StatCounter

vineri, 25 noiembrie 2011

Clara Mareş, Zidul de sticlă. I.D. Sârbu în arhivele Securităţii

După câţiva ani de muncă asiduă în arhive, volumul semnat de Clara Mareş, Zidul de sticlă. I.D. Sârbu în arhivele Securităţii, a văzut recent lumina tiparului la Editura Curtea Veche. Lucrarea de dimensiuni apreciabile (520 pagini, format 13×20 cm), surprinde drama unui om de cultură aflat sub stricta supraveghere a poliţiei politice comuniste.
Despre „subiectul” cărţii şi despre cartea în sine, criticul literar Dan C. Mihăilescu afirmă: „Ion D. Sîrbu! Utopicul socialist blagian, dulce compătimitor al minerilor mitologici, erudit bufon metafizic, patriot mutilat sufleteşte, vajnic lup singuratic! Un Lear visând la Prospero, hărţuit de o Securitate faţă de care Caliban făcea dulce figură de... junghi intercostal.
Bufonul Gary! Poate cea mai spectaculoasă apariţie a epistolarului şi diarismului românesc după 1989, vecin de vitalism cu Petre Pandrea şi Ion Negoiţescu. Omul al cărui dosar de urmărire informativă face parte în chip dramatic din însăşi opera sa!
Mult mai mult decât în cazul unor Cioran, Blaga sau Noica, DUI-ul lui Gary Sîrbu este o capodoperă de suprarealism ubuesc şi grotesc gogolian, de (inutilă) inventivitate diabolică şi caricatură jalnică.
Supremul triumf, fie şi postum, al victimei: urmăritorii i-au devenit personaje. Oroarea devine deriziune hipnotică.”
Despre autoare: Clara Mareş, (n. 1977), este cerce­tător la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. Absol­ventă a Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti şi a masteratului de Relaţii Internaţionale la Centrul de Studii Euro-Atlantice al Universităţii Bucureşti.
Lucrări publicate: Membrii CC al PCR. Dicţionar (Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2004); Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945–1967) (Ed. Polirom, 2008), edi­tor - Nicu Steinhardt în dosarele Secu­ri­tăţii 1959-1989 (Ed. Nemira, 2005); redac­tor-şef al Anuarului IICCR, vol. 4, Intelec­tua­lii şi regimul comunist. Istoriile unei relaţii (Ed. Polirom, 2009).
 Cei interesaţi pot achiziţiona cartea şi de pe site-ul Editurii Curtea Veche.

Niciun comentariu: