossietzky University of Oldenburg) ________________________

The Short-and Long-Term Effects of the 1952 Forced Evictions of Bârsa County Saxons
Efectele de scurtă şi de lungă durată ale evacuărilor obligatorii ale saşilor din Ţara Bârsei din anul 1952 (Amelia Liana VAIDEAN, “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca) _______________________

Labour artifacts from the Russian Forced Exile Stored in the Transsylvanian Museum
Artefacte provenite din lagărele de muncă în decursul exilului forţat în Rusia, depozitate în Muzeul Transilvănean (Adrian MAILAT, Transilvania University of Braşov) ________________

The Goryanin and Hristo Botev Radio Stations, the US Intelligence and the Bulgarian State Security (1951-1962)
Радиостанциите „Горянин” и „Христо Ботев”, Американското Разузнаване и Българската Държавна Сигурност (1951-1962 г.) (Nikolay PRODANOV, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria)__________


·               TESTIMONIES AND DESTINIES

Priest from Basarabia and his Family, Refugees in Viştea de Sus
Preot din Basarabia împreună cu familia, refugiaţi în Viştea de Sus (Cristina CORNILĂ, Negru Vodă Cultural Foundation, Făgăraş)_____________

The Avatars of Greeks in Romania After World War II. A Case Study: the Destiny of the Kilikidis Family
Avatarurile grecilor din România după al doilea Război Mondial. Studiu de caz: destinul familiei Kilikidis (Denisa BODEANU, National Council for Studying the Securitate Archives)_________

The Orthodox Clergymen of the Veliko Tarnovo Eparchy - Victims of the Political Violence After September 9th 1944
Православни духовници от Великотърновска Епархия - жертви на политическото насилие в българия след 9 септември 1944 г (Lora DONCHEVA, Violeta STOYCHEVA, St. Cyril and St. Methodius University, Veliko Tarnovo)________

The Wordly Life of One Family During the Communist Regime
Житейската съдба на една фамилия в годините на комунистическия режим (Anka IGNATOVA, Iliyana GANCHEVA, St. Cyril and St. Methodius University, Veliko Tarnovo)___________

Deported without Guilt - Clementine Nagel
Deportaţi fără vină - Clementine Nagel (Gabriela NAGEL, Lucreţia CHIRILA, Romanima, Nürnberg) ________

The Destiny of Gross Brothers from Rotbav within Soviet Russia
Destinul fraţilor Gross din Rotbav în Rusia sovietică (Ovidiu SAVU, „Casa Mureşenilor” Museum of Braşov , Mariana CĂŢEAN, „Petru Rareş” High School, Feldioara)_____________

Testimony from the Stalinist Gulag Story Told by Rose Otters and Irene Nireschen
Mărturii din Gulagul stalinist ale unor foşti deportaţi în lagărele de muncă forţată de Rosa Otters şi Irene Nireschen (Mariana ŞERBAN, Simion Mehedinţi High Scool Codlea)____________

Cincu - Former Saxon Fortified Settlement
Cincu - fostă aşezare săsească fortificată (Constantin SODOLESCU, The College from Cincu)_____________

The Events from the 13th of January 1945 in the Village of Cincu - County of Braşov
Evenimentele din 13 Ianuarie 1945 din comuna Cincu - Judeţul Braşov (Friederike PALL, German Democratic Forum of Braşov County)___________________________

A Brief History of the Saxon population in the Village Bruiu
Scurt istoric al populaţiei săseşti din comuna Bruiu (Dan TUDOR, Gellu TUDOR, The College from Bruiu)_________

Some Considerations about the Project Keep Alive the Past Memory for the Future
Consideraţii referitoare la proiectul “Păstrarea vie a memoriei trecutului pentru viitor
Elena HELEREA, „Transilvania” University of Braşov, „Negru Vodă” Cultural Foundation, Făgăraş, Gabriela MAILAT, „Transilvania” University of Braşov, Florentin OLTEANU, Negru Vodă” Cultural Foundation, Făgăraş________________________

Deportation and Destinies - in a WEB 2.0 Perspective
Deportări şi destine o perspectivă WEB 2.0 (Livia SÂNGEORZAN, Răzvan Traian PEŞTE, „Transilvania” University of Braşov, Vasile JOANTĂ, „Negru Vodă” Cultural Foundation, Făgăraş____________

Niciun comentariu: