StatCounter

joi, 4 noiembrie 2010

Cristian Vasile, Literatura și artele în România comunistă (1948-1953)


După ce și-a probat calitățile de istoric în volumele privitoare la Biserica Greco-catolică și cea Ortodoxă în timpul regimului comunist, în cel despre Leonte Răutu, sau prin implicarea în activitatea Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (cu Raportul Final, și cele două volume publicate ulterior), Cristian Vasile revine în prim planul istoriografiei românești cu un nou volum: Literatura și artele în România comunistă (1948-1953), Humanitas, 2010.
Bazată pe surse istorice diferite, lucrarea analizează aspecte mai puțin abordate până acum de către istorici: literatura, teatrul, artele plastice, creaţia muzicală, cinematografia, toate intrând în acei ani, treptat, sub controlul regimului comunist. 
 Pentru mai multe detalii a se vedea mai jos cuprinsul lucrării.

CUPRINS

Prefaţă………………………………………………………………………………
Lista abrevierilor………………………………………………………………………

Introducere………………………………………………………………………………

Ministerul Artelor, Secţia de Propagandă şi Agitaţie şi „îndrumarea“ culturii……………
Funcţionarea Secţiei înainte de 1948…………………………………………
„Îndrumarea culturii“………………………………………………
Funcţiile Secţiei de Propagandă şi Agitaţie……………….
Propaganda comunistă şi relaţiile culturale externe……
Literatura realismului socialist…………………………………………………
Strategii de atragere şi manipulare a scriitorilor…………………… 
Index librorum prohibitorum…………………………………………….
Scriitorii – între cedare şi ambiguitate…………………………………………
Cenzura şi controlul informaţional…………………………………………….
De la SSR la o Uniune a Scriitorilor obedientă………………………………
Combaterea cosmopolitismului şi a obiectivismului burghez din literatură........................
G. Călinescu şi alte demisii morale…………………………………………….
Noi direcţii tematice…………………………………………….
Dezbaterile şi cenaclurile, ca filtre de verificare ideologică
Sfidarea tinerilor scriitori…………………………………………….
Succesele noii literaturi şi problema calităţii scriiturii…….
Centenarele clasicilor literaturii…………………………………………….
Privilegiile materiale ale scriitorilor…………………………………………….

Teatrul în primii ani de regim comunist………………………………
Interzicerea piesei „Arsenic şi dantelă veche"..................
Învăţământul superior teatra..........................
Controlul comunist asupra repertoriilor ..........................
Acomodarea unor oameni de teatru cu regimul comunist....
Recuperarea lui Caragiale ..........................
Instituirea teatrului realist‑socialist. Universul kafkian......

Artele plastice în timpul stalinismului integral……………………………………
Perioada de tranziţie (1944‑1947)..........................
Donaţiile de colecţii de artă şi regimul utilităţii public.......
Avantajele materiale ale artiştilor „cooptaţi"......
Cazul Maxy..........................
Limitarea contactelor cu Occidentul şi intensificarea controlului.....
Lucrările de artă şi comenzile de stat..........................
Fondul Plastic....................................................
Înfiinţarea Uniunii Artiştilor Plastici..........................
Critica de artă....................................................
Condiţiile materiale ale artiştilor..........................
Distrugerea şi degradarea unor lucrări de artă................
Noile muzee....................................................

Creaţia muzicală – sfârşitul diversităţii şi impunerea controlului ideologic………….
Folclorul....................................................
Opera....................................................
Muzica uşoară ....................................................
Uniunea Compozitorilor din RPR..................................
  
Cinematografia – „arta cea mai importantă“………………………………
Cinematografia în perioada de tranziţie de la „epoca veche“ la filmul propagandistic...........
Utilizarea electorală a filmului.................................
Începuturile uniformizării. Sovromfilm..........................
Problemele de difuzare a filmului..........................
Filmul şi combaterea prejudecăţilor religioase................
Jurnalele de actualităţi şi cele cu teme agrare................
Comitetul pentru Cinematografie...............................
Planificarea în domeniul creaţiei şi producţiei de film......
Filmul Mitrea Cocor....................................................
Demascarea devierii de dreapta şi impactul asupra cinematografiei...................
Organizaţiile de bază din instituţiile de artă..........................
Scenariile de film....................................................
Film profitabil versus producţie ideologică..........................

Învăţământul artistic şi filologic……………………………………………
Activitatea Comisiei de Învăţământ Public..........................
Înlocuirea ministrului Ştefan Voitec..........................
Noua lege a învăţământului..........................
Învăţământul filologic. Cazul Tudor Vianu..........................
Şcoala de Literatură şi Critică Literară „Mihail Eminescu"......
Învăţământul artistic..........................
Învăţământul muzical..........................

Încheiere……………………………………………………………………………….
Abstract…………………………………………………………………………………
Bibliografie……………………………………………………………………………
Indice……………………………………………………………………………………

Niciun comentariu: